Evry IT Nor Connect 2017

10 frĺgor | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evry IT Nor Connect 2017


Questions and Answers
 • 1. 
  It Nor ingår numera i Evry och tillsammans utgör man den största samlade expertisen på Unit4 Business World i norden, men hur många UBW-konsulter arbetar på Evry i norden?
  • A. 

   Ca 200

  • B. 

   Ca 300

  • C. 

   Ca 400

 • 2. 
  Evry är Platinum Partner till Unit4 och också en av nordens största IT-koncerner med ca 10.000 anställda. Verksamheten har funnits under många år men vilket år bildades Evry som bolag?
  • A. 

   1998

  • B. 

   2005

  • C. 

   2012

 • 3. 
  När nordiska finans- och försäkringskoncernen Storebrand skulle införa nytt affärssystem så föll valet på Evry som huvudleverantör tillsammans med Unit4 och Unit4 Business World. Koncernredovisningschefen Joakim Kase pekade på tre huvudfaktorer till valet av Evry.
  • A. 

   Val av samarbetspartners, frigörande av tid och resurser i den egna organisationen, förankring hos högsta ledningen

  • B. 

   En global leverantör med verksamhet i alla världsdelar, priset var billigare än konkurrenternas, att vi inte behövde ändra arbetssätt jämfört med tidigare

  • C. 

   Det nya affärssystemet liknade det gamla systemet men mycket modernare, att vi kunde använda samma ekonomimodell som tidigare, kursutbudet var bredast av alla leverantörer

 • 4. 
  Huvudparten av Evry som bolag härstammar från två norska bolag och ett svenskt, vilka bolag?
  • A. 

   Telenor, Ergogroup och ADB-gruppen

  • B. 

   EDB, Norsk Datakonsult och Datema

  • C. 

   EDB, Ergogroup och Systeam

 • 5. 
  Vad heter Evrys lösning integrerat med UBWs integrerade frågeverktyg (browser) som möjliggör att snabbt och enkelt låta dig göra avancerade dashboards, rapporter och dokument och distribuera dem till beslutsfattare och medarbetare.
  • A. 

   Report Generation

  • B. 

   Reporting eXperience

  • C. 

   Rapportgenerator 1.0

 • 6. 
  Evry är framstående inom digitalisering på flera olika områden. Vad heter den studio inom så kallad «experience design» där man tillsammans med Methods Inc exponerar nya tillväxtmöjligheter för företag genom att tänka nytt om hur produkter och tjänster utvecklas för den digitala kunden.
  • A. 

   Evry Strategic Design Lab

  • B. 

   Evry Digital Experience Lab

  • C. 

   Evry New Technologies Lab

 • 7. 
  Evry är en ledande leverantör av Unit4 Business World i norden men också den leverantör av  lön/HR-system som dominerar inom offentlig sektor. Vad heter Evrys lösningar för statlig resp kommunal verksamhet?
  • A. 

   Primula och Personec

  • B. 

   Agda och HR Plus

  • C. 

   Primula och eCompanion

 • 8. 
  Den globala organisationen Universum lyfter varje år fram personer och företag som sticker ut från mängden genom sitt engagemang och sin kunskap. Tydlig strategi för rekrytering av talanger, spännande utvecklingsmöjligheter och nytänkande för att nå ut är viktiga kriterier. Evry Sweden fick i början av oktober 2017 motta två utmärkelser som bevis mot detta. Vilka?
  • A. 

   Ă…rets Employer Branding VD och Ă…rets Employer Branding-person

  • B. 

   Årets Utvecklingschef och Årets mest innovativa kontorsmiljö

  • C. 

   Ă…rets komet i IT-braschen och Ă…rets medarbetare

 • 9. 
  Du använder dig av Evrys lösningar när du… (flera alternativ kan vara rätt. Fel alternativ ger minuspoäng)
  • A. 

   Tar ut pengar ur en bankomat

  • B. 

   Bokar din tĂĄgbiljett online

  • C. 

   Ringer till en släkting i Australien

  • D. 

   Köper färjebiljett till Gotland

  • E. 

   Besöker sjukhuset och din läkare kollar din medicinska historia i din journal

  • F. 

   Beställer hämtmat via ”onlinepizza”

  • G. 

   Får ett meddelande från din bank att ett kortbedrägeriförsök stoppats

  • H. 

   Kontaktar Securitas och avbeställer ett larm som utlöst felaktigt

 • 10. 
  (Utslagsfråga)Uppskatta höjden i cm på skärmväggen i monterns bakkant. 
Back to Top Back to top