Aktiviti Pelajaran No. 20 - Bersedia Untuk Kedatangan Yesus (Kelas Abraham)

15 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Aktiviti Pelajaran No. 20 - Bersedia Untuk Kedatangan Yesus (Kelas Abraham)


Questions and Answers
 • 1. 
  Berapa orang anak dara yang pergi berjumpa dengan pengantin lelaki?
  • A. 

   5 orang

  • B. 

   10 orang

  • C. 

   8 orang

 • 2. 
  Apakah yang dibawa/dibekalkan kepada anak dara yang akan berjumpa dengan pengantin lelaki?
  • A. 

   Obor

  • B. 

   Lampu picit

  • C. 

   Lampu pelita

 • 3. 
  Dalam 10 anak dara yang mahu berjumpa dengan pengantin lelaki, ada 4 orang bodoh dan 6 orang bijaksana
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Oleh kerana pengantin lelaki terlalu lama tiba, maka kesepuluh anak dara telah tertidur. 
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 5. 
  Berapa orang anak dara yang telah membawa bekalan minyak bersama dengan mereka?
  • A. 

   10 orang

  • B. 

   5 orang

  • C. 

   7 orang

 • 6. 
  Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. "Pengantin lelaki sudah _________!" Sepuluh anak dara itu ______________________.  Mereka perlu bersedia.  Dan kemudian mereka melihat _____________________ mereka.  Lihat, ada yang sudah _________________________ minyak, bernyala dengan ___________________. Dan ada yang hampir _____________________ dan berasap.
 • 7. 
  Apa yang terjadi kepada 5 anak dara yang tidak membawa bekalan minyak?
  • A. 

   Lampu mereka kehabisan minyak

  • B. 

   Lampu mereka masih menyala dengan terang

  • C. 

   Mereka meniup-niup lampu mereka supaya api tetap menyala

 • 8. 
  Apakah yang dilakukan oleh anak dara yang tidak membawa bekalan minyak kepada anak dara yang membawa bekalan minyak?
  • A. 

   Mereka mencuri bekalan minyak 5 anak dara yang lain

  • B. 

   Mereka berdiam diri sahaja kerana tidak tahu apa lagi yang perlu dibuat

  • C. 

   Mereka meminta pinjam bekalan minyak

 • 9. 
  Lima anak dara yang tidak membawa bekalan minyak dikategorikan sebagai anak dara yang
  • A. 

   Bodoh

  • B. 

   Bijak pandai

  • C. 

   Biasa-biasa

 • 10. 
  5 anak dara yang bodoh telah meminta pinjam minyak daripada anak dara bijak tapi mereka tidak memberi pinjam kerana minyak itu tidak akan mencukupi untuk mereka semua.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 11. 
  5 anak dara yang bodoh itu telah disuruh untuk membeli bekalan minyak di kedai dan mereka berjaya mendapatkan bekalan minyak untuk lampu pelita mereka.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 12. 
  Akhirnya, kesepuluh anak dara itu terpisah kerana semasa 5 anak dara bodoh pergi ke kedai untuk membeli minyak, pengantin lelaki sudah sampai dan pintu rumah pengantin telah ditutup.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 13. 
  Apakah yang terjadi kepada 5 anak dara bodoh setelah mereka mendapat bekalan minyak mereka?
  • A. 

   Mereka datang ke rumah pengantin dan bergembira bersama dengan pengantin

  • B. 

   Tidak dapat masuk kerana pintu rumah telah ditutup dan pengantin mengatakan bahawa dia tidak mengenal mereka

  • C. 

   Mereka tidak sempat datang ke rumah pengantin

 • 14. 
  Dalam perumpamaan yang kita pelajari pada hari ini, pengantin yang dimaksudkan adalah Yesus
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 15. 
  Minyak di dalam pelita bermaksud, Roh Kudus yang berada di dalam hati kita yang membuat kasih kita untuk Yesus terus bernyala dan menjadikan kita bersemangat untuk membaca Firman-Nya serta melakukan kehendak-Nya
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

Back to Top Back to top