MES 3113 Ujian Teori 2

25 Soalan | Total Attempts: 23

SettingsSettingsSettings
Please wait...
MES 3113 Ujian Teori 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Pilih gambar yang betul bagi bank kapasitor.
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  Unit bagi kapasitor ialah
  • A. 

   Farad

  • B. 

   Henry

  • C. 

   Ohm

  • D. 

   Volt

 • 3. 
  Nama lain yang biasa digunakan menggantikan sistem BAS ialah
  • A. 

   BUILDING INTERNAL MODELING

  • B. 

   SMART BUILDING

  • C. 

   IoT

  • D. 

   LoRa

 • 4. 
  Pilih gambar yang betul bagi penjana arus ulang alik.
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 5. 
  Faktor kuasa adalah satu angka atau peratus yang menggambarkan [Blank] sesuatu alat elektrik menggunakan kuasa elektrik.
 • 6. 
  Faktor kuasa maksima ialah [Blank]. Ini bermakna [Blank] kuasa masukan boleh diperolehi sebagai kuasa keluaran. Faktor kuasa yang boleh diterima pakai oleh semua pihak iaitu pembekal kuasa dan pengguna serta pembuat barangan elektrik ialah tidak kurang dari  [Blank].
 • 7. 
  Tiga jenis beban yang terdapat di dalam litar elektrik ialah beban resistif, reaktif dan induktif.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Beban yang mempengaruhi faktor kuasa menjadi rendah ialah beban resistif.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Pilih dua (dua) kesan sekiranya pepasangan elektrik mempunyai faktor yang rendah.
  • A. 

   Kehilangan minyak yang banyak didalam alat ubah

  • B. 

   Kehilangan tembaga yang tinggi didalam beban.

  • C. 

   Merugikan pihak berkuasa bekalan (TNB)

  • D. 

   Dikenakan denda oleh pihak pembekal elektrik (TNB) jika F.K kurang dari 0.85

 • 10. 
  Sebuah MSB voltan rendah 415V, 50 HZ dengan arus masukan 800A memerlukan pepasangan bank kapasitor. Kirakan nilai berikut bila kuasa reaktif ialah 5KVAR. a) Nilai k = [Blank] b) Nilai C/k = [Blank]
 • 11. 
  Sebuah motor elektrik 5kW mempunyai faktor kuasa 0.75 cari nilai  berikut jika ia ingin dibertulkan faktor kuasa pada 0.90. a) Kuasa reaktif motor = [Blank]VAR b) Nilai kapasitor untuk pembetulan faktor kuasa motor = [Blank]mikroFarad
 • 12. 
  Sistem Automasi Bangunan (BAS) boleh mengawal sistem berikut. (pilih dua jawapan yang betul)
  • A. 

   Kecerahan lampu

  • B. 

   Suhu bilik

  • C. 

   Masa tidur

  • D. 

   HVAC

 • 13. 
  Berikut ialah kelebihan menggunakan sistem BAS. Pilih tiga jawapan yang betul.
  • A. 

   Kurang senggaraan.

  • B. 

   Murah

  • C. 

   Boleh dikawal secara atas talian.

  • D. 

   Mudah diubahsuai.

 • 14. 
  Berikut ialah kelemahan menggunakan sistem BAS. Pilih tiga jawapan yang betul.
  • A. 

   Actuator sesuatu kawalan mahal.

  • B. 

   Pemasangan yang mahal.

  • C. 

   Memerlukan kepakaran khusus dalam mengendalikan program.

  • D. 

   Senggaraan rumit.

 • 15. 
  Fungdi peranti elektrik yang berada dalam bulatan hijau di dalam gambarajah di bawah.
  • A. 

   Sebagai pemutus litar sekiranya berlaku lebihan arus pada bank kapasitor.

  • B. 

   Sebagai penunjuk kapasiti bagi bank kapasitor.

  • C. 

   Mengawal operasi litar over current relay dan earth fault relay.

  • D. 

   Mengawal step bank kapasitor supaya berkendali secara berturutan mengikut keperluan.

 • 16. 
  Bank kapasitor boleh disambung dalm dua sambungan iaitu secara delta atau bintang. Sambungan yang manakah yang sesuai bagi sambungan bagi papan suis utama voltan rendah?
  • A. 

   Delta

  • B. 

   Bintang

 • 17. 
  Kelebihan menyambung bank kapasitor dalam sambungan delta ialah (pilih jawapan yang betul)
  • A. 

   Nilai KVAR lebih besar.

  • B. 

   Boleh mengurangkan kesan arus harmonik di dalam litar elektrik.

  • C. 

   Membekalkan nilai kemuatan yang seimbang dan menyebabkan voltan lebih seimbang

  • D. 

   Voltan yang jatuh pada kapasitor lebih rendah dan memanjangkan jangka hayat kapasitor.

 • 18. 
  Sesuatu litar elektrik akan mendapat 100% kecekapan kuasa elektrik jika ia mengandungi beban resistif sahaja.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 19. 
  Salah satu cara pembetulan faktor kuasa ialah memasang kapasitor pada motor elektrik supaya ia boleh bekendali pada kecekapan tidak kurang pada 0.85. Bagi sebab ini kapasitor perlu dipasang secara siri dengan motor. 
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

Back to Top Back to top