Ulangan Harian Bahasa Bali

30 Pertanyaan | Total Attempts: 99

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian Bahasa Bali


Questions and Answers
 • 1. 
  Pidarta sane nganggen ringkasan utawi skema, kabaos pidarta?
  • A. 

   Ekstempore

  • B. 

   Manuskrip

  • C. 

   Memoriter

  • D. 

   Impromtu

 • 2. 
  Sira pesengan rabin Sang Panca Pandawa?
  • A. 

   Dewi Drupadi

  • B. 

   Dewi Sri

  • C. 

   Dewi Durga

  • D. 

   Dewi Kunti

 • 3. 
  Sira manten sane nyarengin Sang Darma Wangsa nyujur suargan?
  • A. 

   Asu

  • B. 

   Raksasa

  • C. 

   Anoman

  • D. 

   Kidang

 • 4. 
  Para Yowana mangdane malajah indik budaya Bali. Kruna yowana punika mateges
  • A. 

   Truna-truni

  • B. 

   Anak alit-alit

  • C. 

   Pemerintah

  • D. 

   Panglingsir

 • 5. 
  Gatra Bali dados kawacen, kapireng utawi kapiarsayang ring sajabaning….
  • A. 

   Sekolah

  • B. 

   Koran

  • C. 

   Media elektronik

  • D. 

   Majalah

 • 6. 
  Apa, pidan,  nyen, kenapa, dija, lan kenken cutetne kasengguh 5W+1H. indik 5W+1H punika ring orti Bali mawasta…
  • A. 

   Tata titi sane ngwangun orti

  • B. 

   Media ring orti

  • C. 

   Genah panglimbak orti

  • D. 

   Piteges orti

 • 7. 
  Sekadi jaman modern, orti indik pulo Baline sampun kaloktah ke duranegara antuk mahkota budaya Baline sane ajeg nenten ja meweh keuningin olih wisatawane krana orti punika sampun prasida kapiarsayang saking….
  • A. 

   Radio, internet, televisi

  • B. 

   Buku, kaset, radio

  • C. 

   Radio, televise, kaset

  • D. 

   Internet, buku, televise

 • 8. 
  Sinalih tunggil stasiun televise sane prasida nyiarang gatra sane mabasa Bali inggih punika?
  • A. 

   Bali TV

  • B. 

   ANTV

  • C. 

   TRANS 7

  • D. 

   Metro TV

 • 9. 
  Sajeroning pidarta sane kalaksanayang nenten nganggen teks santukan sang sane kasudi nadaksara mapidarta kawastanin pidarta....
  • A. 

   Impromptu

  • B. 

   Manuskrip

  • C. 

   Memoriter

  • D. 

   Ektempore

 • 10. 
  Rikala mapidarta sumangsane pidarta sane kawacen utawi kabaktayang punika becik, sang mapidarta patut anut ring….
  • A. 

   Agem-agem mapidarta

  • B. 

   Tata titi makarya pidarta

  • C. 

   Kerangka pidarta

  • D. 

   Tata titi ngwacen mapidarta

 • 11. 
  Rikala maktayang pidarta sane patut uratiang inggih punika intonasi suara ring punggelan lengkara mangda kapireng lengut. Indike punika mawasta….
  • A. 

   Wirama

  • B. 

   Semita

  • C. 

   Wirasa

  • D. 

   Wiraga

 • 12. 
  Sane rumasuk tata titi nyurat pidarta sane patut inggih punika….
  • A. 

   Tema, murda, daging, pamicutet, pamuput

  • B. 

   Impromptu, manuskrip, agem-agem, pamahbah

  • C. 

   Tema, murda, ektempore, pamicutet

  • D. 

   Daging, murda, manuskrip, pamuput

 • 13. 
  Rikala mapidarta sane utama sumangdane sang mapidarta punika patut ngaturang pamahbah sadurung maosang daging nyane, sane wenten ring pamahbah punika?
  • A. 

   Pujangastawa,pangayubagia, tema lan murda

  • B. 

   Tema land aging

  • C. 

   Isi pidarta, unteng,murda

  • D. 

   Daging, pamicutet, pamuput

 • 14. 
  Yening selehin ring jagat Bali puniki, sane pinaka mahkota budaya iraga ring Bali inggih punika?
  • A. 

   Basa, aksara, lan sastra Bali

  • B. 

   Igel-igelan

  • C. 

   Agama

  • D. 

   Gegambelan

 • 15. 
  Aksara yening katilik saking suara sane medal saking widangan pangucapan inggih punika….
  • A. 

   Aksara wianjana miwah aksara suara

  • B. 

   Aksara suara miwah aksara swalalita

  • C. 

   Aksara suara miwah arda suara

  • D. 

   Aksara wianjana miwah aksara modre

 • 16. 
  Aksara Wreastra punika akehnyane?
  • A. 

   Plekutus

  • B. 

   Domas

  • C. 

   Nemlikur

  • D. 

   Selikur

 • 17. 
  Yening selehin rikala nyurat aksara kawi, jawa kuna punika aksara sane kaanggen inggih punika….
  • A. 

   Aksara Swalalita

  • B. 

   Aksara Wreastra

  • C. 

   Aksara Wianjana

  • D. 

   Aksara Modre  

 • 18. 
  Yening selehin carita sane mamurda “Pandita Aji Saka” punika carita sane nyaritayang sejarah indik….
  • A. 

   Hanacaraka

  • B. 

   Prasasti

  • C. 

   Calonarang

  • D. 

   Itihasa

 • 19. 
  Bisah, surang, cecek miwah adeg-adeg rumasuk ring ….
  • A. 

   Pangangge aksara tengenan

  • B. 

   Pangangge aksara suara

  • C. 

   Pangangge aksara ardasuara

  • D. 

   Pangangge aksara dirge

 • 20. 
  Kawigunan aksara wreastra inggih punika….
  • A. 

   Kanggen nyurat basa Bali lumbrah

  • B. 

   Kanggen nyurat kidung

  • C. 

   Kanggen nyurat Japa Mantra

  • D. 

   Kanggen nyurat kekawin

 • 21. 
  Yening nyurat nganggen aksara Bali, wenten aksara ta polih taleng lan bisah kawacen….
  • A. 

   Teh

  • B. 

   Tah

  • C. 

   To

  • D. 

   Te

 • 22. 
  Program Bali Simbar sinalih tunggih program sane prasida ngamedalang aksara Bali ring computer. Sane nemuang program Bali simbar punika mawasta….
  • A. 

   Made Suatjana

  • B. 

   A.A Made Suarcana

  • C. 

   Wayan Suardiana

  • D. 

   Nyoman Sutjana

 • 23. 
  Saluiring Gatra sane kapireng ring media cetek, elektronik wantah teges saking….
  • A. 

   Orti

  • B. 

   Paribasa Bali

  • C. 

   Pidarta

  • D. 

   Aksara Bali

 • 24. 
  Orti sane wenten ring sajeroning media cetak inggih punika sajabaning….
  • A. 

   Radio

  • B. 

   Majalah

  • C. 

   Koran

  • D. 

   Tabloid

 • 25. 
  Yening aksara Bali punika kailik saking kawigunanyane, aksara punika kapalih dados…. soroh.
  • A. 

   Kalih

  • B. 

   Papat

  • C. 

   Tiga

  • D. 

   Plekutus

Back to Top Back to top