Razvoj Aplikativnog Softvera 2

115 Questions

Settings
Please wait...
Razvoj Aplikativnog Softvera 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Faza implementacije ili kodiranje u procesu razvoja softvera predstavlja:
  • A. 

   Proveru ispravnosti napisanih programa

  • B. 

   Softversku realizaciju rešenja problema

  • C. 

   Modelovanje rešenja problema

  • D. 

   Održavanje sistema

 • 2. 
  Prednosti poštovanja standarda u fazi implementacije su:
  • A. 

   Efikasnija komunikacija sa korisnikom

  • B. 

   Lakše pronalaženje grešaka

  • C. 

   Lakše modifikovanje sistema

  • D. 

   Pojednostavljena isporuka

 • 3. 
  Prilikom pisanja programa, programmer prevodi:
  • A. 

   Zahteve korisnika u programski kod

  • B. 

   Dokumentaciju u programski kod

  • C. 

   Opise iz projekata u programski kod

  • D. 

   Testove u programski kod

 • 4. 
  U fazi implementacije, lokalizacija ulaza i izlaza podrazumeva:
  • A. 

   Izdvajanje delova koji se odnose na ulaze i izlaze u specijalizovanim komponentama sistema

  • B. 

   Ispitivanje različitih ulaza i izlaza pomoću pseudo koda

  • C. 

   Formiranje ulaznih i izlaznih testova

  • D. 

   Prikupljanje ulaznih podataka

 • 5. 
  Označiti tačna tvrđenja koja se odnose na pseudokod:
  • A. 

   Pseudo kod služi za brzo ispitivanje različitih alternativa implementacije

  • B. 

   Pseudo kod služi za brzo testiranje napisanih programa

  • C. 

   Pseudo kod se piše na običnom jeziku uz korišćenje sintaksnih elemenata iz postojećih programskih jezika

  • D. 

   Pseudo kod je teško razumljiv onima koji ne poznaju njegovu sintaksu

 • 6. 
  Višekratno upotrebljive komponente koje se koriste u fazi implementacije softvera:
  • A. 

   Ubrzavaju pisanje programskog koda

  • B. 

   Usporavaju pisanje programskog koda

  • C. 

   Smanjuju mogućnost greške

  • D. 

   Povećavaju mogućnost greške

 • 7. 
  Realizacija programske komponente podrazumeva utvrđivanje:
  • A. 

   Struktura podataka i algoritama koji će biti korišćeni

  • B. 

   Način dokumentovanja komponente

  • C. 

   Kontrolnih struktura koje će biti primenjene

  • D. 

   Ulaznih vrednosti za fazu testiranja

 • 8. 
  Izbor struktura za čuvanje podataka pri realizaciji neke programske komponente:
  • A. 

   Utiče na efikasnost programa

  • B. 

   Ne utiče na složenost programa

  • C. 

   Može da utiče na izbor programskog jezika

  • D. 

   Ne može se preuzeti iz dizajna, već se obavlja nezavisno

 • 9. 
  Pri realizaciji neke komponente, programeri često teže da se primenjeni algoritmi izvršavaju što brže, što usložnjava programski kod. Moguće posledice ovoga su:
  • A. 

   Duže vreme generisanja koda

  • B. 

   Potrebno je manje test primera

  • C. 

   Teže je razumeti napisani kod

  • D. 

   Buduće izmene se lakše sprovode

 • 10. 
  Pri realizaciji neke programske komponente, kontrolne strukture su:
  • A. 

   Treba u što većoj meri da budu preuzete iz dizajna sistema

  • B. 

   Treba da budu takve da omoguće što više skokova u programu

  • C. 

   Treba da budu što uniformnije

  • D. 

   Treba da omoguće lako čitanje koda odozgo na dole

 • 11. 
  Postoje sledeće vrste programske dokumentacije:
  • A. 

   Osnovna

  • B. 

   Unutašnja

  • C. 

   Spoljašnja

  • D. 

   Sistemska

 • 12. 
  Unutrašnja programska dokumentacija:
  • A. 

   Se nalazi u datotekama sa izvornim kodom

  • B. 

   Sadrži opšti opis sistema

  • C. 

   Predstavlja poseban tekstualni dokument koji se isporučuje korisniku

  • D. 

   Sadrži opise navedene u komentarima

 • 13. 
  Pri dokumentovanju programske komponente, zaglavalje obično sadrži sledeće informacije:
  • A. 

   Ulazne podatke za testiranje komponente

  • B. 

   Opis uloge komponenata u sistemu

  • C. 

   Način na koji se pristupa komponenti

  • D. 

   Spisak sličnih komponenata u sistemu

 • 14. 
  Označiti tačna tvrđenja koja se odnose na pisanje komentara u programskom kodu:
  • A. 

   Komentari se obično pišu levo od linija koda

  • B. 

   Komentari se pišu nakon pisanja koda

  • C. 

   Ilustrativna imena promenljivih smanjuju broj komentara

  • D. 

   Komentari treba da sadrže samo informacije koje nisu vidljive iz koda

 • 15. 
  Spoljašnja programska dokumentacija:
  • A. 

   Sadrži manje detaljne opise od unutrašnje dokumentacije

  • B. 

   Opisuje sistem sa opšteg aspekta

  • C. 

   Je namenjena i programerima i projektantima

  • D. 

   Se nalazi u datotekama sa izvornim kodom

 • 16. 
  Spoljašnja dokumentacija komponente sadrži:
  • A. 

   Opis problema koji komponenta rešava sa mogućim rešenjima

  • B. 

   Detaljan opis postupka testiranja komponente

  • C. 

   Detaljni opis struktura podataka, algoritama i kontrola kako je korišćena komponenta

  • D. 

   Komentari pridruženi izvornom kodu koje realizuje komponenta

 • 17. 
  Faza testiranja u procesu razvoja softvera ima veliki značaj zato što:
  • A. 

   Se nakon nje sofver isporučuje naručiocu

  • B. 

   Kvalitet softvera direktno utiče na ugled i buduće poslove izvođača

  • C. 

   Služi kao osnova za prijektovanje sistema

  • D. 

   Omogućava korisniku da bolje razume sistem

 • 18. 
  Označiti tačna tvrđenja u vezi sa greškama i otkazima softvera:
  • A. 

   Greška je uzrok pojave neželjenog efekta a otkaz je sam taj efekat

  • B. 

   Otkaz je uzrok pojave neželjenog efekta a greška je sam taj efekat

  • C. 

   Otkazi se moraju ispraviti dok otklanjanje grešaka nije uvek izvodljivo

  • D. 

   Greške se moraju ispraviti dok otklanjanje otkaza nije uvek izvodljivo

 • 19. 
  Sintaksne greške u softveru su:
  • A. 

   Se teško identifikuju i ispravljaju

  • B. 

   Obično ih otkriva kompajler prilikom prevođenja programa

  • C. 

   Nastaju usled loše implementacije načina obrade ulaznih podataka

  • D. 

   Nastaju zbog pogrešne upotrebe iskaza programskog jezika

 • 20. 
  Softverske greške u postupku obrade:
  • A. 

   Nastaju zbog loše implementacije načina obrade ulaznih podataka

  • B. 

   Otklanjaju se detaljnim čitanjem programa ili testiranjem za ulaze za koje su poznati izlazi

  • C. 

   Otkalnjaju se promenom primenjenih struktura podataka

  • D. 

   Nastaju zbog pogrešne upotrebe iskaza programskog jezika

 • 21. 
  Softverske greške u preciznosti:
  • A. 

   Otklanjaju se testiranjem programa u ekstremnim uslovima

  • B. 

   Nastaju zbog prepunjavanja korišćenih struktura podataka

  • C. 

   Nastaju zato što primenjene formule ne mogu da daju rezultate sa potrebnom preciznošću

  • D. 

   Zato što ulazni podaci nisu odgovarajućeg tipa pa dolazi do odsecanja

 • 22. 
  Softverske greške zbog prekoračenja:
  • A. 

   Nastaju usled loše implementacije načina obrade ulaznih podataka

  • B. 

   Oslanjaju se detaljnim čitanjem programa ili testiranjem za ulaze i izlaze

  • C. 

   Nastaju zbog prepunjavanja korišćenih stuktura podataka

  • D. 

   Otklanjaju se promenom primenjene strukture podataka

 • 23. 
  Softverske greške zbog performansi:
  • A. 

   Nastaju zbog nepoštovanja standardnih procedura

  • B. 

   Otklanjaju se testiranjem programa u ekstremnim uslovima

  • C. 

   Kada sistem ne postiže zahtevane performanse

  • D. 

   Otklanjaju se promenom primenjene strukture podataka

 • 24. 
  Greške u dokumentaciji:
  • A. 

   Nastaju zbog loše implementacije i načina obrade ulaznih podataka

  • B. 

   Prouzrokuju izradu neodgovarajućeg programskog koda

  • C. 

   Nastaju zbog nepoštovanja standardnih procedura

  • D. 

   Otklanjaju se promenom dokumentacije i prilagođenjem koda toj promeni

 • 25. 
  Softverske greške u vremenskoj koordinaciji:
  • A. 

   Teško se identifikuju i ispravljaju

  • B. 

   Prouzrokuju izradu neodgovarajućeg programskog koda

  • C. 

   Nastaju kada sistem ne postiže zahtevane performanse

  • D. 

   Nastaju u sistemima koji rade u realnom vremenu

 • 26. 
  Softverske greške zbog nepoštovanja standarda:
  • A. 

   Nastaju zbog nepoštovanja standardnih procedura

  • B. 

   Nastaju zbog pogrešne upotrebe iskaza programskog jezika

  • C. 

   Otklanjaju se detaljnim čitanjem programa ili testiranjem za ulaze za koje su poznati izlazi

  • D. 

   Ne moraju da utiču na rad programa ali prave probleme pri testiranju i održavanju

 • 27. 
  Pri izradi softvera, posebna pažnja se mora posvetiti oporavku sistema nakon otkaza. Mogući načini oporavka pri nestanku napajanja su:
  • A. 

   Pamćenje grešaka nastalih usled otkaza

  • B. 

   Brisanje nekoliko transakcija koje su prethodile otkazu

  • C. 

   Nastavak rada uz uključivanje strujnih agregata

  • D. 

   Pamćenje važnih datoteka i njihova kasnija rekonstrukcija

 • 28. 
  Svrha testiranja softvera u procesu razvoja softvera je u:
  • A. 

   Pronalaženju grešaka

  • B. 

   Dokazivanju da program ispravno radi

  • C. 

   Smanjuju troškove razvoja

  • D. 

   Potvrđivanju kvaliteta i sposobnosti programera

 • 29. 
  Prednosti uvođenja posebnog tima za testiranje softvera:
  • A. 

   Tim za testiranje subjektivniji od programera

  • B. 

   Tim za testiranje omogućava paralelizam u programiranju i testiranju

  • C. 

   Veća je verovatnoća da tim za testiranje nađe grešku u dizajnu nego programer

  • D. 

   Tim za testiranje usporava proces razvoja pa se greške ređe događaju

 • 30. 
  Postoje sledeće vrste testiranja softvera:
  • A. 

   Primarno i sekundarno

  • B. 

   Jedinično, integrisano, sistemsko

  • C. 

   Objektivno i subjektivno

  • D. 

   Spoljašnje i unutrašnje

 • 31. 
  Jedinično testiranje podrazumeva:
  • A. 

   Testiranje funkcionalnosti svake pojedinačne komponente nezavisno od ostatka sistema

  • B. 

   Testiranje saradnje i komunikacije između komponenata sa ciljem dobijanja komletnog sistema

  • C. 

   Testiranje da li sistem u potpunosti ispunjava sve zahteve korisnika tako da može da bude isporučen

  • D. 

   Testiranje najvažnijih komponenata

 • 32. 
  Integraciono testiranje podrazumeva:
  • A. 

   Testiranje svake pojedinačne komponente nezavisno od ostatka sistema

  • B. 

   Testiranje saradnje i komunikacije između komponenata sa ciljem dobijanja komletnog sistema

  • C. 

   Testiranje da li sistemu potpunosti ispunjava sve zahteve korisnika tako da može da bude isporučen

  • D. 

   Testiranje komunikacije sistema sa okruženjem

 • 33. 
  Sistemsko testiranje podrazumeva:
  • A. 

   Testiranje funkcionalnosti svake pojedinačne komponente nezavisno od ostatka sistema

  • B. 

   Testiranje saradnje i komunikacije između komponenata sa ciljem dobijanja komletnog sistema

  • C. 

   Testiranje da li sistemu potpunosti ispunjava sve zahteve korisnika tako da može da bude isporučen

  • D. 

   Testiranje najvažnijih komponenata

 • 34. 
  Verifikacija sistema:
  • A. 

   Jediničnog i sistemskog testiranja

  • B. 

   Integracionog i sistemskog testiranja

  • C. 

   Sistemskog testiranja

  • D. 

   Jediničnog i integracionog

 • 35. 
  Validacija sistema:
  • A. 

   Jediničnog testiranja

  • B. 

   Integracionog testiranja

  • C. 

   Sistemskog testiranja

  • D. 

   Jediničnog i intergracionog testiranja

 • 36. 
  Proces testiranja softvera : 1-test prihvatljivosti, 2-jedinično testiranje,3-sistemsko testiranje, 4- integraciono testiranje, 5-instalaciono testiranje
  • A. 

   2-4-3-5-1

  • B. 

   2-5-3-1-4

  • C. 

   2-4-3-1-5

  • D. 

   4-2-3-1-5

 • 37. 
  Programsko okruženje za jedinično testiranje čine:
  • A. 

   Grananje i spajanje

  • B. 

   Moduli i testovi

  • C. 

   Drajveri i stabovi

  • D. 

   Objekti i relacije

 • 38. 
  Drajver:
  • A. 

   Prihvata ulazne podatke iz test primera, prosleđuje ih modulu koji se testira i generiše rezultate testa

  • B. 

   Simulira module koje poziva modul koji se testira

  • C. 

   Simuliranje komponenata koja poziva modul koji se testira

  • D. 

   Koristi interfejse pozivajućih modula, izvršava minimalnu obradu podataka, daje rezultat i vraća kontrolu modula koji se testira

 • 39. 
  Stab:
  • A. 

   Prihvata ulazne podatke iz test primera, prosleđuje ih modulu koji se testira i generiše rezultate testa

  • B. 

   Simulira module koje poziva modul koji se testira

  • C. 

   Simuliranje komponenata koja poziva modul koji se testira

  • D. 

   Koristi interfejse pozivajućih modula, izvršava minimalnu obradu podataka, daje rezultat i vraća kontrolu modulu koji se testira

 • 40. 
  Metode pregleda programskog koda su:
  • A. 

   Letimičan pogled

  • B. 

   Inspekcija koda

  • C. 

   Objektivni pregled

  • D. 

   Tehnička kontrola koda

 • 41. 
  Letimični pregled koda:
  • A. 

   Se odvija tako što programer prezentuje kod a zatim se vodi diskusija o tome sa ciljem nalaženja grešaka

  • B. 

   Ne ocenjuje sposobnosti autora koda

  • C. 

   Ocenjuje sposobnosti autora koda

  • D. 

   Se odvija u zvaničnoj atmosferi

 • 42. 
  Inspekcija programskog koda:
  • A. 

   Se odvija tako što programer prezentuje kod a zatim se vodi diskusija o tome sa ciljem nalaženja grešaka

  • B. 

   Proverava programski kod i dokumentaciju prema prethodno pripremljenoj listi pitanja

  • C. 

   Ocenjuje sposobnosti autora koda

  • D. 

   Se odvija u zvaničnoj atmosferi

 • 43. 
  Metode jediničnog testiranja modula su:
  • A. 

   Metod bele kutije

  • B. 

   Metod providne kutije

  • C. 

   Metod crne kutije

  • D. 

   Metod crvene kutije

 • 44. 
  Po metodi "crne kutije":
  • A. 

   Program se testira kao otvorena kutija čija je unutrašnjost poznata

  • B. 

   Program se testira kao zatvorena kutija nepoznatog sadržaja, vide se samo ulazi i izlazi

  • C. 

   Detaljno testiranje svih kombinacija ulaznih podataka za većinu programa je praktično neizvodljivo

  • D. 

   Testira se i analizira izvorni programski kod

 • 45. 
  Po metodi "bele kutije":
  • A. 

   Program se testira kao otvorena kutija čija je unutrašnjost poznata

  • B. 

   Program se testira kao zatvorena kutija nepoznatog sadržaja, vide se samo ulazi i izlazi

  • C. 

   Testiranje je uvek izvodljivo

  • D. 

   Testira se i analizira izvorni programski kod

 • 46. 
  Tehnike funkcionalnog testiranja, nastale na osnovu metoda "crne kutije" su:
  • A. 

   Inspekcija koda

  • B. 

   Podela na klase ekvivalencije

  • C. 

   Pokrivanje iskaza

  • D. 

   Uzročno-posledični grafovi

 • 47. 
  Označiti tačna tvrđenja u vezi sa metodom podele na klase ekvivalencije:
  • A. 

   Metod se zasniva na razvrstavanju ulaznih podataka u reprezentativne klase ekvivalencije

  • B. 

   Klase ekvivalencije nisu međusobno disjunktne

  • C. 

   Testiranje se vrši za sve vrednosti ulaza iz svake klase ekvivalencije

  • D. 

   Testiranje se vrši samo za jednu vrednost ulaza iz svake klase ekvivalencije

 • 48. 
  U metodi podele na klase ekvivalencije, generišu se sledeće klase:
  • A. 

   Potpune klase

  • B. 

   Legalne klase

  • C. 

   Nepotpune klase

  • D. 

   Nelegalne klase

 • 49. 
  Majersove preporuke za obavljanje analize graničnih vrednosti pri funkcionalnom testiranju su:
  • A. 

   Ako ulazni (izlazni) uslov predstavlja opseg vrednosti, testove treba napisati za krajeve opsega i za vrednosti odmah do krajeva

  • B. 

   Ako ulazni uslov precizira broj mogućih vrednosti testove treba napisati za sve vrednosti

  • C. 

   Ako je ulaz (ili izlaz) programa uređen skup podataka, testove treba napisati za prvi i poslednji element u skupu

  • D. 

   Ako je ulaz (ili izlaz) programa uređen skup podataka, testove treba napisati samo za prvi element u skupu

 • 50. 
  Tehnika funkcionalnog testiranja primenom uzročno-posledičnih grafova:
  • A. 

   Omogućava testiranje sa granicama klasa ekvivalencije

  • B. 

   Primenjuje se u sistemima koji rade u realnom vremenu

  • C. 

   Omogućava automatsko generisanje test primera na osnovu zahteva

  • D. 

   Ne može se primeniti u sistemima sa vremenskim ograničenjem i konkurentnim procesima

 • 51. 
  Tehnika funkcionalnog testiranja primenom uzročno-posledičnih grafova: 1- generisanje tabela odlučivanja, 2-identifikovanje uzroka i posledica, 3-formiranje test primera, 4- generisanje uzročno posledičnog grafa:
  • A. 

   2-1-4-3

  • B. 

   2-4-1-3

  • C. 

   3-2-4-1

  • D. 

   4-2-3-1

 • 52. 
  Tehnike strukturnog testiranja, nastale na osnovu metoda "bele kutije":
  • A. 

   Pokrivanje odluka

  • B. 

   Podela na klase ekvivalencije

  • C. 

   Pokrivanje iskaza

  • D. 

   Uzročno-posledični grafovi

 • 53. 
  Pokrivanje iskaza, kao tehnika strukturnog testiranja:
  • A. 

   Svaki iskaz u programu izvrši se bar jednom kako bi se znalo da li u njemu postoji greška

  • B. 

   Svaka grana uslovnog iskaza izvrši bar jednom

  • C. 

   Svaka elementarna komponenta nekog složenog uslova ulazne vrednosti iz dozvoljenog i nedozvoljenog skupa

  • D. 

   Se ispita najmanje 50 % iskaza u programu

 • 54. 
  Pokrivanje odluka, kao tehnika strukturnog testiranja:
  • A. 

   Svaki iskaz u programu izvrši se bar jednom kako bi se znalo da li u njemu postoji greška

  • B. 

   Svaka grana uslovnog iskaza izvrši bar jednom

  • C. 

   Svaka elementarna komponenta nekog složenog uslova ulazne vrednosti iz dozvoljenog i nedozvoljenog skupa

  • D. 

   Se ispita najmanje 50 % iskaza u programu

 • 55. 
  Pokrivanje uslova, kao tehnika strukturnog testiranja:
  • A. 

   Svaki iskaz u programu izvrši se bar jednom kako bi se znalo da li u njemu postoji greška

  • B. 

   Svaka grana uslovnog iskaza izvrši bar jednom

  • C. 

   Svaka elementarna komponenta nekog složenog uslova uzme vrednost dozvoljenog i nedozvoljenog skupa

  • D. 

   Se ispita najmanje 50 % iskaza u programu

 • 56. 
  Strategije integracionog testiranja su:
  • A. 

   Integracija po principu ''velikog praska''

  • B. 

   Postepena integracija

  • C. 

   Integracija od dna ka vrhu

  • D. 

   Integracija odozgo na dole

 • 57. 
  Strategije integracionog testiranja su:
  • A. 

   Sendvič integracija

  • B. 

   Integracija po širini

  • C. 

   Integracija od vrha ka dnu

  • D. 

   Otvorena integracija

 • 58. 
  Integraciono testiranje po metdu "velikog praska" obavlja se tako što se:
  • A. 

   Sistem povezuje celinu uključivanjem svih komponenata odjednom a zatim se kao celina testira

  • B. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od najnižeg

  • C. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od glavnog programa

  • D. 

   Sistem se organizuje u tri sloja a zatim se testiranje obavlja tako da se konvergira ka srednjem sloju

 • 59. 
  Integraciono testiranje po metodu "od dna ka vrhu" obavlja se tako što se:
  • A. 

   Sistem povezuje celinu uključivanjem svih komponenata odjednom a zatim se kao celina testira

  • B. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od najnižeg

  • C. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od glavnog programa

  • D. 

   Sistem se organizuje u tri sloja a zatim se testiranje obavlja tako da se konvergira ka srednjem sloju

 • 60. 
  Integraciono testiranje po metdu "od vrha ka dnu" obavlja se tako što se:
  • A. 

   Sistem povezuje celinu uključivanjem svih komponenata odjednom a zatim se kao celina testira

  • B. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od najnižeg

  • C. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od glavnog programa

  • D. 

   Sistem se organizuje u tri sloja a zatim se testiranje obavlja tako da se konvergira ka srednjem sloju

 • 61. 
  Integraciono testiranje po metdu "sendvič integracija" obavlja se tako što se:
  • A. 

   Sistem povezuje celinu uključivanjem svih komponenata odjednom a zatim se kao celina testira

  • B. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od najnižeg

  • C. 

   Sistem organizuje hijerarhiju na čijem vrhu se nalazi glavni program a zatim se testiranje obavlja po nivoima počevši od glavnog programa

  • D. 

   Sistem se organizuje u tri sloja a zatim se testiranje obavlja tako da se konvergira ka srednjem sloju

 • 62. 
  Označiti osobine metoda integracionog testiranja "veliki prasak":
  • A. 

   Najčešće korišćen metod

  • B. 

   Izuzetno mala verovatnoća da sistem odmah proradi

  • C. 

   Najvažnije komponente se testiraju poslednje

  • D. 

   Teško je pronaći uzrok greške

 • 63. 
  Označiti osobine metoda integracionog testiranja "od dna ka vrhu":
  • A. 

   Najvažnije komponente se testiraju poslednje

  • B. 

   Koristi se u sistemima sa velikim brojem komponenti sa višekratnom upotrebom

  • C. 

   Značajne greške se otkrivaju na početku

  • D. 

   Teško je pronaći uzrok greške

 • 64. 
  Označiti osobine metoda integracionog testiranja "od vrha ka dnu":
  • A. 

   Najvažnije komponente se testiraju poslednje

  • B. 

   Najvažnije funkcije se proveravaju u ranoj fazi testiranja

  • C. 

   Primena metoda nije jednostavna zbog potreba generisanja velikog broja stabova

  • D. 

   Značajne greške se otkrivaju u kasnoj fazi testiranja

 • 65. 
  Označiti osobine metoda integracionog testiranja "sendvič integracija":
  • A. 

   Sistem se organizuje u tri sloja gornji, srednji i donji

  • B. 

   Sistem se organizuje u prvoj, drugoj, trećoj

  • C. 

   Teško je pronaći uzrok greške

  • D. 

   Metod kombinuje strategije od dna ka vrhu i od vrha ka dnu

 • 66. 
  Proces sistemskog testiranja softvera u vise faza, 1-testiranje performansi, 2-funkcionalno testiranje, 3-instalaciono testiranje, 4-testiranje prihvatljivosti:
  • A. 

   1-2-3-4

  • B. 

   4-1-2-3

  • C. 

   3-4-2-1

  • D. 

   2-1-4-3

 • 67. 
  Označiti tačna tvrđenja u vezi sa fazama sistemskog testiranja:
  • A. 

   Provera funkcionalnosti integrisanog sistema prema zahtevima koje je postavio kupac je testiranje prihvatljivosti

  • B. 

   Provera nefunkcionalnih zahteva se obavlja u fazi testiranja performansi

  • C. 

   Kupci testiraju sistem i proveravaju da li odgovara njihovom shvatanju zahteva u fazi testiranja prihvatljivosti

  • D. 

   Testiranje sistema u operativnom okruženju naziva se testiranje prihvatljivosti

 • 68. 
  Funkcionalno testiranje u okviru sistemskog testiranja:
  • A. 

   Ima malu verovatnoću otkrivanja grešaka

  • B. 

   Izvode programeri koji su pisali programski kod

  • C. 

   Koristi test primere na osnovu specifikacije zahteva

  • D. 

   Izvodi se po principu crne kutije, tj proverava se d ali sistem obavlja neku funkciju

 • 69. 
  Testovi performansi koji se ispituje ponašanje softvera u različitim hardversko/softverskim okruženjima navedenim u zahtevima:
  • A. 

   Testovi okruženja

  • B. 

   Testovi konfiguracije

  • C. 

   Konfiguracije

  • D. 

   Testovi opterećenja

 • 70. 
  Testovi performansi koji ocenjuju rad sistema (njegove performanse) kada se opterete:
  • A. 

   Testovi kompaktibilnosti

  • B. 

   Testovi konfiguracije

  • C. 

   Testovi opterećenja

 • 71. 
  Testovi performansi koji proveravaju kako sistem obrađuje velike količine podataka, čak i kada skupovi podataka dostignu maksimalne vrednosti:
  • A. 

   Testovi kapaciteta

  • B. 

   Testovi opterećenja

  • C. 

   Testovi kompatibilnosti

  • D. 

   Regresivni testovi

 • 72. 
  Testovi performansi koji se koriste kada sistem ostvaruje spregu sa drugim sistemima iz okruženja, proverava da li je realizacija interfejsa u skladu sa zahtevima:
  • A. 

   Testovi konfiguracije

  • B. 

   Testovi kompatibilnosti

  • C. 

   Testovi bezbednosti

  • D. 

   Testovi okruženja

 • 73. 
  Testovi performansi koji ispituju da li su funkcije dostupne onim korisnicima kojima su namenjene kao i dostupnost, integritet i poverljivost podataka:
  • A. 

   Testovi upotrebljivosti

  • B. 

   Vremenski testovi

  • C. 

   Testovi bezbednosti

  • D. 

   Testovi opterećenja

 • 74. 
  Testovi performansi koji podrazumevaju da se jednom razvijen test primer primeni više puta za testiranje istog softvera:
  • A. 

   Vremenski testovi

  • B. 

   Testovi okruženja

  • C. 

   Testovi upotrebljivosti

  • D. 

   Regresivni testovi

 • 75. 
  Testovi performansi koji proveravaju zahteve koji se odnose na vremena izvršenja pojedinih funkcija i vremena odziva:
  • A. 

   Vremenski testovi

  • B. 

   Testovi održavanja

  • C. 

   Regresivni testovi

  • D. 

   Testovi opterećenja

 • 76. 
  Testovi performansi koji analiziraju sposobnost sistema da radi na lokaciji na kojoj je instaliran:
  • A. 

   Testovi upotrebljivosti

  • B. 

   Testovi okruženja

  • C. 

   Testovi održavanja

  • D. 

   Testovi kompatibilnosti

 • 77. 
  Testovi performansi koji ispituju kako sistem reaguje na gubitak određenog resursa:
  • A. 

   Testovi okruženja

  • B. 

   Testovi upotrebljivosti

  • C. 

   Testovi oporavka

  • D. 

   Testovi održavanja

 • 78. 
  Testovi performansi koji analiziraju zahteve vezane za interakciju korisnika sa sistemom:
  • A. 

   Testovi kompatibilnosti

  • B. 

   Testovi okruženja

  • C. 

   Testovi opterećenja

  • D. 

   Testovi upotrebljivosti

 • 79. 
  Testovi performansi koji proveravaju da li su svi dokumenti konzistentno i precizno napisani:
  • A. 

   Testovi dokumentacije

  • B. 

   Vremenski testovi

  • C. 

   Testovi održavanja

  • D. 

   Testovi kapaciteta

 • 80. 
  Testovi performansi koji obezbeđuju ispravan rad logičke šeme, dijagnostičkih programa, snimanje memorije, praćenje transakcija:
  • A. 

   Testovi oporavka

  • B. 

   Testovi održavanja

  • C. 

   Testovi upotrebljivosti

  • D. 

   Testovi okruženja

 • 81. 
  Testiranje prihvatljivosti u okviru sistemskog testiranja , kupac može da izvede:
  • A. 

   Referentnim testiranjem

  • B. 

   Jediničnim testiranjem

  • C. 

   Pilot testiranjem

  • D. 

   Modularnim testiranjem

 • 82. 
  Referentno testiranje u okviru testiranja prihvatljivosti:
  • A. 

   Sprovodi se simulacijom svakodnevnog rada na sistemu

  • B. 

   Pomaže kupcu da odabere sistem koji će koristiti

  • C. 

   Izvode kupci tako što generišu referentne testove koji odgovaraju svakodnevnom radu

  • D. 

   Istovremeni rad dva sistema, starog i novog

 • 83. 
  Pilot testiranje u okviru testiranja prihvatljivosti:
  • A. 

   Sprovodi se simulacijom svakodnevnog rada na sistemu

  • B. 

   Pomaže kupcu da odabere sistem koji će koristiti

  • C. 

   Izvode kupci tako što generišu referentne testove koji prethode uobičajenim

  • D. 

   Istovremeni rad dva sistema, starog i novogi

 • 84. 
  Paralelno testiranje u okviru testiranja prihvatljivosti:
  • A. 

   Sprovodi se simulacijom svakodnevnog rada na sistemu

  • B. 

   Pomaže kupcu da odabere sistem koji će koristiti

  • C. 

   Istovremeni rad dva sistema, starog i novog

  • D. 

   Omogućava kupcu prelazak na novi sistem

 • 85. 
  Instalaciono testiranje:
  • A. 

   Izradu dokumentacije

  • B. 

   Alokaciju potrebnih datoteka i postavljanje kontrole pristupa pojedinim funkcijama

  • C. 

   Proveru da li softver ispunjava funkcionalne zahteve

  • D. 

   Konfiguraciju sistema u skladu sa okruženjem

 • 86. 
  Proces testiranja sofvera u 4 faze - 1-specifikacija testova, 2-realizacija testiranja, 3-evaluacija rezultata, 4-izrada plana testiranja:
  • A. 

   4-3-1-2

  • B. 

   4-1-2-3

  • C. 

   3-4-1-2

  • D. 

   1-4-2-3

 • 87. 
  Plan testiranja softvera:
  • A. 

   Ne ukazuje na redosled u kome će se komponente biti testirane

  • B. 

   Je dokument u kome je opisana organizacija procesa testiranja

  • C. 

   Obuhvata jedinično, integraciono i sistemsko testiranje

  • D. 

   Pravi se na osnovu projektnih zahteva

 • 88. 
  Za određivanje trenutka u kome treba završiti testiranja softera može se koristi metoda:
  • A. 

   Podela na klase ekvivalencije

  • B. 

   Sendvič

  • C. 

   Sejanje grešaka

  • D. 

   Velikog praska

 • 89. 
  Označiti tačna tvrđenja u vezi metoda sejanja grešaka:
  • A. 

   Metod je vrlo složen za izvođenje

  • B. 

   Teško je generisati reprezentativne greške

  • C. 

   Metod se izvodi tako što jedan član tima za testiranje namerno ubaci poznati broj grešaka u program, a zatim ostali članovi tima za testiranje pokušavaju da ih pronađu

  • D. 

   Metod se izvodi tako što se greške pronađene u programu evidentiraju kako bi se mogle koristiti u kasnijim projektima

 • 90. 
  Specifikacija testova podrazumeva izradu:
  • A. 

   Tabele istinitosti

  • B. 

   Tabela povezanosti testova i zahteva

  • C. 

   Uzročno-posledičnih grafova

  • D. 

   Legalnih klasa za testiranje

 • 91. 
  Realizacija testiranja podrazumeva razvoj:
  • A. 

   Test skriptova

  • B. 

   Tabela povezanosti testova i zahteva

  • C. 

   Izveštaja testiranja

  • D. 

   Specifikacije testova

 • 92. 
  Postupci evaluacije rezultata testiranja kroz analiziranje procene uspešnosti:
  • A. 

   Merenje učinka ili delotvornosti testa

  • B. 

   Sejanje grešaka

  • C. 

   Izrada test skriptova

  • D. 

   Analiza pronađenih grešaka

 • 93. 
  Učinak testa nakon testiranja računa se kao:
  • A. 

   Odnos broja grešaka koje su nađene tim testom i ukupnog broja grešaka koji je nađen u svim testovima

  • B. 

   Odnos posejanih i pronadjenih gresaka

  • C. 

   Odnos pronađenih i nepronađenih grešaka

  • D. 

   Odnos broja grešaka pronađenih pri testiranju i rada koji je uložen

 • 94. 
  Efikasnot testiranja:
  • A. 

   Odnos broja grešaka koje su pronađene u datom testu i ukupnog broja otkrivenih grešaka

  • B. 

   Odnos broja grešaka koje su nađene tim testom i rada koji je uložen u to testiranje 

  • C. 

   Odnos posejanih i pronađenih grešaka

  • D. 

   Odnos grešaka pronađenih pri razvoju i tokom održavanja

 • 95. 
  Isporuka softvera podrazumeva:
  • A. 

   Pomoć korisnicima da bolje razumeju kako softver funkcioniše u radnom okruženju

  • B. 

   Instalaciju softvera

  • C. 

   Otklanjanje grešaka

  • D. 

   Uočavanje potrebnih izmena

 • 96. 
  U zavisnosti od namene, postoje sledeće vrste obuke za korišćenje softvera:
  • A. 

   Obuka programera

  • B. 

   Obuka krajnjeg korisnika

  • C. 

   Obuka operatera (administratora)

  • D. 

   Obuka izvođača projekta

 • 97. 
  Cilj obuke krajnjeg korisnika softvera je da polaznika obuke:
  • A. 

   Upozna sa korisničkim interfejsom i rasporedom opcija, izgledima ekrana, značenjem pojedinih oznaka itd

  • B. 

   Da uči da koristi funkcije za podršku koje su bitne za rad sistema

  • C. 

   Upoznavanje sa načinom pokretanja i izvođenja osnovnih funkcionalnosti

  • D. 

   Upoznavanje sa organizacijom sistema a ne sa funkcijama za rešavanje problema

 • 98. 
  Cilj obuke operatera (administratora) softvera je da polaznik obuke:
  • A. 

   Upozna sa korisničkim interfejsom i rasporedom opcija

  • B. 

   Da uči da koristi funkcije za podršku koje su bitne za rad sistema

  • C. 

   Upoznavanje sa načinom pokretanja i izvođenja osnovnih funkcionalnosti

  • D. 

   Upoznavanje sa organizacijom sistema a ne sa funkcijama za rešavanje problema

 • 99. 
  Obuka operatera (administratora) obuhvata sledeće aspekte:
  • A. 

   Praćenje izmena u poslovanju, okruženje u kome se softver koristi

  • B. 

   Doradu softvera prema novom zahtevu

  • C. 

   Podrška korisnicima u slučaju neregularnih situacija

  • D. 

   Uspostavljanje uslova za normalan rad sistema

 • 100. 
  U izvođenju obuke tokom isporuke softvera, mogu se koristiti sledeća sredstva:
  • A. 

   Dokumentacija

  • B. 

   Programiranje modula

  • C. 

   Lekcije i demonstracije

  • D. 

   Letimičan pregled

 • 101. 
  Lekcije i demonstracije omogućuju efikasniju obuku zato što se:
  • A. 

   Korisnici nemaju interakciju sa sistemom pa nema mogućnosti greške

  • B. 

   Su dinamičnije i fleksibilnije od čitanja dokumentacije

  • C. 

   Odmah se dobijaju povratne informacije od polaznika obuke

  • D. 

   Nisu potrebne računarske učionice

 • 102. 
  Pri izvođenju obuke stručni korisnici su obično dobro prihvaćeni od strane polaznika:
  • A. 

   Su vrlo zahtevni po pitanju discipline pa može mnogo da se nauči

  • B. 

   Stvaraju opušteniju atmosferu i podižu samopouzdanje

  • C. 

   Ne zahtevaju veću aktivnost korisnika, sami pokazuju lekcije

  • D. 

   Mogu da ukažu na mesta gde su oni imali najviše problema i kako su ih rešili

 • 103. 
  Tehnike koje se koriste pri izradi dokumentacije softvera:
  • A. 

   Indeksiranje

  • B. 

   Numeracija

  • C. 

   Inkrementiranje

  • D. 

   Modeliranje

 • 104. 
  Prateću dokumentaciju softvera čine:
  • A. 

   Uputstvo za projektanta

  • B. 

   Uputstvo za korisnika

  • C. 

   Uputstvo za implementaciju

  • D. 

   Uputstvo za instalaciju

 • 105. 
  Održavanje softvera obuhvata aktivnosti vezane za:
  • A. 

   Proces projektovanja

  • B. 

   Praćenje rada softvera i tehničkih izmena u fazi eksploatacije

  • C. 

   Instaliranje i isporuka

  • D. 

   Testiranje i otklanjanje grešaka

 • 106. 
  Neke od aktivnosti tima za održavanje su:
  • A. 

   Ocenjivanje sposobnosti krajnjeg korisnika

  • B. 

   Ažuriranje dokumentacije prema potrebama

  • C. 

   Modelovanje ponašanja softvera

  • D. 

   Pronalaženje uzorka otkaza i otklanjanja

 • 107. 
  Postoje sledeće vrste održavanja softverskog sistema:
  • A. 

   Funkcionalno održavanje

  • B. 

   Korektivno održavanje

  • C. 

   Adaptivno održavanje

  • D. 

   Finalno održavanje

 • 108. 
  Postoje sledeće vrste održavanja:
  • A. 

   Sistemsko održavanje

  • B. 

   Instalaciono održavanje

  • C. 

   Preventivno održavanje

  • D. 

   U cilju unapređenja sistema

 • 109. 
  Korektivno održavanje softverskog sistema se bavi:
  • A. 

   Kontrola svakodnevnog rada sistema i otlkanjanje problema nastalih zbog pojave grešaka u softveru

  • B. 

   Inplementacijom sekundarnih izmena u softveru

  • C. 

   Sprovođenjem izmena radi poboljšanja nekog dela sistema

  • D. 

   Modifikovanje softvera u cilju detekcije i korekcije prikrivenih grešaka pre nego što se ispolje

 • 110. 
  Adaptivno održavanje softverskog sistema se bavi:
  • A. 

   Kontrola svakodnevnog rada sistema i otlkanjanje problema nastalih zbog pojave grešaka u softveru

  • B. 

   Inplementacijom sekundarnih izmena u softveru

  • C. 

   Sprovođenjem izmena radi poboljšanja nekog dela sistema

  • D. 

   Modifikovanje softvera u cilju detekcije i korekcije prikrivenih grešaka pre nego što se ispolje

 • 111. 
  Održavanje radi unapređenja softverskog sistema se bavi:
  • A. 

   Kontrola svakodnevnog rada sistema i otlkanjanje problema nastalih zbog pojave grešaka u softveru

  • B. 

   Inplementacijom sekundarnih izmena u softveru

  • C. 

   Sprovođenjem izmena radi poboljšanja nekog dela sistema

  • D. 

   Modifikovanje softvera u cilju detekcije i korekcije prikrivenih grešaka pre nego što se ispolje

 • 112. 
  Preventivno održavanje softverskog sistema:
  • A. 

   Kontrola svakodnevnog rada sistema i otlkanjanje problema nastalih zbog pojave grešaka u softveru

  • B. 

   Inplementacijom sekundarnih izmena u softveru

  • C. 

   Sprovođenjem izmena radi poboljšanja nekog dela sistema

  • D. 

   Modifikovanje softvera u cilju detekcije i korekcije prikrivenih grešaka pre nego što se ispolje

 • 113. 
  Problemi u održavanju softvera mogu da nastanu iz sledećih razloga:
  • A. 

   Visoke cene razvoja softvera

  • B. 

   Visoke cene razvoja softvera

  • C. 

   Neodgovarajućeg načina projektovanja ili implementacije sistema

  • D. 

   Nedovoljnog razumevanja funkcionalnosti sistema i nedostataka veština korisnika

 • 114. 
  Karakteristike softverskog proivoda koje utiču na troškove održavanja:
  • A. 

   Količina programskog koda

  • B. 

   Programski jezik

  • C. 

   Metode testiranja

  • D. 

   Vrsta aplikacije

 • 115. 
  Karakteristike softvera proivoda koje utiču na troškove održavanja:
  • A. 

   Metode modelovanja

  • B. 

   Veličina sistema

  • C. 

   Broj članova razvojnog tima

  • D. 

   Strukturiranost sistema