პათ. ანატომია - ანთება (1-30)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 1,798
Questions: 30 | Attempts: 118

SettingsSettingsSettings
. - (1-30) - Quiz

თავი 5


Questions and Answers
 • 1. 

  ანთების კლინიკურ ნიშნებს არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   სიწითლე ( Rubor);

  • B. 

   შეშუპება ( Tumor);

  • C. 

   ტემპერატურის მომატება ( Calor);

  • D. 

   ტკივილი ( Dolor);

  • E. 

   მორფოლოგიური ცვლილებები

  Correct Answer
  E. მორფოლოგიური ცვლილებები
  Explanation
  The correct answer is "morphological changes." This refers to changes in the structure or form of tissues or organs, which can be indicative of a disease or condition. The other options listed are classic signs of inflammation: redness (rubor), swelling (tumor), increased temperature (calor), and pain (dolor). However, the presence of morphological changes may be a more specific indication of a pathological process occurring.

  Rate this question:

 • 2. 

  მწვავე ანთების გამომწვევ მიზეზებს მიეკუთვნება:

  • A. 

   ინფექციების პერსისტენცია;

  • B. 

   თერმული დაზიანება, რადიაცია;

  • C. 

   ენდო-, და ეგზოგენური ფაქტორების გახანგრძლივებული ზემოქმედება;

  • D. 

   აუტოიმუნური რეაქციები;

  Correct Answer
  B. თერმული დაზიანება, რადიაცია;
  Explanation
  The given options list possible reasons for the occurrence of malignant tumors. The correct answer is "თერმული დაზიანება, რადიაცია" which translates to "Thermal damage, radiation." This suggests that thermal damage and exposure to radiation can lead to the development of malignant tumors.

  Rate this question:

 • 3. 

  მწვავე ანთების სისხლმილოვანი რეაქცია გულისხმობს:

  • A. 

   სისხლმილთა დიამეტრისა და სტრუქტურის ცვლილებებს;

  • B. 

   სისხლის უჯრედების (ლეიკოციტების) ემიგრაციას ქსოვილებში;

  • C. 

   ანთებითი მედიატორების de novo სინთეზს;

  • D. 

   ანთებითი მედიატორების გამონთავისუფლებას;

  • E. 

   უჯრედების პროლიფერაციას

  Correct Answer
  A. სისხლმილთა დიამეტრისა და სტრუქტურის ცვლილებებს;
  Explanation
  The correct answer is the changes in the diameter and structure of blood vessels. This is because the dilation or constriction of blood vessels can directly affect blood pressure. When blood vessels dilate, the diameter increases, allowing more blood to flow through, which can lower blood pressure. Conversely, when blood vessels constrict, the diameter decreases, restricting blood flow and increasing blood pressure. Therefore, changes in the diameter and structure of blood vessels can have a significant impact on blood pressure regulation.

  Rate this question:

 • 4. 

  მწვავე ანთების უჯრედული რეაქცია გულისხმობს:

  • A. 

   სისხლმილთა დიამეტრისა და სტრუქტურის ცვლილებებს;

  • B. 

   სისხლის უჯრედების (ლეიკოციტების) ემიგრაციას ქსოვილებში;

  • C. 

   ანთებითი მედიატორების დე ნოვო სინთეზს;

  • D. 

   ანთებითი მედიატორების გამონთავისუფლებას;

  • E. 

   ფიბროზული შემაერთებელი ქსოვილის გამრავლებას

  Correct Answer
  B. სისხლის უჯრედების (ლეიკოციტების) ემიგრაციას ქსოვილებში;
  Explanation
  The correct answer is the migration of blood cells (leukocytes) to the site of inflammation. This is a key component of the inflammatory response, where leukocytes migrate from the bloodstream to the affected tissue to help fight off infection and promote healing.

  Rate this question:

 • 5. 

  მწვავე ანთების მედიატორული რეაქცია გულისხმობს:

  • A. 

   სისხლმილთა დიამეტრისა და სტრუქტურის ცვლილებებს;

  • B. 

   სისხლის უჯრედების (ლეიკოციტების) ემიგრაციას ქსოვილებში;

  • C. 

   ანთებითი მედიატორების დე ნოვო სინთეზს;

  • D. 

   პლაზმის ცილების გადასვლას მიკროცირკულაციიდან ქსოვილებში;

  • E. 

   უჯრედების პროლიფერაციას

  Correct Answer
  C. ანთებითი მედიატორების დე ნოვო სინთეზს;
 • 6. 

  მწვავე ანთების სისხლმილოვანი რეაქცია არ მოიცავს:

  • A. 

   არტერიოლების გარდამავალ სპაზმს;

  • B. 

   არტერიოლების დილატაციას;

  • C. 

   წვრილი სისხლმილების განვლადობის ზრდას;

  • D. 

   სტაზს;

  • E. 

   ემბოლიას

  Correct Answer
  E. ემბოლიას
 • 7. 

  მწვავე ანთების დროს ვენულების ენდოთელიოციტებს შორის ნაპრალების წარმოქმნა მიეკუთვნება:

  • A. 

   სისხლმილის დიამეტრის ცვლილებებს;

  • B. 

   არტერიოლების დილატაციის მექანიზმს;

  • C. 

   წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;

  • D. 

   ვაზოკონსტრიქციის მექანიზმს;

  • E. 

   თრომბის ფორმირების მექანიზმს

  Correct Answer
  C. წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;
  Explanation
  During exercise, the body's demand for oxygen and nutrients increases. To meet this demand, the blood vessels dilate, allowing more blood to flow through them. This mechanism is known as vasodilation. By dilating the blood vessels, more blood can reach the muscles and organs, delivering the necessary oxygen and nutrients. This process also helps remove waste products, such as carbon dioxide, from the muscles. Therefore, the mechanism of increasing blood flow through vasodilation contributes to the generation of neutralizing substances during exercise.

  Rate this question:

 • 8. 

  მწვავე ანთების დროს ენდოთელიუმის პირდაპირი დაზიანება და ნეკროზი მიეკუთვნება:

  • A. 

   სისხლმილის დიამეტრის ცვლილებებს;

  • B. 

   ჰემოსტაზის მექანიზმს;

  • C. 

   წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;

  • D. 

   ვაზოკონსტრიქციის მექანიზმს;

  • E. 

   თრომბის ფორმირების მექანიზმს

  Correct Answer
  C. წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;
  Explanation
  The given answer suggests that during exercise, there is an increase in the vasodilation of capillaries, which allows for an increased blood flow to the muscles. This mechanism helps to deliver more oxygen and nutrients to the muscles, as well as remove waste products such as carbon dioxide. This increased blood flow also helps to regulate body temperature during exercise.

  Rate this question:

 • 9. 

  მწვავე ანთების დროს ენდოთელიოციტების ლეიკოციტებით გაშუალებული დაზიანება მიეკუთვნება:

  • A. 

   სისხლმილის დიამეტრის ცვლილებებს;

  • B. 

   არტერიოლების დილატაციის მექანიზმს;

  • C. 

   წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;

  • D. 

   ვაზოკონსტრიქციის მექანიზმს;

  • E. 

   თრომბის ფორმირების მექანიზმს

  Correct Answer
  C. წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;
  Explanation
  During exercise, blood flow to the working muscles increases to meet the increased demand for oxygen and nutrients. This is achieved through vasodilation, which is the widening of blood vessels, specifically the arterioles. Vasodilation allows for more blood to flow through the vessels, increasing the delivery of oxygen and nutrients to the muscles. This mechanism is responsible for the increased blood flow during exercise.

  Rate this question:

 • 10. 

  მწვავე ანთების დროს ენდოთელიოციტების ციტოპლაზმაში ტრანსციტოზის გაძლიერება მიეკუთვნება:

  • A. 

   სისხლმილის დიამეტრის ცვლილებებს ;

  • B. 

   არტერიოლების დილატაციის მექანიზმს;

  • C. 

   წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;

  • D. 

   ვაზოკონსტრიქციის მექანიზმს;

  • E. 

   თრომბის ფორმირების მექანიზმს

  Correct Answer
  C. წვრილი სისხლმილების განვლადობის გაზრდის მექანიზმს;
  Explanation
  During exercise, the increase in circulating catecholamines (epinephrine and norepinephrine) leads to the activation of beta-adrenergic receptors in the smooth muscle of blood vessels. This activation causes vasodilation, resulting in an increase in the diameter of blood vessels. As a result, there is an increased blood flow to the muscles, allowing for enhanced oxygen and nutrient delivery. This mechanism is important for maintaining adequate blood supply to active muscles during exercise.

  Rate this question:

 • 11. 

  მწვავე ანთების დროს მიკროცირკულატორულ კალაპოტში სისხლის ნაკადის შენელება ხელს უწყობს:

  • A. 

   სისხლმილის დიამეტრის ცვლილებებს;

  • B. 

   არტერიოლების დილატაციის მექანიზმს;

  • C. 

   თრომბის ფორმირებას;

  • D. 

   ვაზოკონსტრიქციის მექანიზმს;

  • E. 

   ნეოანგიოგენეზს

  Correct Answer
  C. თრომბის ფორმირებას;
 • 12. 

  ექსუდატი არის:

  • A. 

   შეშუპებითი სითხე 1012-ზე დაბალი ხვედრითი წონით;

  • B. 

   ანთებითი სითხე 1012-ზე დაბალი ხვედრითი წონით;

  • C. 

   შეგუბებითი სითხე 1020-ზე მაღალი ხვედრითი წონით;

  • D. 

   ანთებითი სითხე 1020-ზე მაღალი ხვედრითი წონით;

  • E. 

   ჰემორაგია

  Correct Answer
  D. ანთებითი სითხე 1020-ზე მაღალი ხვედრითი წონით;
 • 13. 

  ტრანსუდატი არის:

  • A. 

   შეშუპებითი სითხე 1012-ზე დაბალი ხვედრითი წონით;

  • B. 

   ანთებითი სითხე 1012-ზე დაბალი ხვედრითი წონით;

  • C. 

   შეგუბებითი სითხე 1020-ზე მაღალი ხვედრითი წონით;

  • D. 

   ანთებითი სითხე 1020-ზე მაღალი ხვედრითი წონით;

  • E. 

   ჰემორაგია

  Correct Answer
  A. შეშუპებითი სითხე 1012-ზე დაბალი ხვედრითი წონით;
  Explanation
  The correct answer is "შეშუპებითი სითხე 1012-ზე დაბალი ხვედრითი წონით." This means that a transudate is a fluid with a low specific gravity of 1012.

  Rate this question:

 • 14. 

  პოლიმორფულბირთვიან გრანულოციტებს არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   ნეიტროფილური ლეიკოციტები;

  • B. 

   ეოზინოფილური ლეიკოციტები;

  • C. 

   ბაზოფილური ლეიკოციტები;

  • D. 

   მონოციტ | მაკროფაგები;

  • E. 

   მრავალბირთვიანი გიგანტური უჯრედები

  Correct Answer
  D. მონოციტ | მაკროფაგები;
  Explanation
  Monocytes and macrophages are not attracted to polymorphonuclear granulocytes.

  Rate this question:

 • 15. 

  მონონუკლეურ ფაგოციტების სისტემას მიეკუთვნება:

  • A. 

   ნეიტროფილური ლეიკოციტები;

  • B. 

   ეოზინოფილური ლეიკოციტები;

  • C. 

   ბაზოფილური ლეიკოციტები;

  • D. 

   მონოციტ | მაკროფაგები;

  • E. 

   ლიმფოციტები (მონონუკლეურ ფაგოციტებს ნეიტროფილებიც ეკუთვნის და მონოცოტ-მაკროფიგაბიც, ალბათ, ავტორი გულისხმობს, რომელი არ მიეკუთვნებაო?-მაშინ ლიმფოციტები.)

  Correct Answer
  D. მონოციტ | მაკროფაგები;
  Explanation
  Monocytes and macrophages are not considered part of the mononuclear phagocyte system (MPS). The MPS includes neutrophils, eosinophils, and basophils, as well as mononuclear phagocytes such as monocytes and macrophages. Therefore, the correct answer is monocytes and macrophages.

  Rate this question:

 • 16. 

  მწვავე ანთების დროს ნეიტროფილური ლეიკოციტების გრანულები გამოყოფენ :

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP-ცილას;

  • C. 

   ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს, p-სელექტინს,PDGF,TGF-b ზრდის ფაქტორებს;

  • E. 

   IL-2 და TNF- Y, IL-4 და IL-5, IL-4 და IL-13

  Correct Answer
  A. ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;
  Explanation
  During the process of neutrophil activation, the granules of neutrophils release lysosomes, lysozymes, and BPI-cells. This release is a part of the immune response and is triggered by various stimuli. Lysosomes contain enzymes that can break down pathogens, lysozymes have antimicrobial properties, and BPI-cells have bactericidal properties. This release of granules helps neutrophils in their role of fighting against infections and pathogens.

  Rate this question:

 • 17. 

  მწვავე ანთების დროს ეოზინოფილური ლეიკოციტების გრანულები გამოყოფენ:

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP-ცილას,ჰისტამინაზას,არილსულფატაზას;

  • C. 

   ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს,P-სელექტინს, PDGF,TGF-B ზრდის ფაქტორებს ;

  • E. 

   IL-2 და TNF- Y, IL-4 და IL-5, IL-4 და IL-13

  Correct Answer
  B. MBP-ცილას, კათიონურ ECP-ცილას,ჰისტამინაზას,არილსულფატაზას;
  Explanation
  During an allergic reaction, eosinophils release granules containing various substances such as MBP, cationic ECP, histamine, and arylsulfatase. These substances are involved in the inflammatory response and contribute to the symptoms of allergies.

  Rate this question:

 • 18. 

  მწვავე ანთების დროს ბაზოფილური ლეიკოციტების და ლაბროციტების გრანულები გამოყოფენ:

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP -ცილასს, ჰისტამინაზას, არილსულფატაზას;

  • C. 

   ჰეპარინს, ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს, P-სელექტინს, PDGF,TGF-B ზრდის ფაქტორებს;

  • E. 

   IL-2 და TNF- Y, IL-4 და IL-5, IL-4 და IL-13

  Correct Answer
  C. ჰეპარინს, ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;
 • 19. 

  მწვავე ანთების დროს თრომბოციტების გამოყოფენ :

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP-ცილასს, ჰისტამინაზას, არილსულფატაზას;

  • C. 

   ჰეპარინს, ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს, P-სელექტინს, PDGF,TGF-B ზრდის ფაქტორებს;

  • E. 

   IL-2 და TNF- Y, IL-4 და IL-5, IL-4 და IL-13

  Correct Answer
  D. ფიბრონექტინს, P-სელექტინს, PDGF,TGF-B ზრდის ფაქტორებს;
  Explanation
  Fibronectins, P-selectins, PDGF, and TGF-B are growth factors that are released during platelet activation. These growth factors play a crucial role in wound healing and tissue repair. Fibronectins help in cell adhesion and migration, P-selectins mediate platelet adhesion to endothelial cells, PDGF promotes cell proliferation and migration, and TGF-B stimulates the production of extracellular matrix proteins. Therefore, the correct answer is that these factors are released during platelet activation.

  Rate this question:

 • 20. 

  მწვავე ანთების დროს Th-1-ლიმფოციტები გამოყოფენ:

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP-ცილას, ჰისტამინაზას, არილსულფატაზას;

  • C. 

   ჰეპარინს, ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს,P-სელექტინს,PDGF,TGF-b ზრდის ფაქტორებს ;

  • E. 

   IL-2 და TNF- Y

  Correct Answer
  E. IL-2 და TNF- Y
  Explanation
  During the maturation of naive T cells, Th-1 lymphocytes secrete various cytokines and effector molecules. The given list includes different substances that Th-1 lymphocytes can produce, such as lysozyme, lysozymal enzymes, BPI, MBP, ECP, histamine, arylsulfatase, heparin, serotonin, and lysozymal enzymes. However, the correct answer is IL-2 and TNF-Y, which are both cytokines produced by Th-1 lymphocytes. These cytokines play important roles in immune responses, including the activation and proliferation of T cells, as well as the regulation of inflammation and immune system functions.

  Rate this question:

 • 21. 

  მწვავე ანთების დროს TH2-ლიმფოციტები გამოყოფენ :

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP -ცილასს, ჰისტამინაზას, არილსულფატაზას;

  • C. 

   ჰეპარინს, ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს,P-სელექტინს,PDGF,TGF-b ზრდის ფაქტორებს ;

  • E. 

   IL-4 და IL-5

  Correct Answer
  E. IL-4 და IL-5
  Explanation
  During the activation of mast cells, TH2 lymphocytes release IL-4 and IL-5. These cytokines play important roles in the immune response. IL-4 is involved in the differentiation of B cells into plasma cells and the production of IgE antibodies. IL-5, on the other hand, is responsible for the activation and recruitment of eosinophils, which are important in combating parasitic infections. Therefore, the release of IL-4 and IL-5 by TH2 lymphocytes during mast cell activation is a crucial step in the immune response against pathogens.

  Rate this question:

 • 22. 

  მწვავე ანთების დროს TH0-ლიმფოციტები გამოყოფენ :

  • A. 

   ლიზოციმს, ლიზოსომურ ფერმენტებს, BPI-ცილას;

  • B. 

   MBP-ცილას, კათიონურ ECP -ცილას, ჰისტამინაზას, არილსულფატაზას;

  • C. 

   ჰეპარინს, ჰისტამინს, სეროტონინს და ლიზოსომურ ენზიმებს;

  • D. 

   ფიბრონექტინს,P-სელექტინს, PDGF,TGF-b ზრდის ფაქტორებს;

  • E. 

   5 IL-4 და IL-13

  Correct Answer
  E. 5 IL-4 და IL-13
  Explanation
  During the activation of mast cells, TH0-lymphocytes release various substances including lizocim, lizosomur enzymes, BPI-cells, MBP-cells, cationic ECP-cells, histamine, arylsulfatase, heparin, serotonin, and lizosomur enzymes. Additionally, fibronectins, P-selectins, PDGF, and TGF-b growth factors are also released. The answer states that 5 IL-4 and IL-13 are released during this process.

  Rate this question:

 • 23. 

  მწვავე ანთების დროს მიმდინარე უჯრედულ რეაქციას არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   მარგინაცია სისხლმილის სანათურში და ადჰეზია ენდოთელიუმზე;

  • B. 

   ტრანსმიგრაცია ენდოთელიუმში (დიაპედეზი);

  • C. 

   ჰემოპოეზის გაძლიერება

  • D. 

   ქემოტაქსისი და აქტივაცია;

  • E. 

   ფაგოციტოზი;

  Correct Answer
  C. ჰემოპოეზის გაძლიერება
 • 24. 

  მწვავე ანთების დროს ენდოთელურ-ლეიკოციტური ადჰეზიის მოლეკულებს არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   სელექტინები;

  • B. 

   იმუნოგლობულინის მსგავსი ადჰეზიის რეცეპტორები;

  • C. 

   ინტეგრინები;

  • D. 

   მუცინის მსგავსი გლიკოპროტეინები;

  • E. 

   გლიკოზამინოგლიკანები

  Correct Answer
  E. გლიკოზამინოგლიკანები
  Explanation
  During the process of leukocyte adhesion, glycoconjugates are not involved. The correct answer is glycozaminoglycans. Glycozaminoglycans are a type of glycoprotein that play a role in leukocyte adhesion. They are involved in cell-cell interactions and help regulate the movement of leukocytes to sites of inflammation or infection.

  Rate this question:

 • 25. 

  მწვავე ანთების დროს სად ვლინდება P-სელექტინები:

  • A. 

   ციტოკინებით გააქტივებულ ფიბრობლასტებზე;

  • B. 

   ენდოთელიოციტების და თრომბოციტების გრანულებში;

  • C. 

   ვენების ენდოთელიოციტებზე, ფიბრობლასტებზე, ლეიკოციტებზე;

  • D. 

   მხოლოდ ლეიკოციტებზე;

  • E. 

   T და B ლიმფოციტებზე, მონოციტებზე, ნეიტროფილებზე

  Correct Answer
  B. ენდოთელიოციტების და თრომბოციტების გრანულებში;
  Explanation
  P-selectins are cell adhesion molecules that are expressed on the surface of activated endothelial cells and platelets. They play a role in the recruitment of leukocytes, particularly neutrophils, to sites of inflammation. The correct answer states that P-selectins are found in the granules of endothelial cells and platelets, which is accurate.

  Rate this question:

 • 26. 

  მწვავე ანთების დროს სად ვლინდება E-სელექტინები:

  • A. 

   ციტოკინებით გააქტივებულ ენდოთელიოციტებზე;

  • B. 

   ენდოთელიოციტების და თრომბოციტების გრანულებში;

  • C. 

   ვენების ენდოთელიოციტებზე,ფიბრობლასტებზე,ლეიკოციტებზე;

  • D. 

   მხოლოდ ლეიკოციტებზე;

  • E. 

   T და B ლიმფოციტებზე, მონოციტებზე,ნეიტროფილებზე

  Correct Answer
  A. ციტოკინებით გააქტივებულ ენდოთელიოციტებზე;
  Explanation
  The correct answer is "ციტოკინებით გააქტივებულ ენდოთელიოციტებზე". This answer is supported by the statement in the question that mentions the activation of endothelial cells by cytokines. Cytokines are signaling molecules that play a role in immune responses, and their activation of endothelial cells can lead to inflammation and recruitment of immune cells to the site of infection or injury.

  Rate this question:

 • 27. 

  მწვავე ანთების დროს სად ვლინდება იმუნოგლობულინის მსგავსი ადჰეზიის რეცეპტორები :

  • A. 

   ციტოკინებით გააქტივებულ ენდოთელიოციტებზე;

  • B. 

   ენდოთელიოციტების და თრომბოციტების გრანულებში;

  • C. 

   ვენების ენდოთელიოციტებზე, ფიბრობლასტებზე, ლეიკოციტებზე;

  • D. 

   მხოლოდ ლეიკოციტებზე;

  • E. 

   T და B ლიმფოციტებზე, მონოციტებზე,ნეიტროფილებზე

  Correct Answer
  C. ვენების ენდოთელიოციტებზე, ფიბრობლასტებზე, ლეიკოციტებზე;
 • 28. 

  მწვავე ანთების დროს სად ვლინდება ინტეგრინები:

  • A. 

   ციტოკინებით გააქტივებულ ენდოთელიოციტებზე;

  • B. 

   ენდოთელიოციტების და თრომბოციტების გრანულებში;

  • C. 

   ვენების ენდოთელიოციტებზე,ფიბრობლასტებზე,ლეიკოციტებზე;

  • D. 

   მხოლოდ ლეიკოციტებზე;

  • E. 

   T და B ლიმფოციტებზე, მონოციტებზე,ნეიტროფილებზე

  Correct Answer
  D. მხოლოდ ლეიკოციტებზე;
 • 29. 

  მწვავე ანთების დროს სად ვლინდება მუცინის მსგავსი გლიკოპროტეინები :

  • A. 

   ციტოკინებით გააქტივებულ ენდოთელიოციტებზე;

  • B. 

   ენდოთელიოციტების და თრომბოციტების გრანულებში;

  • C. 

   ვენების ენდოთელიოციტებზე,ფიბრობლასტებზე,ლეიკოციტებზე;

  • D. 

   მხოლოდ ლეიკოციტებზე;

  • E. 

   T და B ლიმფოციტებზე, მონოციტებზე,ნეიტროფილებზე

  Correct Answer
  E. T და B ლიმფოციტებზე, მონოციტებზე,ნეიტროფილებზე
  Explanation
  During the process of inflammation, monocytes, neutrophils, and T and B lymphocytes can be found. These immune cells play a crucial role in the immune response and are involved in various functions such as phagocytosis, antigen presentation, and antibody production. Therefore, the correct answer is T and B lymphocytes, monocytes, and neutrophils.

  Rate this question:

 • 30. 

  რა არის უჯრედთა ტრანსმიგრაცია, ანუ დიაპედეზი

  • A. 

   უჯრედთა მიგრაცია ენდოთელიოციტებს შორის;

  • B. 

   უჯრედის,ან მოლეკულის გავლა სხვა უჯრედის ციტოპლაზმაში;

  • C. 

   უჯრედის მოძრაობა ქიმიური გრადიენტის საწინააღმდეგოდ;

  • D. 

   დამაზიანებელი აგენტის შთანთქმის და განეიტრალების პროცესი;

  Correct Answer
  A. უჯრედთა მიგრაცია ენდოთელიოციტებს შორის;
  Explanation
  The migration of crystals refers to the movement of crystals within a substance. This movement can occur due to various factors such as temperature changes, pressure changes, or the presence of impurities. In this case, the migration of crystals occurs between endothermic compounds. This means that the crystals are moving from one substance to another, specifically from one endothermic compound to another.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.