Final Laboratorium Prinsip Kimia Laut 2017/2018

10 Questions | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Final Laboratorium Prinsip Kimia Laut 2017/2018

PERHATIAN ! 1. ISI NAMA DAN NIM PADA KOLOM YANG TELAH DISEDIAKAN 2. TOTAL 10 SOAL 3. PASSING GRADE (NILAI KELULUSAN) UJIAN FINAL 60 SELAMAT BEKERJA !


Questions and Answers
 • 1. 
  Untuk mengubah air laut menjadi air tawar, batu zeolit harus direndam terlebih dahulu dalam cairan basa selama waktu tertentu dengan tujuan ?
  • A. 

   Untuk mengaktifkan ion negatif

  • B. 

   Untuk mengaktifkan ion positif

  • C. 

   Untukmenghilangkan ion negatif

  • D. 

   Untukmenghilangkan ion positif

 • 2. 
  Rasa asin pada air laut akan berkurang dengan adanya pengaruh dari batu zeolit. Unsur apa yang dapat dipengaruhi oleh batu zeolit ?
  • A. 

   Ion Na

  • B. 

   Ion Cl

  • C. 

   Ion NaCl

  • D. 

   Ion NaOH

 • 3. 
  IPALS merupakan singkatan dari ?
  • A. 

   Instalasi Pengolahan Air Laut Sederhana

  • B. 

   Instalasi Pembuatan Air Laut Sederhana

  • C. 

   Instalasi Pemurnian Air Laut Sederhana

  • D. 

   Instalasi Penjernihan Air Laut Sederhana

 • 4. 
  NaCl merupakan senyawa ?
  • A. 

   Element Makro dalam air laut

  • B. 

   Element Mikro dalam air laut

  • C. 

   Trance Element dalam air laut

  • D. 

   Element ionik

 • 5. 
  Air yang menyebabkan kesadahan mengandung ?
  • A. 

   Kation

  • B. 

   Anion

  • C. 

   Neutron

  • D. 

   Elektron

 • 6. 
  Berikut merupakan logam yang menyebabkan kesadahan, KECUALI !
  • A. 

   Fe dan Cs

  • B. 

   Sr dan Mg

  • C. 

   Fe dan Mn

  • D. 

   Sr dan Ca

 • 7. 
  Air yang mengandung kesadahan kalsium karbonat dan magnesium karbonat disebut kesadahan sementara. Hal ini disebabkan karena ?
  • A. 

   Dapat dihilangkan dengan cara pemanasan

  • B. 

   Dapat dihilangkan dengan cara penambahan ion positif

  • C. 

   Dapat dihilangkan dengan cara penyaringan

  • D. 

   Dapat dihilangkan dengan cara proses penukar ion

 • 8. 
  Air yang mengandung magnesium sulfat disebut ?
  • A. 

   Air Kesadahan Tetap

  • B. 

   Air Kesadahan Sementara

  • C. 

   Air Tanpa Kesadahan

  • D. 

   Air Kesadahan Lunak

 • 9. 
  Termasuk dalam kategori apakah jika 130 mg/L kalsium karbonat ditemukan didalam air ?
  • A. 

   Sedang (moderately hard)

  • B. 

   Lunak (soft)

  • C. 

   Tinggi (hard)

  • D. 

   Tinggi sekali (very hard)

 • 10. 
  170 mg/L menunjukkan suatu lingkungan mengalami kesadahan ?
  • A. 

   Tinggi (hard)

  • B. 

   Tinggi sekali (very hard)

  • C. 

   Sedang (moderately hard)

  • D. 

   Lunak (soft)

 • 11. 
  Air yang ditambahkan kapur dan soda abu merupakan langkah untuk menghilangkan kesadahan ?
  • A. 

   Kesadahan tetap magnesium

  • B. 

   Kesadahan sementara magnesium

  • C. 

   Kesadahan tetap kalsium

  • D. 

   Kesadahan sementara kalsium

 • 12. 
  Cara untuk menghilangkan kesadahan sementara magnesium yaitu ?
  • A. 

   Penambahan kapur

  • B. 

   Penambahan kapur dan soda abu

  • C. 

   Penambahan kapur dan kapur

  • D. 

   Penambahan soda abu dan soda abu

 • 13. 
  Red mangrove merupakan sebutan magrove jenis ?
  • A. 

   Rhizhopora apiculata

  • B. 

   Rhizhopora mucronata

  • C. 

   Rhizhopora stylosa

  • D. 

   Bruguiera gymnorhiza

 • 14. 
  Tanin merupakan ?
  • A. 

   Senyawa polifenol yang terkandung dalam tumbuhan

  • B. 

   Senyawa polifenil yang terkandung dalam tumbuhan

  • C. 

   Senyawa polialkohol yang terkandung dalam tumbuhan

  • D. 

   Senyawa poliferol yang terkandung dalam tumbuhan

 • 15. 
  Tanin terbagi menjadi ?
  • A. 

   Tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi

  • B. 

   Tanin terosmosis dan tanin terkondensasi

  • C. 

   Tanin terhidrolisis dan tanin terkoksidasi

  • D. 

   Tanin terosmosis dan tanin terkoksidasi

 • 16. 
  Tanin terkondensasi tidak dapat dihidrolisis karena terdiri dari ?
  • A. 

   Polimer flavan-3-ol

  • B. 

   Polimer flavon-3-ol

  • C. 

   Polimer flavan

  • D. 

   Polimer flavol

 • 17. 
  Kulit kayu Rhizopora apiculata hasil ekstraksi dengan air panas menghasilkan tanin terhidrolisis sebanyak ?
  • A. 

   10-25 %

  • B. 

   1-10 %

  • C. 

   25-40 %

  • D. 

   40-50%

 • 18. 
  Tanin mampu bereaksi denga ion Fe3+ dalam keadaan asam menghasilkan senyawa komplek feri-tanat sehingga berfungsi sebagai ?
  • A. 

   Antikarat

  • B. 

   Antibakteri

  • C. 

   Antiasam

  • D. 

   Antioksidasi

 • 19. 
  Merkuri dilambangkan dengan simbol kimia ?
  • A. 

   Hg

  • B. 

   Au

  • C. 

   Cd

  • D. 

   Cu

 • 20. 
  Komposisi  antara HCl 37 % dan HNO3 65 % (3:1 v/v) disebut larutan ?
  • A. 

   Aquaregia

  • B. 

   Asam Pekat

  • C. 

   Aquageria

  • D. 

   Aquaria

 • 21. 
  Identifikasi positif jenis ion Hg2+ pada praktikum "Identifikasi Merkuri" menggunakan pereaksi Kalium Iodida ditandai terbentuknya ?
  • A. 

   Endapan kuning yang akan berubah menjadi endapan merah tua

  • B. 

   Endapan kuning yang akan berubah menjadi hijau

  • C. 

   Endapan merah tua yang akan berubah menjadi endapan kuning

  • D. 

   Endapan hijau yang akan berubah menjadi kuning

 • 22. 
  Banyaknya jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam kondisi aerob disebut ?
  • A. 

   Biochemical Oxygen Demand

  • B. 

   Chemical Oxygen Demand

  • C. 

   Dissolved Oxygen

  • D. 

   Biological Oxygen Demand

 • 23. 
  Banyaknya jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air disebut ?
  • A. 

   Chemical Oxygen Demand

  • B. 

   Chemistry Oxygen Deman

  • C. 

   Biochemical Oxygen Demand

  • D. 

   Biological Oxygen Demand

 • 24. 
  Oksidasi ammonia yang melibatkan bakteri  Nitrosomonas menghasilkan ?
  • A. 

   Nitrit

  • B. 

   Nitrat

  • C. 

   Ammonium

  • D. 

   Nitrogen

 • 25. 
  Oksidasi nitrit oleh bakterie Nitrobacter  menghasilkan ?
  • A. 

   Nitrat

  • B. 

   Nitrogen

  • C. 

   Ammoniak

  • D. 

   Ammonium

Back to Top Back to top