Ispit Iz Kemije 2

20 Questions | Total Attempts: 223

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ispit Iz Kemije 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Brzina kemijske reakcije granule cinka s klorovodicnom kiselinom određena je pri 25 stupnjeva Celzijusa . U kojim će uvjetima reakcija biti najbrža?
  • A. 

   Ako se pri 20 stupnjeva poveca koncentracija kisika

  • B. 

   Ako se pri 20 stupnjeva cink usitni

  • C. 

   Ako se pri 30 stupnjeva poveća koncentracija kiseline

  • D. 

   Ako se pri 30 stupnjeva doda katalizator i poveća koncentracija kiseline ?

 • 2. 
  Zašto porastom koncentracije raste brzina kemijske reakcije?
  • A. 

   Jer raste broj sudara

  • B. 

   Jer raste energija aktivacije

  • C. 

   Jer raste srednja kineticka energija molekula

  • D. 

   Jer se smanjuje energija aktivacije

 • 3. 
  Kolika je prosječna brzina reakcije raspada jodovodika?  Pokusom su se  dobili podaci : -nakon 100 sekundi ,c(H2)= c(I2)=o,022 mol/l  , c(HI)=0,056 mol/l -nakon 200 s  ,c(H2)=c(I2)= 0,031  i  c(HI)=0,038 mol/l  2HI  ->I2  + H2
  • A. 

   0, 0009 mol/l s

  • B. 

   0,00009 mol/ls

  • C. 

   0,00005mol/ls

 • 4. 
  Da bi sudar čestica rezultirao kemijskom reakcijom,čestice koje se sudarau moraju:
  • A. 

   Posjedovati različitu energiju

  • B. 

   Posjedovati jednaku brzinu

  • C. 

   Posjedovati energiju aktivacije ili veću od nje

  • D. 

   Posjedovati jednaku energiju

 • 5. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 6. 
  Kako djeluje katalizator u nekoj kemijskoj reakciji
  • A. 

   Smanjuje prirast polazne reakcijske entalpije

  • B. 

   Povećava prirast povratne reakcijske entalpije

  • C. 

   Nema utjecaja

  • D. 

   Smanjuje enegiju aktivacije

 • 7. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 9. 
  Kod reakcije sinteze amonijaka iz elemenata prisustvo katalizator će:
  • A. 

   Povećati brzinu reakcije i količinu nastalog amonijaka

  • B. 

   Povećati brzinu reakcije i smanjiti količinu  nastalog amonijaka

  • C. 

   Povećati brzinu reakcije ali se količina nastalog amonijaka neće promijeniti

  • D. 

   Brzina se rekacije neće promijenti ali će porasti količina nastalog amonijaka

 • 10. 
  Miješanjem jednakih množina tvari A i B nakon uspostavljanja ravnoteže 2/3 polaznih tvari prijeđu u C i D.Konstantna ravnoteže te reakcije iznosi.(A+B -> C+D)
  • A. 

   1/3

  • B. 

   4/9

  • C. 

   1

  • D. 

   4

 • 11. 
  Nadopunite znakovima manje <, veće > ili jednako =  (u otopini klorovodika [H3O+][OH] Znak upišite u prazninu ispod
 • 12. 
  Nadopunite znakovima manje <, veće > ili jednako = :(u kiselinama) [OH]10−7 mol/L odgovor stavite u prazninu ispod
 • 13. 
  Nadopunite znakovima manje <, veće > ili jednako = :(u destiliranoj vodi) p0H7
 • 14. 
  Kolika je koncentracija oksonijevih iona ako je koncentracija hidroksidnih iona 0.00001 mol/L pri 25 stupnjeva C?
  • A. 

   10 ^- 8 mol /l

  • B. 

   10 ^-11 mol/l

  • C. 

    10 ^-9 mol /l

  • D. 

   10 ^-5 mol/l

 • 15. 
  U nekoj otopini koncentraicja hidroksidnih iona iznosi 0,1 mol/L. PH navedene otopine je
  • A. 

   7

  • B. 

   5

  • C. 

   1

  • D. 

   13

 • 16. 
  Kolika je koncentracija natrijeva hidroksida ako je za neutralizaciju 10 ml utrošeno 20 ml sulfatne kiseline množinske koncentracije 0,05 mol/l
  • A. 

   0,05

  • B. 

   0,2

  • C. 

   0,01

  • D. 

   0,5

 • 17. 
    Vodena otpina koje soli je kisela ?
  • A. 

   KCN

  • B. 

   HCOONa

  • C. 

   KCl

  • D. 

   NH_4 Cl

 • 18. 
  U kojem je navedenom spoju oksidacijski broj dušika najmanji?
  • A. 

   U dušičnoj kiselini

  • B. 

   U amonijevom sulfatu

  • C. 

   U elementarnom dušiku

  • D. 

   U kalijevu nitratu

Back to Top Back to top