Paralel Ve Merİdyenler

20 Sorular | Total Attempts: 246

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Paralel Ve Merdyenler

Www. Cografym. Org
by Ercan ÇELİK


Questions and Answers
 • 1. 
  Yandaki şekilde, Bir bölgenin matematik konumu taranarak gösterilmiştir. Bu bölgenin matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
  • A. 

   10 Doğu Meridyeni

  • B. 

   45 Kuzey Paraleli

  • C. 

   20 Doğu Meridyeni

  • D. 

   20 Kuzey Paraleli

  • E. 

   25 Doğu Meridyeni

 • 2. 
  Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda bulunur. 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir?
  • A. 

   Yıllık sıcaklık ortalamaları

  • B. 

   Herhangi bir noktanın çizgisel hızı

  • C. 

   Herhangi bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığı

  • D. 

   Türkiye’nin en kuzeyine güneş ışınlarının düşme açısı

  • E. 

   Başlangıç meridyeni ile tarih değiştirme çizgisi arasındaki yerel saat farkı

 • 3. 
  X merkezi, 430 doğu meridyeni ve 270 kuzey paralelinde yer almaktadır.Buna göre, X merkezi yukarıdaki taralı bölgelerden hangisinde yer alır?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 4. 
  Yandaki şekilde coğrafi koordinatlarıverilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?
  • A. 

   İkinci bölge Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

  • B. 

   Birinci bölgenin izdüşüm alanı daha fazladır.

  • C. 

   İki bölgede de mevsimler belirgin olarak yaşanmaz.

  • D. 

   İki bölgeye de yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşer.

  • E. 

   Her iki bölgeninde doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynıdır.

 • 5. 
  I. Kutup noktalarında birleşmeleriII. 10 lik fark oluşturacak şekilde çizilmeleriIII. Eşit boyda olmalarıIV. Belli bir başlangıçlarının olmasıYukarıdakilerden hangileri, paralel ve meridyenlerin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 6. 
  I. YükseltiII. Çizgisel HızIII. Yerel SaatIV. Güneş ışınlarının düşme açısıYukarıdakilerden hangileri, enleme bağlı olarak değişmez?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 7. 
  Yukarıdaki şekilde gösterilen M ve N bölgeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  • A. 

   M bölgesi orta kuşaktadır.

  • B. 

   Her iki bölgede Kuzey Yarım Küre’dedir.

  • C. 

   M bölgesi başlangıç boylamının doğusunda yer alır.

  • D. 

   N bölgesinin doğusu ile batısı arasındaki uzaklık daha fazladır.

  • E. 

   Her iki bölgeninde doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı aynıdır.

 • 8. 
  Bir bölgenin coğrafi koordinatları, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
  • A. 

   Dağların uzanış doğrultusu

  • B. 

   Bulunduğu saat dilimi

  • C. 

   Bulunduğu yarımküre

  • D. 

   Doğu – batı yönünde saat farkı

  • E. 

   Kuzey – güney yönündeki genişliği

 • 9. 
  Enlem ve boylam dereceleri aynı olan fakat farklı yarım kürelerde yer alan iki merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından ortak olduğu söylenemez?
  • A. 

   Ekinokslarda güneş ışınlarını alma açıları

  • B. 

   Kış mevsiminde gece – gündüz farkları

  • C. 

   Yer çekimleri

  • D. 

   Ortak saat dilimleri

  • E. 

   Aynı anda yaşadıkları mevsimler

 • 10. 
  Aşağıdakilerden hangisi, farklı noktaların aynı enlem üzerinde bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez?
  • A. 

   Gölge boylarının aynı olması

  • B. 

   Ekvator’a uzaklıklarının eşit olması

  • C. 

   Güneş ışınlarının geliş açılarının aynı olması

  • D. 

   Gece ve gündüz uzunluklarının yıl boyunca aynı olması

  • E. 

   Başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkının aynı olması

 • 11. 
  Yandaki şekilde, Bir bölgenin matematik konumu taranarak gösterilmiştir. Bu bölgenin matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
  • A. 

   10 Doğu Meridyeni

  • B. 

   45 Kuzey Paraleli

  • C. 

   20 Doğu Meridyeni

  • D. 

   20 Kuzey Paraleli

  • E. 

   25 Doğu Meridyeni

 • 12. 
  Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda bulunur. 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir?
  • A. 

   Yıllık sıcaklık ortalamaları

  • B. 

   Herhangi bir noktanın çizgisel hızı

  • C. 

   Herhangi bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığı

  • D. 

   Türkiye’nin en kuzeyine güneş ışınlarının düşme açısı

  • E. 

   Başlangıç meridyeni ile tarih değiştirme çizgisi arasındaki yerel saat farkı

 • 13. 
  X merkezi, 430 doğu meridyeni ve 270 kuzey paralelinde yer almaktadır.Buna göre, X merkezi yukarıdaki taralı bölgelerden hangisinde yer alır?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 14. 
  Yandaki şekilde coğrafi koordinatlarıverilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?
  • A. 

   İkinci bölge Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

  • B. 

   Birinci bölgenin izdüşüm alanı daha fazladır.

  • C. 

   İki bölgede de mevsimler belirgin olarak yaşanmaz.

  • D. 

   İki bölgeye de yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşer.

  • E. 

   Her iki bölgeninde doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynıdır.

 • 15. 
  I. Kutup noktalarında birleşmeleriII. 10 lik fark oluşturacak şekilde çizilmeleriIII. Eşit boyda olmalarıIV. Belli bir başlangıçlarının olmasıYukarıdakilerden hangileri, paralel ve meridyenlerin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 16. 
  I. YükseltiII. Çizgisel HızIII. Yerel SaatIV. Güneş ışınlarının düşme açısıYukarıdakilerden hangileri, enleme bağlı olarak değişmez?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   II ve IV

  • E. 

   III ve IV

 • 17. 
  Yukarıdaki şekilde gösterilen M ve N bölgeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  • A. 

   M bölgesi orta kuşaktadır.

  • B. 

   Her iki bölgede Kuzey Yarım Küre’dedir.

  • C. 

   M bölgesi başlangıç boylamının doğusunda yer alır.

  • D. 

   N bölgesinin doğusu ile batısı arasındaki uzaklık daha fazladır.

  • E. 

   Her iki bölgeninde doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı aynıdır.

 • 18. 
  Bir bölgenin coğrafi koordinatları, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
  • A. 

   Dağların uzanış doğrultusu

  • B. 

   Bulunduğu saat dilimi

  • C. 

   Bulunduğu yarımküre

  • D. 

   Doğu – batı yönünde saat farkı

  • E. 

   Kuzey – güney yönündeki genişliği

 • 19. 
  Enlem ve boylam dereceleri aynı olan fakat farklı yarım kürelerde yer alan iki merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından ortak olduğu söylenemez?
  • A. 

   Ekinokslarda güneş ışınlarını alma açıları

  • B. 

   Kış mevsiminde gece – gündüz farkları

  • C. 

   Yer çekimleri

  • D. 

   Ortak saat dilimleri

  • E. 

   Aynı anda yaşadıkları mevsimler

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi, farklı noktaların aynı enlem üzerinde bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez?
  • A. 

   Gölge boylarının aynı olması

  • B. 

   Ekvator’a uzaklıklarının eşit olması

  • C. 

   Güneş ışınlarının geliş açılarının aynı olması

  • D. 

   Gece ve gündüz uzunluklarının yıl boyunca aynı olması

  • E. 

   Başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkının aynı olması