Wiskunde Graad 7 Grendelvraestel

26 Questions | Total Attempts: 19

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Wiskunde Graad 7 Grendelvraestel

Hierdie vraestel moet steeds op 'n apparte antwoordstel gedoen word. Jou punte kan verander op grond van jou stappe wat ek finaal gaan merk sodra jy dit vir my instuur. Sterkte! Gee net jou bes. God doen die res!


Questions and Answers
 • 1. 
  Junie 2020 eksamen 
 • 2. 
  1. Bepaal die KGV(Kleinste Gemene Veelvoud) van 12 en 40     
  • A. 

   6

  • B. 

   30

  • C. 

   120

  • D. 

   60

  • E. 

   15

 • 3. 
  Bepaal die GGF(Grootste Gemene Faktor) van 32 en 60
  • A. 

   2 x 2 x 2 x 2

  • B. 

   16

  • C. 

   30

  • D. 

   8

  • E. 

   40

 • 4. 
    Bereken die onderstaande met behulp van priemfaktorisering[Blank]
 • 5. 
  Bereken:[Blank]
 • 6. 
  Herlei 25,205 na gewone breuk
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 7. 
  3,4 x 20 x 0,03 = [Blank]
 • 8. 
  Deel 25 met 0,005 [Blank]
 • 9. 
  Herlei die volgende na 'n desimale breuk(gebruik (.) in plaas van komma(,) bv. 2.345 [Blank]
 • 10. 
  Vereenvoudig tot eenvoudigste breuk
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 11. 
  Which one do you like?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E Geen een van die bogenoemde

 • 12. 
  Which one do you like?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

 • 13. 
  Vereenvoudig die verhouding 250mm : 7.5m [Blank] : [Blank]
 • 14. 
  Voltooi die getalpatrone (gebruik 'n punt, nie 'n komma nie bv. 0.002) -0.152 : -0.002 ; 0.148 ; [Blank]; [Blank] 
 • 15. 
  Voltooi die getalpatroon: 1 ; 8 ;  [Blank] ; 64 ; [Blank]
 • 16. 
  Die graad 7’s is daar 125 meisies en 160 seuns. Wat is die verhouding van dogters tot seuns. [Blank]meisies : ​​​​​​​[Blank]seuns
 • 17. 
  Waldo, Pierre en Emile koop saam ‘n long-board vir R 1 400. Waldo betaal die helfde, Pierre betaal ‘n derde van die totaal en Emile die res. Hulle wil dit in gelyke speeltyd verdeel. Hoeveel het elkeen betaal en watter verhouding kan hul gebruik om hul tydsverdeling uit te werk. Rond af tot 2 desimale syfers. Antwoord vb: R300.54 (punt, nie komma(,) nie Waldo betaal : R[Blank] Pierre betaal: R[Blank] Emile betaal: R[Blank]
 • 18. 
  Dis grendeltyd en JP draf 5km om by Waldo te kom kuier. Hy spring 6:50 by sy huis weg en kom 7:20 by Waldo aan. Waldo wys vir JP sy nuwe game en dit trek hul aandag van die tyd af. Toe hulle weer sien is dit 8:35. Hoeveel vinniger moet JP hardloop om teen 9 uur terug by sy huis te wees? Antwoord in km/h. Rond die spoed af tot die naaste 2 desimale syfers. Waldo se spoed na JP toe is: [Blank]km/h Waldo se spoed terug huistoe is: [Blank]km/h Waldo het  [Blank] km/h vinniger gehardloop
 • 19. 
  Die volgende ontwerp word met stokkies gevorm. 1. Bepaal die algemene formule vir die bostaande stokkies in die heksagone(Tn of y = ….)T= [Blank] 2. Bepaal die algemene formule vir die sirkels vir elk van die bostaande patrone T=[Blank] 3. Hoeveel stokkies sal daar nie die 34ste ontwerp wees?[Blank]stokkies 4. Hoeveelste patroon sal 153 sirkels hê?[Blank]ste patroon
 • 20. 
  Mia se pa is 15 jaar ouer as twee keer Mia se ouderdom 1.  Laat Mia se ouderdom x wees. Skryf ‘n uitdrukking vir haar pa se ouderdom in terme van x.[Blank] 2.  As Mia se pa 55 jaar oud is, bereken Mia se ouderdom deur ‘n vergelyking te gebruik. Wys jou bewerkings. [Blank]jaar
 • 21. 
  1. Bepaal die waardes van a en b
  1 ; a[Blank]9; 16; 25; b [Blank] 2. In die onderstaande tabel is: a[Blank], b[Blank]
 • 22. 
  1. Nico se pa koop ‘n huis vir R 3 549 000. Hy verkoop dit later vir R 1 500 300. Bereken die persentasie wins/verlies wat hy maak?
  Rond af tot die naaste 2 desimale syfers(gebruik (.) nie (,) R[Blank] wins/verlies[Blank]
 • 23. 
  Vereenvoudig die volgende: [Blank]
 • 24. 
  Vereenvoudig die volgende: [Blank]
 • 25. 
  Vereenvoudig die volgende: [Blank]
Back to Top Back to top