खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा.

10 Questions | Total Attempts: 284

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  .

HOME WORK FROM HOME IT CELL DIET PARBHANI RAJESHWAR PILLEWAR 9730561293


Questions and Answers
 • 1. 
  माणूस हा उभयचर प्राणी आहे .
  • A. 

   चूक 

  • B. 

   बरोबर 

 • 2. 
  कुतुबमिनार दिल्ली येथे आहे.
  • A. 

   बरोबर 

  • B. 

   चूक 

 • 3. 
  हा प्राणी ओळखा?
  • A. 

   गाढव 

  • B. 

   घोडा 

 • 4. 
  प्राणी ओळखून , प्रण्यासंबंधी ५ वाक्य लिहा?
 • 5. 
  हे चित्र ---------------------------चे आहे?
 • 6. 
  सूर्य  या शब्दाचे समानार्थी शब्द कोणते ?
  • A. 

   रवी 

  • B. 

   भाकर 

  • C. 

   आग 

  • D. 

   रविकांत 

 • 7. 
  हे चित्र कोणते ते ओळखा?
  • A. 

   कुतुब मिनार 

  • B. 

   चारमिनार 

  • C. 

   गेट वे ऑफ इंडिया 

  • D. 

   इंडिया गेट 

 • 8. 
  चावणारा प्राणी ओळखा?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

 • 9. 
  हे चित्र ओळखा ?
  • A. 

   संगणक 

  • B. 

   LAPTOP

Back to Top Back to top