Κεφάλαιο 5 - "Εκπαίδευση: Παράγοντας Αναπαραγωγής και Αλλαγής της κοινωνίας"

19 | Total Attempts: 15

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 5 - ":   "

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι συνομήλικοι είναι το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το παιδί καλείται να ενταχθεί και η ένταξη αυτή δε συνοδεύεται από τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση από το οικογενειακό περιβάλλον
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Το στάδιο κατά το οποίο το παιδί αυτονομείται και οι σχέσεις του με τους άλλους δε χαρακτηρίζονται από το συναίσθημα ή από τη συγγένεια, ονομάζεται δευτερογενής κοινωνικοποίηση
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Η διασφάλιση της μετάδοσης του πολιτισμού μπορεί να λάβει δύο μορφές, την ηθική και τη νοητική 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Όταν το κράτος ενδιαφέρεται για την προστασία όλων των πολιτών, ενισχύει την εκπαιδευτική λειτουργία, η οποία αποσκοπεί στην κοινωνική ενσωμάτωση 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Το σχολείο αναπαράγει την εθνική ταυτότητα, αλλά δεν τη διαμορφώνει
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Η Βιομηχανική Επανάσταση επέφερε μετασχηματισμούς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, όπως την απαλλαγή της οικογένειας από τον παραγωγικό  και τον εκπαιδευτικό της ρόλο και την εκχώρηση των λειτουργιών της σε εξειδικευμένους φορείς 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Οι τίτλοι σπουδών δικαιώνουν αυτούς που αισθάνονται ήδη κυρίαρχοι σε μια κοινωνία 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Στην κοινωνία της πληροφορίας η ανταγωνιστικότητα των πολιτών και των κρατών εδράζεται στην εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Ο όρος  "κοινωνία της πληροφορίας" προέκυψε από την τεχνολογική ανάπτυξη των προηγμένων χωρών
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Οι γνώσεις προϋποθέτουν μια αναλυτική σκέψη, γι' αυτό δεν ταυτίζονται με τις πληροφορίες
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Οι έρευνες της Κοινωνιολογίας για την εκπαίδευση  εστιάζουν :
  • A. 

   στη διάκριση  των έκδηλων και άδηλων λειτουργιών της εκπαίδευσης

  • B. 

   στη λειτουργία της εκπαίδευσης ως παράγοντα μετακίνησης του ατόμου σε μια ανώτερη κοινωνική ή επαγγελματική θέση

  • C. 

   στη λειτουργία της εκπαίδευσης ως μηχανισμού αναπαραγωγής της κοινωνίας και του πολιτισμού της

  • D. 

   όλα τα παραπάνω 

 • 12. 
  Η φράση  "όσο ανερχόμαστε στην κοινωνική ιεραρχία, τόσο αυξάνονται τα παιδιά με καλή επίδοση στο σχολείο"  σημαίνει ότι:
  • A. 

   το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων και, κατ' επέκταση, της κοινωνίας

  • B. 

   το σχολείο αναπαράγει την κοινωνία και την κοινωνική διάρθρωση

  • C. 

   οι σχολές δεν επιλέγουν μαθητές με βάση το επάγγελμα των γονέων, αλλά με βάση τις επιθυμίες των υποψηφίων

  • D. 

   το θέμα της παρεχόμενης γνώσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ίσως το μεγαλύτερο δικύβευμα των σύγχρονων κοινωνιών 

 • 13. 
  Έκδηλες λειτουργίες
  • A. 

   μετάδοση αξιών

  • B. 

   επιλογή

  • C. 

   μετάδοση προτύπων

  • D. 

   προσανατολισμός "αδύνατων" μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση

 • 14. 
  Άδηλες λειτουργίες
  • A. 

   μετάδοση αξιών 

  • B. 

   επιλογή 

  • C. 

   μετάδοση προτύπων

  • D. 

   προσανατολισμός "αδύνατων" μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση

 • 15. 
  Η εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας 
  • A. 

   ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες

  • B. 

   "σπάει" τον κύκλο της φτώχειας

  • C. 

   η προβολή των προσδοκιών των γονέων στα παιδιά

  • D. 

   η κοινωνική κινητικότητα

  • E. 

   συνάφεια επίδοσης και κοινωνικο-επαγγελματικής προέλευσης γονέων

  • F. 

   η αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων, τρόπου ζωής 

 • 16. 
  Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας
  • A. 

   ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες 

  • B. 

   "σπάει" τον κύκλο της φτώχειας

  • C. 

   η προβολή των προσδοκιών των γονέων στα παιδιά 

  • D. 

   η κοινωνική κινητικότητα 

  • E. 

   συνάφεια επίδοσης και κοινωνικό- επαγγελματικής προέλευσης γονέων 

  • F. 

    η αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων, τρόπου ζωής 

Back to Top Back to top