Economics Test

3 Questions

Settings
Please wait...
Economics Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  होमरूल लिग विषयी अचूक विधाने निवडा. अ) लोकमान्य टिळकांनी २८ एप्रिल १९१६ ला लीगची स्थापना बेळगाव येथे केली. ब) याचे कार्यालय पुणे या ठिकाणी ठेवले. क) या संघटनेचे अद्क्ष्य जोसेफ बशीष्टा होते व सचिव नरसिह केळकर होते.
  • A. 

   अ ब बरोबर

  • B. 

   ब क बरोबर

  • C. 

   अ क बरोबर

  • D. 

   सर्व योग्य

 • 2. 
  सावित्रीबाई फुलेना शिक्षिकेचे कार्य कसे करावे याविषयी शिक्षण देण्याचे काम कोणी केले. अ) मं फुले                      ब) केशव शिवराम भवाळकर    क) सौ. ई. सी. जोन्स             ड) विष्णुपंत थत्ते
  • A. 

   अ ब

  • B. 

  • C. 

   अ क

  • D. 

   सर्व योग्य