Κατακτήριες έλεγχος γνώσεων πρώτου μαθήματος

13 Questions

Settings
Please wait...
Κατακτήριες έλεγχος γνώσεων πρώτου μαθήματος

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Τι είναι το συνταγματικό δίκαιο;
  • A. 

   Γραπτός θεμελιώδης νόμος με αυξημένη δύναμη;

  • B. 

   Τυπικός Νόμος που καθορίζει το σχηματισμό της κρατικής εξουσίας, τη λειτουργία και τα ατομικά δικαιώματα;

  • C. 

   Το ουσιαστικό Σύνταγμα;

  • D. 

   Κανόνες που ακολουθούν τα όργανα της πολιτείας;

 • 2. 
  Τι είναι το ουσιαστικό Σύνταγμα;
  • A. 

   Σύνολο κανόνων δικαίου με θέμα τον σχηματισμό της κρατικής εξουσίας, την οργάνωση , λειτουργία της και τις σχέσεις της με τα άτομα;

  • B. 

   Γραπτός θεμελιώδης νόμος αυξημένης τυπικής δύναμης;

  • C. 

   η έννομη τάξη;

  • D. 

   η επιστήμη της εξουσίας;

 • 3. 
  Συγκρίνατε το τυπικό με το ουσιαστικό σύνταγμα στις διαφορές και στις ομοιότητες και πείτε και παραδείγματα.
 • 4. 
  Τι είναι η πολιτική εξουσία;
  • A. 

   Η εξουσία της κοινωνίας;

  • B. 

   Η εξουσία που επικρατεί έναντι όλων στη κοινωνία;

  • C. 

   Η εξουσία της πολιτικής;

  • D. 

   Η εξουσία της έννομης τάξης;

 • 5. 
  Η πολιτική εξουσία επικρατεί χάρη:
  • A. 

   Στη πειθώ, τις δημοκρατικές διαδικασίες, τις συγκλίσεις;

  • B. 

   Την εφαρμογή βίας, φόβου, αναγνώριση ηγετικών προσόντων στο κυρίαρχο απο τους πολλούς;

 • 6. 
  Θεσμοποίηση της εξουσίας σημαίνει :
  • A. 

   Ο,τι ανήκει σε ένα πρόσωπο , το Μονάρχη

  • B. 

   Ο,τι οριοθετείται με σύνταγμα

  • C. 

   Ο,τι ανήκει σε ιδεατή οντότητα

  • D. 

   Ο,τι ανήκει στο Λαό

 • 7. 
  Πότε η εξουσία γίνεται πολιτική;
  • A. 

   Στη φεουδαρχία

  • B. 

   Στη Μοναρχία

  • C. 

   Στο μεταμοντέρνο κράτος

  • D. 

   Στη βιομηχανική επανάσταση

 • 8. 
  Η λέξη "κράτος", πότε εμφανίζεται ως πολιτική έννοια;
  • A. 

   Με τον ορισμό του G.Jellinek

  • B. 

   To 1515 στον ηγεμόνα του Νίκολο Μακιαβέλλι

  • C. 

   Στην αρχαία Αθήνα όπου ο Δήμος κρατεί

  • D. 

   Στη Βιομηχανική επανάσταση

 • 9. 
  Ποιά είναι τα στοιχεία που απαρτίζουν την θεωρία της νομικής προσωπικότητας του κράτους;
 • 10. 
  Το κράτος δημιουργείται με την αναγνώριση του απο τον ΟΗΕ
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Τι είναι ιθαγένεια;
  • A. 

   ιδιότητα των λαών της Αφρικής

  • B. 

   Νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος

  • C. 

   θεσμός του συνταγματικού δικαίου

  • D. 

   δικαίώμα του ανθρώπου

 • 12. 
  Τι είναι το έθνος;
  • A. 

   Ο λαός

  • B. 

   οι ψηφοφόροι

  • C. 

   άτομα με κοινούς ψυχολογικούς δεσμούς , κοινές πολιτιστικές ρίζες , προοπτική και ευθύνες

  • D. 

   όσοι μιλούν την ίδια γλώσσα και έχουν κοινή θρησκεία