Ipt Prva Odbrana

33 Questions

Settings
Please wait...
Ipt Prva Odbrana

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Дат је излаз команде:[email protected]:~$ show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 1.1.1.1 1 Full/Backup 37.024s 192.168.60.65 eth1:192.168.60.66 0 0 0Шта представља 1.1.1.1 ?
  • A. 

   Регион у коме се рутира

  • B. 

   Обавезни идентификатор суседног рутера

  • C. 

   IP адресу суседног рутера

  • D. 

   Ne znam

 • 2. 
  Излаз команде је:[email protected]:~$ show ipv6 routeCodes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, O - OSPFv3, I - ISIS, B - BGP, * - FIB route.C>* ::1/128 is directly connected, loC>* 2001:db8:aaaa:1111::/64 is directly connected, eth0C>* 2001:db8:aaaa:2222::/64 is directly connected, eth1C>* fe80::/64 is directly connected, eth1C>* fe80::/64 is directly connected, [email protected]:~$Ако изузмемо улаз за локалну петљу (C>* ::1/128), зашто рутер има 4 додатне директно прикључене мреже?
  • A. 

   Сваки интерфејс рутера има две IPv6 адресе (локалну и глобалну)

  • B. 

   Мреже су научене преко протокола за рутирање ???

  • C. 

   Рутер има 4 интерфејса

  • D. 

   То су додатне статичке руте

 • 3. 
  Топлогија мреже је приказана на слици:Након повезивања и подешавања адреса интерфејса, којом командом се задаје статичка рута на рутеру R1 којом би саобраћај од хоста са адресом 192.168.60.2 могао да дође до хоста 192.168.60.130?
  • A. 

   [email protected]# set protocols static route 192.168.60.128/26 next-hop 192.168.60.129

  • B. 

   [email protected]# set protocols static route 192.168.60.130 next-hop 192.168.60.65

  • C. 

   [email protected]# set protocols static route 192.168.60.128/26 next-hop 192.168.60.65

  • D. 

   [email protected]# set protocols static route 192.168.60.128/26 next-hop 192.168.60.66

 • 4. 
  Када желимо да нам рутер транслира приватну адресу у јавну адресу коју спољашњи интерфејс рутера тренутно има тада користимо:
  • A. 

   Source NAT - SNAT

  • B. 

   Masquerading

  • C. 

   Статичко рутирање

  • D. 

   Destination NAT - DNAT

 • 5. 
  Дат је делимичан излаз команде (део је маскиран са ????):[email protected]:~$ show nat ?????? translations detail Pre-NAT src Pre-NAT dst Post-NAT src Post-NAT dst 192.168.1.2 172.55.1.2 200.20.1.1 172.55.1.2 icmp: 192.168.1.2 ==> 200.20.1.1 timeout: 29 use: 1о каквој транслацији мрежни адреса се ради?
  • A. 

   Транслацији одредишних адреса (DNAT)

  • B. 

   Транслација изворишних адреса (SNAT

  • C. 

   Транслирају се и изворишна и одредишна адреса

  • D. 

   Ne znam

 • 6. 
  На слици су приказане информације о интефејсима на Linux радној станици: Зашто постоје две IPv6 адресе глобалног опсега (scope global)?
  • A. 

   Једна је генерисана на основу EUI-64 а друга насумично

  • B. 

   Једна је статичка а друга динамичка

  • C. 

   Једна се користи само док администратор ручно не подеси другу

  • D. 

   Станица има два адаптера

 • 7. 
  Шта се постиже следећим сетом команди? configure set interfaces ethernet eth2 ip rip split-horizon poison-reverse commit exit
  • A. 

   Рутер преко интерфејса eth2 неће објављивати руте које је сазнао преко истог интерфејса

  • B. 

   Руте које је сазнао преко истог интерфејса објављује са метриком 16.

  • C. 

   Не постиже се ништа јер је опција "Split horizon with poison reverse" по default-у активна.

  • D. 

   /

 • 8. 
  Дат је делимичан излаз команде:[email protected]:~$ show ip ospf OSPF Routing Process, Router ID: 2.2.2.2 Supports only single TOS (TOS0) routes This implementation conforms to RFC2328 RFC1583Compatibility flag is disabled OpaqueCapability flag is disabled Initial SPF scheduling delay 200 millisec(s) Minimum hold time between consecutive SPFs 1000 millisec(s) Maximum hold time between consecutive SPFs 10000 millisec(s) Hold time multiplier is currently 1 SPF algorithm last executed 1h45m02s ago SPF timer is inactive Refresh timer 10 secs Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of areas attached to this router: 1 Adjacency changes are loggedШта говори линија SPF algorithm last executed 1h45m02s ago ?
  • A. 

   Време протекло од последњег иницијалног плављења

  • B. 

   Време протекло од последњег пријема табеле рутирања од стране суседа

  • C. 

   Протекло време од када је последњи пут обрађена база стања веза и израчунате најбоље путање

  • D. 

   /

 • 9. 
  Ha Linux радној станици су уочене следеће информације:MAC адреса: 08:00:27:a7:9c:ebIPv6 адеса: fe80::a00:27ff:fea7:9ceb/64 Шта се може закључити на основу идентификатора интерфејса у IPv6 адреси?
  • A. 

   Идентификато интерфејса је добијен од DHCPv6 сервера

  • B. 

   Идентификатор интерфејса је генерисан на основу EUI-64 процеса

  • C. 

   Идентификато интерфејса је насумично генерисан

  • D. 

   Option 4Идентификатор интерфејса је добијен од рутера

 • 10. 
  На слици је приказан један од модова за рад који се срећу код Vyatta систем. Који [email protected]:~$
  • A. 

   Операциони мод

  • B. 

   Специфични конфигурациони мод

  • C. 

   Root мод

  • D. 

   Конфигурациони мод

 • 11. 
  Распоред рутера и пропусни опсег између њих је дат на слици. Ако се у мрежи користи OSPF протокол за рутирање, којом путањом ће се рутирати саобраћај од рутера "А" до мреже "X" ?
  • A. 

   A-C-F

  • B. 

   A-B-D-E-F

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Када желимо да нам рутер транслира приватну адресу у тачно одређену јавну адресу тада користимо:
  • A. 

   Masquerading

  • B. 

   Destination NAT - DNAT

  • C. 

   Source NAT - SNAT

  • D. 

   Статичко рутирање

 • 13. 
  На слици је дат излаз команде:[email protected]:~$ show ip rip Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP Sub-codes: n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, (i) - interface Network Next Hop Metric From Tag Time R(n) 192.168.60.0/26 192.168.60.65 16 192.168.60.65 0 00:17 C(i) 192.168.60.64/26 0.0.0.0 1 self 0 C(i) 192.168.60.128/26 0.0.0.0 1 self 0Шта се може закључити о мрежи 192.168.60.0/26 која је научена преко RIP протокола?
  • A. 

   Мрежа се налази иза 15 рутера

  • B. 

   Мрежа је недоступна

  • C. 

   Цена везе је 16

  • D. 

   Мрежа се налази иза 16 рутера

 • 14. 
  Коју конфигурацију морамо извршимо како би рачунар РС1 могао да размењује податке са рачунаром РС2?
 • 15. 
  Шта представља административна дистанца када је рутирање у питању ?
  • A. 

   Метрика која описује квалитет одређене руте

  • B. 

   Мера поузданости протокола за рутирање - што је мања административна дистанца протокол је поузданији

  • C. 

   Мера поузданости протокола за рутирање - што је већа административна дистанца протокол је поузданији

  • D. 

   Удаљеност одредишне мреже

 • 16. 
  Ha Windows 7 радној станици су уочене следеће информације:MAC адреса: 08:00:27:19:68:7bIPv6 адеса: fe80::1850:90c7:3b28:6457 Шта се може закључити на основу идентификатора интерфејса у IPv6 адреси?
  • A. 

   Идентификато интерфејса је добијен од DHCPv6 сервера

  • B. 

   Идентификатор интерфејса је добијен од рутера

  • C. 

   Идентификатор интерфејса је генерисан на основу MAC адресе

  • D. 

   Windows 7 користи проширења ради приватности адреса

 • 17. 
  На рутеру је покренут протокол за рутирање са вектором удаљености, којипериодично шаље своју табелу рутирања на сваких 30 секунди на мултикаст адресу224.0.0.9.Како су руте овог протокола означене у табели рутирња Vyatta рутера?
  • A. 

   Словом "R".

  • B. 

   Словом "C".

  • C. 

   Бројем "224.0.0.9".

  • D. 

   Словом "O".

 • 18. 
  U табели рутирања се појављују две руте ка истој мрежи. Једна је обележена са О, адруга са R. Која се рута користи за прослеђивање саобраћаја ка тој мрежи ?
  • A. 

   Обе руте ће подједнако бит коришћене

  • B. 

   Рута са ознаком R

  • C. 

   Зависи од метрике која је посебна за сваку руту

  • D. 

   Рута са ознаком O

 • 19. 
  Мрежа 172.15.0.0 је подељена на 8 једнаких подмрежа, које од следећих адреса могубити додељене хостовима у другој подмрежи?(питање са више одговора)
  • A. 

   172.15.72.0

  • B. 

   172.15.94.255

  • C. 

   172.15.64.0

  • D. 

   172.15.87.128

  • E. 

   172.15.63.254

  • F. 

   172.15.95.255

 • 20. 
  Коју команду у Vys окружењу користимо да би се вратили на претходни ниво или одјавили са рутера?
  • A. 

   End

  • B. 

   Exit

  • C. 

   Quit

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Za prvo prijavljivanje na Vyos sistem se koristi?
  • A. 

   Automatski kreiran nalog "root"

  • B. 

   Automatski kreiran nalog "vyos"

  • C. 

   Korisnički nalog koji je ručno kreiran tokom instalacije

  • D. 

   Prva prijava je bez korisničkog imena a zatim se kreiraju nalozi

 • 22. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Za koliko sekundi će ruter sa slike poslati svoju tabelu rutiranja susednim ruterima? (uneti samo broj)[email protected]:~$ show ip rip status Routing Protocol is "rip" Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 24 seconds Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds Outgoing update filter list for all interface is not set Incoming update filter list for all interface is not set Default redistribution metric is 1 Redistributing: Default version control: send version 2, receive any version Interface Send Recv Key-chain eth0 2 1 2 eth1 2 1 2 Routing for Networks: 192.168.60.64/26 192.168.60.128/26 Routing Information Sources: Gateway BadPackets BadRoutes Distance Last Update 192.168.60.65 0 0 120 00:00:12 Distance: (default is 120)
 • 24. 
  Na stanici je uhvacen sledeci saobracaj
  • A. 

   Windows 7 stanica ima adresu ff02::1

  • B. 

   Prvih 64 bita IPv6 adrese hosta će biti 2001:db8:aaaa:1111

  • C. 

   Ruter koristi RIP i oglašava tabelu rutiranja

  • D. 

   Ovo je poruka od DHCP servera

  • E. 

   Windows 7 će koristi fe80::1 kao svoj podrazumevani prolaz

 • 25. 
  Dat je prikaz izvršenja komande:[email protected]:~$ show ip rip status Routing Protocol is "rip" Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 24 seconds Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds Outgoing update filter list for all interface is not set Incoming update filter list for all interface is not set Default redistribution metric is 1 Redistributing: Default version control: send version 2, receive any version Interface Send Recv Key-chain eth0 2 1 2 eth1 2 1 2 Routing for Networks: 192.168.60.64/26 192.168.60.128/26 Routing Information Sources: Gateway BadPackets BadRoutes Distance Last Update 192.168.60.65 0 0 120 00:00:12 Distance: (default is 120) Ako ovaj ruter prestane da prima objave od suseda, posle kog vremena će naučene rute početi da smatra nedostupnim?
  • A. 

   30sekundi

  • B. 

   180

  • C. 

   12

  • D. 

   120

 • 26. 
  Na slici je prikazan jedan od modova za rad koji se sreću kod Vyatta sistem. [email protected]#
  • A. 

   Root mod

  • B. 

   Specifični konfiguracioni mod

  • C. 

   Operacioni mod

  • D. 

   Konfiguracioni mod

 • 27. 
  Dat je delimičan izlaz komande:[email protected]:~$ show ip ospf OSPF Routing Process, Router ID: 2.2.2.2 Initial SPF scheduling delay 200 millisec(s) Minimum hold time between consecutive SPFs 1000 millisec(s) Maximum hold time between consecutive SPFs 10000 millisec(s) Hold time multiplier is currently 1 SPF algorithm last executed 1h53m54s ago SPF timer is inactive Refresh timer 10 secs Number of areas attached to this router: 1 Adjacency changes are logged Area ID: 0.0.0.0 (Backbone) Number of interfaces in this area: Total: 2, Active: 2 Number of fully adjacent neighbors in this area: 1 Area has no authentication SPF algorithm executed 3 times Number of LSA 3 Number of router LSA 2. Checksum Sum 0x00010a43 Number of network LSA 1. Checksum Sum 0x00006b2f Number of summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of ASBR summary LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of NSSA LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x00000000 Number of opaque area LSA 0. Checksum Sum 0x00000000šta predstavlja linija Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)?
  • A. 

   Daje informacije o regionu unutar koga se rutira

  • B. 

   Daje informacije o identifikatoru rutera

  • C. 

   Daje informacije o podrazumevanoj ruti

  • D. 

   Option 4

 • 28. 
  Ha Windows 7 radnoj stanici su uočene sledeće informacije:IPv6 adesa: fe80::1850:90c7:3b28:6457Šta se može reći o ovoj IPv6 adresi?
  • A. 

   Adresa je ručno podešena

  • B. 

   Adresa je dobijena od DHCPv6 servera

  • C. 

   Ovo je automatski generisana lokalna adresa na linku

  • D. 

   Adresa je dobijena od IPV6 rutera

 • 29. 
  Koji deo adrese govori da pristupamo Web serveru ako u pretraživaču ukucamo http://www.viser.edu.rs?
  • A. 

   Http://

  • B. 

   .edu.rs

  • C. 

   .viser

  • D. 

   Www

 • 30. 
  Prikazan je izlaz komande:[email protected]:~$ show ip ospf database OSPF Router with ID (2.2.2.2) Router Link States (Area 0.0.0.0) Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Link count 1.1.1.1 1.1.1.1 1692 0x80000005 0xa14d 2 2.2.2.2 2.2.2.2 1725 0x80000005 0x74f0 2 Net Link States (Area 0.0.0.0) Link ID ADV Router Age Seq# CkSum 192.168.60.66 2.2.2.2 1725 0x80000001 0x712cŠta to predstavlja?
  • A. 

   Stanje svi veza svih rutera u regionu 0

  • B. 

   Spisak svih ruta u tabeli rutiranja

  • C. 

   Spisak svih rutera sa kojima je razmenjena kompletna tabela rutiranja

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  Da li administrator može da utiče na cenu linka kod OSPF rutiranja?
  • A. 

   Da. Administrator može da utiče na cenu linka time što će administrativno zadati cenu nezavisno od stvarnog propusnog opsega

  • B. 

   Ne. Cena linka se automatski izračunava na osnovu propusnog opsega i referentne vrednosti od 100Mb/s.

  • C. 

   Ne. Cena linka zavisi od verzije firmware rutera

  • D. 

   Da. Može da koristi samo jedan interfejs na ruteru.

 • 32. 
  Kada želimo da nam ruter translira privatnu adresu u tačno određenu javnu adresu tada koristimo:
  • A. 

   Source NAT - SNAT

  • B. 

   Statičko rutiranje

  • C. 

   Destination NAT - DNAT

  • D. 

   Masquerading

 • 33. 
  Kada želimo da nam ruter translira privatnu adresu u javnu adresu koju spoljašnji interfejs rutera trenutno ima tada koristimo:
  • A. 

   Source NAT - SNAT

  • B. 

   Destination NAT - DNAT

  • C. 

   Statičko rutiranje

  • D. 

   Masquerading