Kuiz Sejarah Bab 3 T5: Pembinaan Negara Dan Bangsa

10 Questions | Total Attempts: 148

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Sejarah Bab 3 T5: Pembinaan Negara Dan Bangsa

SELAMAT MENCUBA


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah maksud negeri dalam sistem pentadbiran tradisional 
  • A. 

   Daerah

  • B. 

   Kampung 

  • C. 

   Kawasan

 • 2. 
  Manakah bukan peranan raja dalam kerajaan Melayu tradisional
  • A. 

   Raja menentukan sempadan kawasan mereka

  • B. 

   Raja melindungi rakyat

  • C. 

   Raja menjamin keselamatan rakyat

 • 3. 
  Manakah berikut menepati cara bangsa Malaysia dibentuk?
  • A. 

    Melalui Rukun Tiga Belas

  • B. 

   Melalui Rukun Negara

  • C. 

   Melalui Bahasa ibunda

 • 4. 
  Terdapat 4 ciri negara dan bangsa
  • A. 

   Betul 

  • B. 

   Salah

  • C. 

   Tidak Tahu

 • 5. 
  Negara ialah badan yang membuat dasar negara
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

  • C. 

   Tidak Pasti

 • 6. 
  Manakah bukan ciri negara dan bangsa
  • A. 

   Kedaulatan

  • B. 

   Bangsa

  • C. 

   Negara

  • D. 

   Perlembagaan 

 • 7. 
  Penduduk sesebuah wilayah Perkara ini merujuk
  • A. 

   Kerajaan

  • B. 

   Bangsa

  • C. 

   Negara

 • 8. 
  Peraturan yang tertinggi sama ada bentuk bertulis dan tidak bertulis Perkara ini merujuk
  • A. 

   Kerajaan

  • B. 

   Bangsa

  • C. 

   Perlembagaan

 • 9. 
  Mengandungi pemerintah,sempadan dan penduduk Perkara ini merujuk
  • A. 

   Kerajaan 

  • B. 

   Bangsa

  • C. 

   Negara

 • 10. 
  Salah satu ciri konsep bangsa Malaysia ialah
  • A. 

   Kebebasan untuk menganuti agama masing-masing

  • B. 

   Memperjuangkan bahasa Ibunda masing-masing

  • C. 

   Mengamalkan budaya mereka sendiri

Back to Top Back to top