Azərbaycan Tarixi VI Sinif

10 Suallar | Total Attempts: 25

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Azrbaycan Tarixi VI Sinif

Azərbaycan tarixi VI sinif


Questions and Answers
 • 1. 
  Uyğunluq gözlənilməyib
  • A. 

    “Daş sütun” abidəsi – Lullubi  

  • B. 

   Həsənli qızıl camı – Manna

  • C. 

   Kerifto abidəsi – İskit çarlığı

  • D. 

   “Qobustan kitabəsi” - Albaniya

 • 2. 
  Şəkildə göstərilən nümunələr Azərbaycanın hansı bölgəsində tapılmışdır:
  • A. 

   Qobustan

  • B. 

   Naxçıvan

  • C. 

   Urmiya gölü ətrafı

  • D. 

   Xocalı

 • 3. 
  Bir neçə qohum qəbilənin birləşdiyi tayfalar yarandı:
  • A. 

   Son Tunc- ilk Dəmirdövründə

  • B. 

   Eneolit dövründə

  • C. 

   Erkən Tunc dövründə

  • D. 

   Üst Paleolit dövründə

 • 4. 
  Qədim Albaniya dövlətinə aid doğru fikri müəyyən edin:
  • A. 

   E.ə. III əsrdə Selevkilərdən asılı vəziyyətə düşmüşdü​​​​​​​

  • B. 

   E.ə. I əsrdə romalılarla mübarizə aparmışdı

  • C. 

   I əsrdə alan tayfalarının hücumu nəticəsində süquta uğramışdı

  • D. 

   E.ə. IV əsrdə Makedoniyalı İsgəndərin pullarına oxşar yerli pullar kəsilmişdi

 • 5. 
  Atropatena dövlətinin tarixinı aid deyil
  • A. 

   Kür çayı sahilində döyüşdə məğlub olması

  • B. 

   Parfiya ilə müttəfiqlik

  • C. 

   E.ə. I əsrdə Roma qoşunları ilə mübarizə

  • D. 

   E.ə. III əsrdə Selevkilərlə mübarizə

 • 6. 
  E.ə. III-II minilliklərdə Urmiya gölü ətrafında yaşamış tayfalardan deyil:
  • A. 

   Kutilər

  • B. 

   Lullubilər

  • C. 

   Turukkilər

  • D. 

   Kaspilər

 • 7. 
  Sasanilər dövründə əhalinin bölündüyü təbəqələri seçin:
  • A. 

   Vergi verənlər

  • B. 

   Ordu başçısı

  • C. 

   Kahinlər

  • D. 

   Məmurlar

  • E. 

   Qullar

  • F. 

   Döyüşçülər

  • G. 

   Feodallar

 • 8. 
  Doğru məlumatları seçin:
  • A. 

   Atropatena hökmdarlarının qış iqamətgahı idi - Fraaspa

  • B. 

   Zərdüştilik dininin baş məbədi yerləşirdi - Kabalakada

  • C. 

   Albaniyada Arşakilər sülaləsinin sonuncu hökmdarı idi - III Vaçaqan

  • D. 

   Qanıx çayı sahilində baş vermiş döyüşdə qalib gəlmişdi - Antoni

  • E. 

   Pompeylə müqavilə bağlamışdı - Albaniya hökmdarı Kozis

  • F. 

   Parfiya dövlətinin hakimiyyəti altına düşmüşdü - Atropatena

Back to Top Back to top