Try Out Tkpa Stan-sbm

10 Questions

Settings
Please wait...
Try Out Tkpa Stan-sbm

Try out mini tkpa stan-sbm


Questions and Answers
 • 1. 
  Berdaya guna = _____
  • A. 

   Efisien

  • B. 

   Efektif

  • C. 

   Mempu

  • D. 

   Pas

  • E. 

   Provisi

 • 2. 
  Air laut : Garam : Jemur = ___:___:___
  • A. 

   Ban : Beras : Pabrik

  • B. 

   Beras : Nasi : Masak

  • C. 

   Zat : Obat : Apotik

  • D. 

   Sepatu : Bersih : Gosok

  • E. 

   Kertas : Gambar : Cetak

 • 3. 
  1, 9,__,5,21
  • A. 

   14

  • B. 

   15

  • C. 

   16

  • D. 

   17

  • E. 

   18

 • 4. 
  Jika jumlah tak hingga suatu barisan geometri adalah 16 dan suku keduanya adalah 4, maka jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah.
  • A. 

   63/16

  • B. 

   63/8

  • C. 

   63/2

  • D. 

   63/3

  • E. 

   63/4

 • 5. 
  Banyak bilangan 3 angka (boleh berulang) yang habis dibagi 2 atau 5 dengan angka ratusan 2 atau 7 adalah
  • A. 

   110

  • B. 

   120

  • C. 

   130

  • D. 

   140

  • E. 

   150

 • 6. 
  Jangkauan dan rata rata nilai ujian 6 siswa adalah 6, jika median adalah 6 dan jumlah 2 nilai tertinggi adalah 17, maka simpangan kuartil ke 6 ujian tersebut adalah
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 7. 
  Z,A,Y,A,K,A,W,A,V,__,__
  • A. 

   U,A

  • B. 

   A, V

  • C. 

   T, U

  • D. 

   A, U

  • E. 

   A, T

  • F. 

   A, T

 • 8. 
  1,D,2,4,F,5,10,H,11,22,J,__
  • A. 

   19

  • B. 

   20

  • C. 

   21

  • D. 

   22

  • E. 

   23

 • 9. 
  Dalam suatu kelas, 3/8 murid adalah laki laki. Dan 2/3murid laki laki berkacamata, jika 3/4 murid berkacamata, maka berapa bagian murid perempuan yang tidak berkacamata
  • A. 

   5/16

  • B. 

   1/8

  • C. 

   3/16

  • D. 

   1/4

  • E. 

   2/5

  • F. 

   2/5

 • 10. 
  Nilai Dari (210-66)1/2 : 0.5 + 12 adalah...
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   21

  • D. 

   24

  • E. 

   36