Provjeri Svoje Znanje - Zglavkari

24

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Provjeri Svoje Znanje - Zglavkari

Radeći ovaj kviz saznaćete kako ste savladali lekciju o zglavkarima, njihovu građu, podjelu i predstavnike.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Za početak, izaberite sliku na kojoj se nalazi zglavkar.
 • 2. 
  Zglavkari su 
  • A. 

   Kičmenjaci.

  • B. 

   Beskičmenjaci.

 • 3. 
  Zglavkari su
  • A. 

   Asimetrični.

  • B. 

   Radijalno simetrični.

  • C. 

   Bilateralno simetrični.

 • 4. 
  Tijelo zglavkara je diferencirano na [Blank], [Blank] i [Blank].
 • 5. 
  Tjelesni zid zglavkara je jednoslojan epidermis.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 6. 
  Zglavkari nemaju spoljašnji skelet.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 7. 
  Udovi mogu biti specijalizovani za hvatanje plijena.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Objasnite periodično presvlačenje zglavkara.
 • 9. 
  Mišići koji omogućavaju kretanje zglavkara mogu biti glatki ili sa paralelnim vlaknima.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 10. 
  Prostor koji čini većinu tjelesne šupljine naziva se [Blank] i ispunjen je [Blank], [Blank] i [Blank].
 • 11. 
  Krvni sistem zglavkara je
  • A. 

   Otvorenog tipa.

  • B. 

   Zatvorenog tipa.

 • 12. 
  Crijevo zgavkara
  • A. 

   Nije kompletno.

  • B. 

   Je kompletno.

 • 13. 
  Rakovi dišu
  • A. 

   škrgama.

  • B. 

   Trahejama.

  • C. 

   Plućima.

  • D. 

   čitavom površinom tijela.

 • 14. 
  Odaberi zglavkara koji NEMA četiri para nogu.
 • 15. 
  Tijelo paukolikih zglavkara je građeno od glaveno-grudnog i trbušnog regiona.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 16. 
  Prozoma nosi šest pari ekstremiteta, koji se granaju.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 17. 
  Jedina uloga pedipalpa kod paukolikih zglavkara je hvatanje plijena.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 18. 
  Označite šta karakteriše škorpije:
  • A. 

   Aktivne su noću

  • B. 

   Glaveno-grudni i trbušni dio su im srasli

  • C. 

   Imaju snažna kliješta kojima hvataju plijen

  • D. 

   Mogu biti manje od 13mm

 • 19. 
  Označite šta karakteriše rakove:
  • A. 

   Mogu prenijeti opasne bolesti na čovjeka

  • B. 

   Najčešće su odvojenih polova

  • C. 

   Ima rakova koji žive na kopnu 

  • D. 

   Ekstremiteti se nalaze samo na glavi

 • 20. 
  Označite šta karakteriše insekte:
  • A. 

   Imaju kompletan sistem organa za varenje

  • B. 

   Sastoje se od tri segmenta

  • C. 

   Većina insekata se razvija iz nimfe

  • D. 

   Mogu disati cijelom površinom tijela, škrgama, plućima ili trahejama 

 • 21. 
  Označite zakonom zaštićene vrste insekata:
  • A. 

   Vilini konjici

  • B. 

   Jelenak

  • C. 

   Lepizma

  • D. 

   Riđi šumski mrav

  • E. 

   Nosorožac

  • F. 

   Lastin repak

Back to Top Back to top