Πόσο καλά Αρχαία νομίζεις ότι ξέρεις?

10 Questions | Total Attempts: 205

SettingsSettingsSettings
   ? - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Τι σημαίνει «πολιτεία»;  
  • A. 

   Πόλη - κράτος

  • B. 

   Δήμος

  • C. 

   Πολίτευμα

 • 2. 
  «Ἑρρωμένος» είναι ο: 
  • A. 

   Ερωτικός

  • B. 

   Ρωμαλέος

  • C. 

   Εραστής

 • 3. 
  Τι σημαίνει «γέρας»;
  • A. 

   Έπαθλο

  • B. 

   Γερουσία

  • C. 

   Γέροντας

 • 4. 
  «Γαῦρος» είναι:
  • A. 

   Eίδος ψαριού

  • B. 

   O οπαδός

  • C. 

   O αλαζόνας

 • 5. 
  «Ἕαρ» σημαίνει:  
  • A. 

   Tέκνο

  • B. 

   Άνοιξη

  • C. 

   Αέρας

 • 6. 
  «Ἴδιος» είναι ο:
  • A. 

   Ιδιωτικός

  • B. 

   Όμοιος

  • C. 

   Ιδεαλιστής

 • 7. 
  Τι σημαίνει «ἀριστοποιοῦμαι»;
  • A. 

   Αριστεύω

  • B. 

   Προγευματίζω

  • C. 

   Είμαι αριστοκρατικός

 • 8. 
  «Παρρησία» είναι η: 
  • A. 

   Ανδρεία

  • B. 

   Ελευθεροστομία

  • C. 

   Παρωδία

 • 9. 
  «Αδολέσχης» είναι:
  • A. 

   Άκακος

  • B. 

   Ελεύθερος

  • C. 

   Φλύαρος

 • 10. 
  Τι σημαίνει «στάσις»;
  • A. 

   Ανάπαυλα

  • B. 

   Στασιμότητα

  • C. 

   Επανάσταση

Back to Top Back to top