Սոլֆեջո : 4-րդ դասարան : Տեսական հարցաշար

15 | Total Attempts: 125

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 : 4- :


Questions and Answers
 • 1. 
  Քանի՞ շրջվածք ունի եռահնչյունը :
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   1

 • 2. 
  Քանի՞ տեսակի են լինում եռահնչյունները :
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   4

 • 3. 
  Նշե՛ք դո դիեզ մինորի տառային անվանումը :
  • A. 

   C-moll

  • B. 

   Cis-dur

  • C. 

   Cis-moll

 • 4. 
  Կայուն և անկայուն հնչյունների փոխհարաբերության համակարգը  ( սիստեմը ) կոչվում է. 
  • A. 

   լադ

  • B. 

   տոնայնություն

  • C. 

   եռատոն

 • 5. 
  Հինգերորդ աստիճանի վրա կառուցվող սեպտակորդը կոչվում է ...
  • A. 

   ձգտող սեպտակորդ

  • B. 

   դոմինանտ սեպտակորդ

  • C. 

   սուբդոմինանտային սեպտակորդ 

 • 6. 
  Նշե՛ք ճիշտ պատասխանը . մաժ. 35 = 
  • A. 

   մ3 + մ3

  • B. 

   փ3 + մ3

  • C. 

   մ3 + փ3

 • 7. 
  Երեք տոն պարունակող ինտերվալը կոչվում է ... 
  • A. 

   եռահնչյուն

  • B. 

   եռատոն

  • C. 

   սեպտակորդ

 • 8. 
  Ո՞ր աստիճանի վրա է կառուցվում տոնիկական սեքստակորդը :
  • A. 

   առաջին

  • B. 

   չորրորդ

  • C. 

   երրորդ

 • 9. 
  Քանի՞ շրջվածք ունի դոմինանտ սեպտակորդը :
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   2

 • 10. 
  Եռատոներին են պատկանում ...
  • A. 

   մծց. 4 և մծց. 5

  • B. 

   մծց. 4 և փքց. 5

  • C. 

   փքց. 4 և մծց. 5

 • 11. 
  Լյա բեմոլ մաժորն ունի հետևյալ նշանները .
  • A. 

   սի բեմոլ, մի բեմոլ, սոլ բեմոլ, ռե բեմոլ

  • B. 

   սի բեմոլ, մի բեմոլ, լյա բեմոլ, ռե բեմոլ

  • C. 

   սի բեմոլ, մի բեմոլ, լյա բեմոլ, սոլ բեմոլ

 • 12. 
  Դոմինանտ սեպտակորդը լուծվում է ...
  • A. 

   տոնիկական եռահնչյան մեջ՝ կրկնապատկված հիմնական տոնով 

  • B. 

   թերի տոնիկական եռահնչյան մեջ՝ կրկնապատկված հիմնական տոնով

  • C. 

   թերի տոնիկական եռահնչյան մեջ՝ եռապատկված հիմնական տոնով

 • 13. 
  Ո՞ր աստիճանի վրա է կառուցվում դոմինանտային մեծացրած կվարտան ( D մծց. 4 ) :
  • A. 

   2-րդ

  • B. 

   4-րդ

  • C. 

   6-րդ

 • 14. 
  Նշե՛ք սխալ պատասխանը . Լադի գլխավոր աստիճաններն են . 
  • A. 

   տոնիկա

  • B. 

   սուբդոմինանտա

  • C. 

   պենտատոնիկա

 • 15. 
  Ո՞ր աստիճանի վրա է կառուցվում դոմինանտ սեկունդակորդը :
  • A. 

   6-րդ

  • B. 

   4-րդ

  • C. 

   5-րդ

Back to Top Back to top