Entorn Professional I Econòmic Del Disseny. Normativa Laboral

49 Preguntes | Total Attempts: 83

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Entorn Professional I Econmic Del Disseny. Normativa Laboral

Test de repàs amb preguntes sobre la normativa laboral al treballar per compte d'una altra persona.


Questions and Answers
 • 1. 
  Quina és la llei que empara els meus drets com a treballador/a?
  • A. 

   La constitució

  • B. 

   La llei dels treballadors.

  • C. 

   L'estatut dels treballadors

 • 2. 
  Quan NO podem aplicar el dret laboral?
  • A. 

   Quan l’activitat és retribuïda

  • B. 

   Quan l’activitat és voluntària

  • C. 

   Quan l’activitat és obligatòria

 • 3. 
  Qui negocia un conveni col·lectiu?
  • A. 

   Els empresaris i els treballadors

  • B. 

   Els representants dels empresaris i els representants dels treballadors

  • C. 

   Entre els sindicats i els representants dels treballadors.

 • 4. 
  Què és negocia en un conveni col·lectiu?
  • A. 

   Matèries de caràcter familiar, laboral i econòmiques

  • B. 

   El sou i la jornada laboral

  • C. 

   Matèries de caràcter laboral, sindical i econòmic

 • 5. 
  Com puc saber quin conveni col·lectiu tinc?
  • A. 

   Ho he de preguntar a l’encarregat de personal.

  • B. 

   Ho ha de posar en el meu contracte i ho puc buscar al cercador de convenis de la generalitat de Catalunya

  • C. 

   He de trucar al gremi per saber-ho

 • 6. 
  Segons el principi de jerarquia normativa...
  • A. 

   El què diu el conveni té més pes que el què diu el contracte

  • B. 

   La costum laboral té més pes que el conveni col·lectiu

  • C. 

   El conveni col·lectiu té més pes que el reglament

 • 7. 
  Si aquest mes he fet un dia de vaga, quan cobraré de salari ?
  • A. 

   El mateix que cada mes

  • B. 

   El mateix que cada mes restant el sou del dia que he fet la vaga

  • C. 

   El mateix que cada mes restant la meitat del sou del dia que he fet la vaga

 • 8. 
  Qui pot signar un contracte de treball?
  • A. 

   Persones de més de 18 anys

  • B. 

   Qualsevol persona a partir de 16 anys.

  • C. 

   Adults i majors de 16 anys amb autorització dels pares o tutors legals

 • 9. 
  Quantes hores són una jornada sencera?
  • A. 

   De 8 a 9 hores.

  • B. 

   9 hores

  • C. 

   8 hores

 • 10. 
  Quan es pot realitzar un contracte de pràctiques?
  • A. 

   Quan una persona ha de realitzar les pràctiques d’estudis universitaris, tècnics o tècnics superior.

  • B. 

   Quan una persona ha finalitzat els seus estudis (títol universitari, tècnic o tècnic superior)

  • C. 

   Quan una persona vol aprendre a treballar en un ofici.

 • 11. 
  En quins d’aquests supòsits faríem un contracte d’obra i servei.
  • A. 

   Quan una persona substitueix a una altra perquè es troba en permís de maternitat

  • B. 

   Una empresa contracte a un operari per a solucionar un problema de manteniment de la xarxa elèctrica

  • C. 

   Quan una persona acaba els estudis i es posa a treballar en una empresa

 • 12. 
  En quins d’aquests supòsits faríem un contracte indefinit.
  • A. 

   Una fàbrica d’envasos de plàstic , vol contractar un informàtic , per instal·lar un programa, per tal d’agilitzar el procés de fabricació. 

  • B. 

   Una empresa té una vacant i vol incorporar una nova treballadora sense límit de finalització de contracte

  • C. 

   Una empresa contracte a un operari per a solucionar un problema de manteniment de la xarxa elèctrica

 • 13. 
  Quin contracte és més recomanable per substituir una treballadora embarassada?
  • A. 

   Un contracte indefinit

  • B. 

   Un contracte de relleu

  • C. 

   Un contracte d’interinitat.

 • 14. 
  Els contractes de treball a temps parcial són els que fan..
  • A. 

   La prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable.

  • B. 

   La prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any un terç inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable.

  • C. 

   La prestació per la meitat d’hores al dia d’un treballador a temps complet.

 • 15. 
  Quantes hores extraordinàries pot fer un treballador a l’any?
  • A. 

   Les que estableixi el conveni col·lectiu.

  • B. 

   80 hores extraordinàries a l’any sense comptabilitzar les compensades amb descans o fetes per força major.

  • C. 

   Cap

 • 16. 
  Quin és el descans establert entre jornades?
  • A. 

   9 hores.

  • B. 

   12 hores.

  • C. 

   Les que marqui el conveni col·lectiu del sector.

 • 17. 
  A quants dies de vacances té dret el treballador?
  • A. 

   30 dies hàbils.

  • B. 

   30 dies naturals.

  • C. 

   Les respostes a i b són correctes.

 • 18. 
  Els dies hàbils són..
  • A. 

   Tots els dies de l'any

  • B. 

   Els dies laborables de dilluns a divendres

  • C. 

   Els dies laborables, de dilluns a dissabte

 • 19. 
  L’Estatut dels treballadors regula que el treballador té dret a tres gratificacions extraordinàries a l’any, una per Nadal, l’altra durant el mes que es fixi per conveni col·lectiu o per acord entre l’empresari i els representants legals dels treballadors, i una altra durant el mes de juliol.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Quants dies festius tinc a l’any?
  • A. 

   Màxim 14 retribuïts Entre festes nacionals autonòmiques i locals

  • B. 

   Contracte mitja jornada 7, sencera 14.

  • C. 

   Màxim 14 no retribuïts

 • 21. 
  Què passa si un festiu cau en dissabte o diumenge?
  • A. 

   Les de dissabte es passen a divendres i les de diumenge a dilluns

  • B. 

   Les de dissabte es queden i les de diumenge a dilluns.

  • C. 

   Les de dissabte es poden recuperar i les de diumenge no.

 • 22. 
  Quants dies festius de caràcter local es poden fer?
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   1

 • 23. 
  Em poden obligar a treballar un festiu?
  • A. 

   Si per necessitats econòmiques empresarials

  • B. 

   No, treballar els festius ha de ser de caràcter voluntari.

  • C. 

   Si per raons tècniques o organitzatives

 • 24. 
  Es recuperen o es cobren el festius treballats?
  • A. 

   Les 2 segons el que vulgui el treballador

  • B. 

   Es cobren al mateix preu hora que un dia normal

  • C. 

   Les 2, però si es paguen les hores 75% més

 • 25. 
  Puc passar les vacances no gaudides a l’any següent?
  • A. 

   Sí, si ho pactes amb l’empresa/conveni

  • B. 

   No, s’han de gaudir o cobrar

  • C. 

   Si sempre que el treballador ho vulgui

Back to Top Back to top