Evaluare Sumativă. Clasa A VII - A. Geometrie

30 ntrebri | Total Attempts: 461

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evaluare Sumativ. Clasa A VII - A. Geometrie

Mult succes!


Questions and Answers
 • 1. 
  Dreapta care trece prin mijlocul segmentului și este perpendicular pe el se numeşte
  • A. 

   Bisectoare a segment segment.

  • B. 

   Mediană a segment segment.

  • C. 

   Segment de mediatoare a unui segment.

 • 2. 
  Prin orice punct exterior unei drepte se poate construi o unică dreaptă paralelă cu dreapta dată.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 3. 
  Dreptele a şi b sunt paralele. Determinaţi valoarea lui x. 
  • A. 

   60o

  • B. 

   50o

  • C. 

   70o

  • D. 

   40o

 • 4. 
  Lungimea liniei mijlocii a unui triunghi echilateral este egală cu 7/3 (șapte treimi) cm. Perimetrul este [Blank]
 • 5. 
  Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi nu este egală cu 180°
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 6. 
  Dacă dreptele a şi sunt paralele atunci valoarea lui = [Blank] grade
 • 7. 
  Măsura unghiului exterior al triunghiului este egală cu suma măsurilor unghiurilor triunghiului neadiacente lui.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 8. 
  Valoarea lui x este [Blank] grade.
 • 9. 
  Valoare lui în imagine este [Blank].
 • 10. 
  Dreptele suport ale înălţimilor unui triunghi sunt concurente într-un punct, numit: 
  • A. 

   Ortocentru al triunghiului.

  • B. 

   Centru de greutate al triunghiului.

 • 11. 
  Centrul de greutate al unui triunghi este punctul de intersecţie a bisectoarelor triunghiului.
  • A. 

   Adevărat 

  • B. 

   Fals

 • 12. 
  Ortocentrul unui triunghi este punctul de intersecţie a mediatoarelor triunghiului.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 13. 
  Având datele din desen, putem afirma că OD = [Blank]cm, iar BO = [Blank] cm.
 • 14. 
  Mediana, bisectoarea şi înălţimea construite din vârful opus bazei triunghiului isoscel coincid.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 15. 
  Dacă două mediane ale unui triunghi sunt şi bisectoare ale acestui triunghi, atunci triunghiul este 
  • A. 

   Echilateral

  • B. 

   Dreptunghic

  • C. 

   Isoscel

  • D. 

   Obtuzunghic

 • 16. 
  Perimetrul unui triunghi echilateral cu linia mijlocie de 1 (dm) este egal cu [Blank] (cm).
 • 17. 
  Înălţimea unui triunghi echilateral este de 12 cm. Distanţa de la punctul egal depărtat de laturile triunghiului până la aceste laturi este [Blank] cm.
 • 18. 
  Valoarea lui x [Blank] cm, iar AB = [Blank] cm.
 • 19. 
  Două figuri geometrice simetrice faţă de o dreaptă sunt
  • A. 

   Congruente.

  • B. 

   Necongruente.

  • C. 

   Cum sunt. :) 

 • 20. 
  Mediatoarea segmentului este axa lui de simetrie.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 21. 
  Triunghiul echilateral are o axă de simetrie.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 22. 
  Triunghiul isoscel are o axă de simetrie.
  • A. 

   Adevărat

  • B. 

   Fals

 • 23. 
  Punctele A(-2;3) şi B(2;3) sunt simetrice faţă de punctul M. Atunci punctul M are coordonatele ([Blank];[Blank])
 • 24. 
  Măsurile celorlalte două unghiuri ale unui triunghi isoscel, dacă măsura unui unghi al triunghiului este de 90 este egală cu:
  • A. 

   55

  • B. 

   35

  • C. 

   45

  • D. 

   0

 • 25. 
  În ce caz simetricul unui punct faţă de o dreaptă va coincide cu însuşi punctul?
  • A. 

   Când punctul aparţine dreaptei

  • B. 

   Când punctul aparţine unei drepte paralele cu dreapta dată

  • C. 

   Când punctul dat nu există

Back to Top Back to top