Matematik Tahun 5 : Wang

10 Soalan | Total Attempts: 189

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Matematik Tahun 5 : Wang


Questions and Answers
 • 1. 
  Dua ratus dua puluh enam ringgit and tiga puluh sen.
  • A. 

   RM220.26

  • B. 

   RM226.30

  • C. 

   RM262.20

  • D. 

   RM266.20

 • 2. 
  Tuliskan RM 4 980.20 dalam perkataan.
  • A. 

   Empat ratus sembilan puluh lapan ribu ringgit dan dua puluh sen

  • B. 

   Empat puluh sembilan ribu lapan ratus ringgit dan dua puluh sen.

  • C. 

   Empat ribu ringgit sembilan ratus lapan puluh ringgit dan dua puluh sen. 

  • D. 

   Empat ratus sembilan puluh lapan ringgit dan dua puluh sen.

 • 3. 
  ‘Tiga ratus tiga ringgit ditolak daripada dua ribu dua belas ringgit’ ditulis sebagai
  • A. 

   RM303 – RM 2 012

  • B. 

   RM303 + RM 2 012

  • C. 

   RM 2 012 – RM303

  • D. 

   RM 2 012 + RM303

 • 4. 
  Cari jumlah wang bagi RM415.80 dan RM21
  • A. 

   RM436.80

  • B. 

   RM436.00

  • C. 

   RM416.01

  • D. 

   Rm416.00

 • 5. 
  Tolak RM6.85 daripada RM875.50
  • A. 

   RM 882.35

  • B. 

   RM 871.35

  • C. 

   RM 867.65

  • D. 

   RM 868.65

 • 6. 
  Darab RM261.50 dengan 8
  • A. 

   RM 2 098.00

  • B. 

   RM 2 093.40

  • C. 

   RM 2 092.80

  • D. 

   RM 2 092.00

 • 7. 
  Bahagi RM 275 040 dengan 8
  • A. 

   RM 35 380

  • B. 

   RM 34 380

  • C. 

   RM 25 380

  • D. 

   RM 24 380

 • 8. 
  Puan Lim membeli sebuah beg tangan dengan harga RM354.99 dan telah menjualnya dengan harga RM399.99. Berapakah harga kos bagi beg tangan tersebut ?
  • A. 

   RM 45.00

  • B. 

   RM 354.99

  • C. 

   RM399.99

  • D. 

   RM 754.98

 • 9. 
  En. Zaki membeli sebuah van dengan harga RM 35 000. Kemudian, dia telah menjual van tersebut dengan harga RM 32 000. Berapakah harga jualan bagi van tersebut ?
  • A. 

   RM 3 000

  • B. 

   RM 32 000

  • C. 

   RM 35 000

  • D. 

   RM 67 000

 • 10. 
  Hitung perbezaan di antara RM675 dengan RM550.20
  • A. 

   RM 125.80

  • B. 

   RM 125.20

  • C. 

   RM 125.00

  • D. 

   RM 124.80

Back to Top Back to top