Covid 19 Awareness Program

10 Questions | Total Attempts: 126

SettingsSettingsSettings
Covid 19 Awareness Program - Quiz

COVID 19 Awareness Program By Sir Sayyed Ahmed Khan Urdu Primary School ,Alamgir, Ahmednagar. Created By Shaikh Shabana Rashid.


Questions and Answers
 • 1. 
  करोना चा जन्म कोणत्या देशात झाला?
  • A. 

   अमेरिका

  • B. 

   इटली

  • C. 

   चीन

  • D. 

   भारत

 • 2. 
  कोरोना विषाणू कसा आहे ?
  • A. 

   सजीव

  • B. 

   जिवंत

  • C. 

   मोठा

  • D. 

   निर्जीव 

 • 3. 
  कोरोना मूळे जास्त मृत्यू कोणत्या देशात झाले ?
  • A. 

   अमेरिका

  • B. 

   इटली

  • C. 

   फ्रांस

  • D. 

   भारत

 • 4. 
  कोरोना विषाणू चे दुसरे नाव काय आहे  ?
  • A. 

   एस-सी-क्यों

  • B. 

   मलेरिया

  • C. 

   कोविड19

  • D. 

   वरीलपैकी सर्व 

 • 5. 
  कोरोना ने जगाला कोणती शिकवण दिली ?
  • A. 

   प्रतिकार शक्ती वाढवा.

  • B. 

   व्यायाम करा.

  • C. 

   घरचे  अन्न खा.

  • D. 

   वरील सर्व .

 • 6. 
  सध्या शाळा कोणत्या रोगामुळे बंद आहे ?
  • A. 

   कोरोना विषाणू

  • B. 

   ताप, सर्दी 

  • C. 

   सोइनफल्यू

  • D. 

   वरील सर्व. 

 • 7. 
  साथरोग नियंत्रण कायदा कधी तयार करण्यात आला होता  ?
  • A. 

   1920

  • B. 

   2020

  • C. 

   1897

  • D. 

   1957

 • 8. 
  रूग्णाच्या संखेनुसार किती झोन तयार करण्यात आले आहेत ?
  • A. 

   दोन

  • B. 

   तीन

  • C. 

   पाच 

  • D. 

   सहा

 • 9. 
  कोरोनाअलर्ट टोल फ्री क्रमांक कोणता....?
  • A. 

   104

  • B. 

   204

  • C. 

   304

  • D. 

   100

 • 10. 
  कोरोनाविरुद्ध लढणारे खरे योद्धे.....?
  • A. 

   डाॅक्टर

  • B. 

   सफाईकर्मचारी

  • C. 

   पोलीस

  • D. 

   वरील सर्व.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.