Combined Group C Prelims Test No. 03

100 Questions | Total Attempts: 114

SettingsSettingsSettings
Combined Group C Prelims Test No. 03 - Quiz

NOTICE:- खूप विद्यार्थी 13 मे 2018 रोजी होणाऱ्या परीक्षेची रिव्हिजन करत आहे. म्हणून सर्व टेस्ट 14 मे 2018 नंतर activate होईल. धन्यवाद! . *सूचना* *वेळ रात्री 10. *खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचा. *ही टेस्ट सोडवीत असताना गुगल क्रोम हे browser वापरावे. *ही टेस्ट आपण 14 ते 17 मे दरम्यान केंव्हाही सोडवू शकता. *या टेस्टचा निकाल


Questions and Answers
 • 1. 
  51 ते 70 संख्येपर्यंत येणाऱ्या विषम संख्यांची बेरीज त्याच दरम्यान येणाऱ्या सम संख्यांच्या बेरजेपेक्षा कितीने कमी आहे ?
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 2. 
  खालील विधानावरुन कोणते अनुमान निघत नाही ? विधाने : काही झाडे जीप आहेत. सर्व जीप दगड आहेत. A. काही झाडे दगड आहे B. काही दगड झाडे आहे C. सर्व दगड जीप आहे D. काही जीप दगड आहेत
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  1 जानेवारी 2002 रोजी मंगळवार असेल तर 1 जानेवारी 2008 रोजी कोणता वार असेल ? A. सोमवार B. मंगळवार C. बुधवार D. गुरुवार
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 4. 
  . क्ष ला 4 ने भागले असता बाकी 3 उरते जर 2क्ष ला 4 ने भागले तर बाकी किती उरेल ? 1. एक 2. दोन 3. तीन 4. सहा
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  अमित, मिलींद , महेश, रवी हे चारजण कॅरम खेळत आहेत, महेश व मिलींद सहकारी आहेत महेशचे तोंड उत्तरेस आहे व रवी हा महेशच्या उजव्या बाजुस बसला नाही तर अमितचे तोंड कोणत्या दिशेस आहे ? A. पुर्व B. पश्चिम C. दक्षिण D. उत्तर
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 6. 
  जर × म्हणजे +, ÷ म्हणजे -, -म्हणजे ×, + म्हणजे ÷ तर 9×5-7+7÷8=? A. 6 B. 22 C. 9 D.7
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 7. 
  ब हा क पेक्षा सात वर्षांनी लहान आहे त्या दोघांच्या वयाची बेरीज 43 असल्यास ब चे वय किती ? A. 18 B. 25 C. 33 D. 28
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  22,36 आणि 66 यांनी नि:शेष भाग जाणारा सर्वात लहान पूर्ण वर्ग निवडा. 1. 3456 2. 4356 3. 5346 4. 4536
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  एका वर्गात मुलींची संख्या मुलांच्या संख्येच्या तिप्पट आहे तर खालीलपैकी कोणती संख्या त्या वर्गातील एकुण पट दर्शविणार नाही ? A. 36 B. 35 C. 40 D. 128
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 10. 
  कंकर मृदेचा प्रमुख उपयोग कोणता ?
  • A. 

   रंगद्रव्ये तयार करण्यासाठी

  • B. 

   सीमेंट तयार करण्यासाठी

  • C. 

   चिनी मातीची भांडी

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 11. 
  महाराष्ट्रातील भीमा नदी खोऱ्यामध्ये अनेक प्रकल्प आहेत. खालीलपैकी कोणता प्रकल्प भीमा नदी खोऱ्यामध्ये नाही ?
  • A. 

   उजनी

  • B. 

   कुकडी

  • C. 

   वीर

  • D. 

   मानार

 • 12. 
  खालील आकृतीत एकूण किती त्रिकोण आहेत ?
  • A. 

   8

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 13. 
  कोकणातील नद्याचे दक्षिण ते उत्तर असा क्रम लावा. अ. जगबुडी ब. सावित्री क. कुंडलिका
  • A. 

   अ-क-ब

  • B. 

   अ-ब-क

  • C. 

   ब-क-अ

  • D. 

   ब-अ-क

 • 14. 
  प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 15. 
  1,3,4 पासून तयार होणाऱ्या सर्व तीन अंकी संख्यांची बेरीज किती ? 1. 1776 2. 1876 3. 1666 4. 1676
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  सुप्रसिद्ध ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे.
  • A. 

   सिंदेवाही

  • B. 

   चिमूर

  • C. 

   भद्रावती

  • D. 

   राजुरा

 • 17. 
  खालील आकृती तयार करण्यासाठी कमीत कमी किती रेषा लागतील ?
  • A. 

   13

  • B. 

   17

  • C. 

   19

  • D. 

   15

 • 18. 
  खालील पैकी कोणती जोडी चुकीची आहे ?
  • A. 

   सिंधुदुर्ग-लोह

  • B. 

   यवतमाळ-चुनखडी

  • C. 

   चंद्रपूर-बॉक्साईट

  • D. 

   भंडारा-मंगल

 • 19. 
  महाराष्ट्र सुद्धा अणुउर्जेच्या बाबतीत संपन्न आहे. तारापूर येथील प्रकल्प दोन अणुभट्ट्यांच्या सहाय्याने सन ........ पासून अणुउर्जेपासून विद्युतनिर्मिती करण्यास सुरवात केली.
  • A. 

   १९६९

  • B. 

   १९७९

  • C. 

   १९६५

  • D. 

   १९७५

 • 20. 
  चाळकेवाडी येथे खालीलपैकी काय आहे ?
  • A. 

   पवनउर्जा प्रकल्प

  • B. 

   सागरीउर्जा प्रकल्प

  • C. 

   जलविद्युत प्रकल्प

  • D. 

   अणुउर्जा प्रकल्प

 • 21. 
  सूर्यफूल ही......... वनस्पती आहे.
  • A. 

   अनावृत्तबीजी

  • B. 

   एकबीजपत्री

  • C. 

   नचोदभिदी

  • D. 

   द्विबीजपत्री

 • 22. 
  अस्पष्ट केंद्रकयुक्त पेशी...........मध्ये असतात.
  • A. 

   अमिबा

  • B. 

   जिवाणू

  • C. 

   जलव्याल

  • D. 

   लाल पेशी

 • 23. 
  खालीलपैकी कोणती वनस्पती, टेरिडोफायटा या संवहिनी वर्गात येत नाही ?
  • A. 

   फिलीसिनी

  • B. 

   मुसी

  • C. 

   लायकोपोडियम

  • D. 

   इक्विसेटींनी

 • 24. 
  स्पयरोगायरा..........शेवाळ आहे.
  • A. 

   नील-हरित

  • B. 

   हरित

  • C. 

   लाल

  • D. 

   रंगहीन

 • 25. 
  पाण्यात वाढण्यार्‍या, परंतु अपुष्प असणार्‍या शैवाल या वनस्पतीचे नाव काय ?
  • A. 

   म्युकर

  • B. 

   पेनिसिलियम

  • C. 

   स्पायरोगायरा

  • D. 

   सूर्यफूल

Back to Top Back to top