Đề Thi Thử Tttg Cộng đoàn Don Bosco 2018 - Lần I

30 cu hi | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Đề Thi Thử Tttg Cộng đoàn Don Bosco 2018 - Lần I

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Có mấy bí tích được lãnh một lần trong đời?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  Năm Phụng vụ bắt đầu từ mùa nào?
  • A. 

   Mùa Giáng Sinh

  • B. 

   Mùa Thường Niên

  • C. 

   Mùa Vọng

  • D. 

   Mùa Chay

 • 3. 
  Năm Phụng vụ kết thúc vào lễ nào?
  • A. 

   Lễ Các Thánh

  • B. 

   Lễ Chúa Ki-tô Vua

  • C. 

   Lễ Chúa Lên Trời

  • D. 

   Lễ Chúa Ba Ngôi

 • 4. 
  Đâu là tâm điểm của thời gian Ki-tô giáo?
  • A. 

   Các giờ kinh

  • B. 

   Giờ cầu nguyện

  • C. 

   Chúa nhật

  • D. 

   Các ngày lễ trọng

 • 5. 
  Hiện tại, Hội Thánh có mấy giờ kinh (không tính giờ kinh Sách)?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 6. 
  Điều cần duy nhất nơi người được rửa tội là gì?
  • A. 

   Đức tin

  • B. 

   Đức cậy

  • C. 

   Đức mến

  • D. 

   Lòng sám hối

 • 7. 
  Bí tích rửa tội là cách duy nhất để được cứu rỗi. Đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 8. 
  Bí tích nào là một giao ước với Thiên Chúa?
  • A. 

   Rửa tội

  • B. 

   Thêm sức

  • C. 

   Thánh Thể

  • D. 

   Giải tội

 • 9. 
  Hãy chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: ‘Chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một … để trở nên một thân thể.”
  • A. 

   Chúa Ki-tô

  • B. 

   Hội Thánh

  • C. 

   Đức tin

  • D. 

   Thần Khí

 • 10. 
  Bí tích nào hoàn tất bí tích Rửa tội?
  • A. 

   Giải tội

  • B. 

   Thêm sức

  • C. 

   Thánh Thể

  • D. 

   Xức dầu bệnh nhân

 • 11. 
  Bí tích nào là trung tâm mầu nhiệm của các bí tích?
  • A. 

   Rửa tội

  • B. 

   Truyền Chức Thánh

  • C. 

   Thánh Thể

  • D. 

   Thêm sức

 • 12. 
  Thánh Tô-ma Aquino nói: “Hiệu quả đích thực của bí tích … là chuyển đổi con người thành …”. Hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào các chỗ trống.
  • A. 

   Rửa tội, Thiên Chúa

  • B. 

   Thánh Thể, Thiên Chúa

  • C. 

   Thêm Sức, Ki-tô hữu

  • D. 

   Thánh Thể, Ki-tô hữu

 • 13. 
  Các tín hữu Chính thống giáo có thể tự cá nhân xin rước lễ trong thánh lễ Công giáo không?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 14. 
  Các Ki-tô hữu Tin lành có thể rước lễ nếu không có niềm tin Công giáo không?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 15. 
  Tên gọi nào KHÔNG phải tên gọi khác của bí tích Giải tội?
  • A. 

   Bí tích Sám hối và Giao hòa

  • B. 

   Bí tích Trở lại

  • C. 

   Bí tích Tha thứ

  • D. 

   Bí tích Thống hối

 • 16. 
  Bí tích Giải tội được Chúa Giê-su lập khi nào?
  • A. 

   Khi Người hiện ra với các Tông đồ vào chiều lễ Phục sinh

  • B. 

   Trong bữa tiệc ly

  • C. 

   Trước khi Chúa Giê-su tử nạn

  • D. 

   Một tuần sau lễ Phục sinh, khi người hiện ra lần thứ 2 với các Tông đồ (có cả Tô-ma)

 • 17. 
  Có mấy bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  Bí tích Truyền Chức Thánh có mấy cấp bậc?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 19. 
  Ai được xem là vị kế tiếp các tông đồ?
  • A. 

   Linh mục

  • B. 

   Giám mục

  • C. 

   Hồng y

  • D. 

   Phó tế

 • 20. 
  Đâu là bậc đầu tiên trong bí tích truyền chức thánh trong Hội Thánh Công giáo?
  • A. 

   Linh mục

  • B. 

   Giám mục

  • C. 

   Hồng y

  • D. 

   Phó tế

 • 21. 
  Ai là người đã tuyên bố rằng: “Hội Thánh không có quyền truyền chức linh mục cho nữ giới, và mọi tín hữu của Hội Thánh phải dứt khoát tuân giữ quyết định đó.”?
  • A. 

   Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II

  • B. 

   Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo VI

  • C. 

   Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI

  • D. 

   Đức Giáo hoàng Pi-o XII

 • 22. 
  Nhờ bí tích nào mà mỗi trẻ em như được đón nhận vào câu lạc bộ tình bạn không thể nào tan rã dù khi em còn sống hay đã chết?
  • A. 

   Rửa tội

  • B. 

   Thêm sức

  • C. 

   Thánh thể

  • D. 

   Giải tội

 • 23. 
   … là việc thờ phượng chính thức được hoàn thành do dân và cho dân, là dân Chúa tham gia vào “việc” của Chúa.
  • A. 

   Cầu nguyện

  • B. 

   Phụng vụ

  • C. 

   Bí tích

  • D. 

   Đọc kinh

 • 24. 
  Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện và tập hợp họ nơi nhà tiệc ly để cùng cử hành với họ việc thờ phượng lớn lao nhất trong các việc thờ phượng, đó là gì?
  • A. 

   Hiến mình làm lương thực

  • B. 

   Rửa chân cho nhau

  • C. 

   Dâng lời chúc tụng Thiên Chúa

  • D. 

   Cầu nguyện

 • 25. 
  Có bao nhiêu khẳng định sau đây đúng về phụng vụ? - Là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh - Một cử hành phụng vụ là một biến cố gồm những ý tưởng tốt và những thánh ca hay -  Phụng vụ có thể được rút gọn vào một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình - Trong phụng vụ, chúng ta cũng được thông công cùng các thánh, một cách nào đó được tham gia phụng vụ trên trời - Là chóp đỉnh mà các hoạt động của Hội Thánh hướng về - Nguồn gốc cốt lõi nhất của phụng vụ là bí tích Thánh thể - Là lễ Phục sinh thu nhỏ  
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

Back to Top Back to top