Quiz Nga Lënda E Teknologjisë Për Klasët E Ix

10 Questions | Total Attempts: 385

SettingsSettingsSettings
Quiz Nga Lnda E Teknologjis Pr Klast E Ix - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Çka studion elektroteknika?
  • A. 

   Merret me studimin e përdorimit te kompjuterëve.

  • B. 

   Merret me studimin e prodhimit te energjis elektrike.

  • C. 

   Merret me studimin e përdorimit teknik te elektricitetit.

  • D. 

   Merret me studimin e lendeve djegëse.

 • 2. 
  Alumini ka ngjyrë te bardhë, është më i rendë se bakri, këputet më lehtë dhe e përqon rrymën elektrike më dobët.
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 3. 
  Sistemet teknologjike ku prodhohet energjia elektrike, quhen [Blank]
 • 4. 
  Emërto simbolet e dhëna:
  • A. 

   Percuesi, rryma alternative, gjeneratori, priza me tokezim

  • B. 

   Nderpreresi, bateria, llampa, voltmetri, ampermetri, rezistori, motorri

  • C. 

   Priza pa tokezim, lidhja e dy percuesve , percuesi me nje fije

  • D. 

   Rryma e vazhduar, tasteri, percuesi me tri fije, tensioni i larte.

 • 5. 
  ​Materialet ElektroInstaluese janë : Gypat dhe kanalet, kutitë shpërndarse, çelsat, prizat dhe spinat, siguresat isntaluese etj 
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E Pasaktë

 • 6. 
  Prizat mund të jenë
  • A. 

   Dy Fazore dhe Katër Fazore

  • B. 

   Një Fazore dhe Tre Fazore

  • C. 

   Të gjitha nga këto

  • D. 

   Asnjëra nga këto

 • 7. 
  Cili shtet/kontinent e përdorë këtë lloj prize
  • A. 

   Amerika

  • B. 

   Anglia

  • C. 

   Azia

  • D. 

   Australia

 • 8. 
  Si duhet të jepet ndihma e parë?
  • A. 

   4 Frymëmarrje artificiale, 20 Masazhe të zemrës

  • B. 

   2 Frymëmarrje artificiale, 60 Masazhe të zemrës

  • C. 

   2 Frymëmarrje artificiale, 30 Masazhe të zemrës

  • D. 

   3 Frymëmarrje artificiale, 30 Masazhe të zemrës

 • 9. 
  Gjatë kryerjes së frymëmarrjes artificiale duhet të kemi kujdes që fryrja e ajrit të mos shkojë në stomakun e të aksidentuarit? 
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasakte

Back to Top Back to top