آزمون تاریخ معاصر پایه ی یازدهم

20 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  از پیامدهای کودتای 28مرداد برای کشور ایران چه بود
  • A. 

   سلطه ی مستقیم آمریکا

  • B. 

   ده ها هزار کشته و زخمی

  • C. 

   تاراج نفت ایران

  • D. 

   همه ی موارد صحیح است

 • 2. 
  کدام عامل از عوامل به نتیجه نرسیدن نهضت ملی نفت نمی باشد
  • A. 

   دسیسه بیگانگان

  • B. 

   اختلافات داخلی 

  • C. 

   فقدان رهبری

  • D. 

   وابستگی رهبران به شوروی

 • 3. 
  قیام 19دی به چه دلیل اتفاق افتاد
  • A. 

   کودتای 28 مرداد

  • B. 

   ملی شدن نفت

  • C. 

   انتشار مقاله توهین آمیز به امام

  • D. 

   شهادن حاج مصطفی خمینی

 • 4. 
  رهبر گروه انقلابی فداییان اسلام که بود
  • A. 

   نواب صفوی

  • B. 

   آیت الله کاشانی

  • C. 

   شهید اندرزگو

  • D. 

   شیخ محمد خیابانی

 • 5. 
  پس از برکناری هویدا چه کسی به نخست وزیری رسید
  • A. 

   سرلشکر زاهدی

  • B. 

   تیمور بختیار

  • C. 

   جمشید آموزگار

  • D. 

   ازهاری

 • 6. 
  بیداری اسلامی چه عواملی را سبب می شود
  • A. 

   ساختن تمدن جدید اسلامی

  • B. 

   تاسیس یک تمدن اسلامی جهانی

  • C. 

   بازگرداندن دین به عرصه ی زندگی فردی و اجتماعی

  • D. 

   همه ی موارد صحیح می باشد

 • 7. 
  رسیدن به باور برتری ذاتی بر بیگانگان و تلاش برای تعالی و سازندگی نتیجه ی کدام نوع از استقلال است
  • A. 

   استقلال اقتصادی

  • B. 

   استقلال سیاسی

  • C. 

   استقلال فکری

  • D. 

   استقلال اجتماعی

 • 8. 
  کدام گروه از مخالفان رزیم پهلوی اندیشه های مارکسیستی داشتند
  • A. 

   چپ گرایان

  • B. 

   ملی گرایان

  • C. 

   مسلمانان انقلابی

  • D. 

   اعتدالیون

 • 9. 
  بر اساس قانون انجمن های ایالتی و ولایتی چه تغییری در قانون انتخابات ایجاد شد
  • A. 

   حذف شرط مسلمان بودن منتخبین

  • B. 

   حذف شرط سوگند به قران مجید

  • C. 

   کوتاه کردن دست بیگانگان

  • D. 

   موارد الف وب صحیح است

 • 10. 
  کدام عامل در دوران جنگ ایران و عراق  در تقویت وحدت ملی تاثیر بسزایی داشت
  • A. 

   پیشروی عراق در خاک ایران

  • B. 

   پیروزی های پی درپی ایران

  • C. 

   تلاش برای پذیرفتن صلح از سوی صدام

  • D. 

   هیچکدام

 • 11. 
  کدام مورد از پیامدهای بیداری اسلامی نوین در کشورهای اسلامی است
  • A. 

   ایجاد شور ونشاط اجتماعی وخودباوری دینی

  • B. 

   قدرت گیری و رشد اقتدار جنبش های اسلامی بر علیه اسراییل

  • C. 

   تحکیم روابط اسلامی بین ملت ها ودولت ها

  • D. 

   همه ی موارد صحیح می باشد

 • 12. 
  ساواک از فعالیتهای کدام کشور حمایت نمی کرد
  • A. 

   آمریکا

  • B. 

   اسراییل

  • C. 

   انگلیس

  • D. 

   شوروی

 • 13. 
  کدام رییس جمهور آمریکا سیات (اتحاد برای پیشرفت)در کشورهای جهان سوم را پی ریزی کرد 
  • A. 

   رزولت

  • B. 

   جان کندی

  • C. 

   جیمی کارتر

  • D. 

   ریگان

 • 14. 
  قیام 15خرداد به دنبال کدام حادثه اتفاق افتاد
  • A. 

   ملی شدن نفت

  • B. 

   حادثه ی مدرسه فیضیه

  • C. 

   گران شدن قند

  • D. 

   کودتای 28 مرداد

 • 15. 
  در جریان قیام 15خرداد ابتدا مردم کدام شهر به پا خواستند
  • A. 

   تبریز

  • B. 

   قزوین

  • C. 

   قم

  • D. 

   مشهد

 • 16. 
  کدام مورد از نتایج دستاوردهای قیام 15 خرداد می باشد
  • A. 

   بسیج کلیه ی توده های مردم علیه حکومت پهلوی

  • B. 

   افزایش رشد سیاسی و دینی در میان حوزه و دانشگاه

  • C. 

   آشکار ساختن چهره ی اصلاح ناپذیر رژیم شاه

  • D. 

   همه ی موارد صحیح است

 • 17. 
  امام خمینی در مهر ماه 1357 از عراق به کدام کشور مهاجرت کرد
  • A. 

   ترکیه

  • B. 

   مصر

  • C. 

   فرانسه

  • D. 

   انگلستان

 • 18. 
  در بهمن ماه 1357 از سوی امام خمینی چه کسی به عنوان رییس جمهور دولت موقت انتخاب شد
  • A. 

    بختیار

  • B. 

   بنی صدر

  • C. 

   رجایی

  • D. 

   بازرگان

 • 19. 
  در واقعه ی هفتم تیر چه حادثه ای رخ داد
  • A. 

   انفجار بمب در دفتر ریاست جمهوری

  • B. 

   ترور آیت الله خامنه ای

  • C. 

   آتش سوزی در سینما رکس آبادان

  • D. 

   جنگ ایران و عراق

 • 20. 
  مهمترین هدف شاه از انجام اصلاحات انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود
  • A. 

   توسعه ی اقتصادی

  • B. 

   توسعه فرهنگی

  • C. 

   توسعه عمرانی

  • D. 

   اسلام زدایی

Back to Top Back to top