Ulangan Harian Plsv A

16 Pertanyaan | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian Plsv A

Selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa. Semoga LULUS. AAmiin


Questions and Answers
 • 1. 
  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.(1) x + 6 =10(3) 2 > -10(4) 8 - 4 = 4Pernyataan yang merupakan kalimat terbuka adalah ....
  • A. 

   1 dan 2

  • B. 

   3 dan 4

  • C. 

   1 dan 3

  • D. 

   2 dan 4

 • 2. 
  Penyelesaian dari (a + 20) + 12 = 100 adalah ....
  • A. 

   A = 78

  • B. 

   A = 48

  • C. 

   A = 68

  • D. 

   A = 58

 • 3. 
  Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini.(1)(2)(3)(4)Pernyataan yang benar terdapat pada nomor ....
  • A. 

   1 dan 3

  • B. 

   1 dan 2

  • C. 

   2 dan 3

  • D. 

   2 dan 4

 • 4. 
  Penyelesaian dari 2(3 - 3x) > 3x - 12, jika x variabel pada himpunan bilangan bulat adalah ....
  • A. 

   X < -2

  • B. 

   X < 2

  • C. 

   X > -2

  • D. 

   X > 2

 • 5. 
  Lintang mendapat buah kelengkeng tiga kali lebih banyak daripada kelengkeng Niko. Jika jumlah kelengkeng mereka 16 buah, banyak kelereng milik Lintang adalah ....
  • A. 

   12 buah

  • B. 

   16 buah

  • C. 

   18 buah

  • D. 

   20 buah

 • 6. 
  Jika x lebih kecil dari y dan x lebih kecil dari z, hubungan x, y, dan z yang tepat adalah ....
  • A. 

   X > y > z

  • B. 

   Z > y > x

  • C. 

   Y < x < z

  • D. 

   Z < x < y

 • 7. 
  Pak Tarno mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling tanah 60 m, luas tanah Pak Tarno adalah ....
  • A. 

   426 m2

  • B. 

   308 m2

  • C. 

   396 m2

  • D. 

   216 m2

 • 8. 
  Penyelesaian dari persamaan adalah .....
  • A. 

   16

  • B. 

   17

  • C. 

   18

  • D. 

   19

 • 9. 
  Diketahui persamaan 5x - 6 = 2x + 3. Nilai dari x + 5 adalah ....
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   8

 • 10. 
  Penyelesaian dari 2(3x + 6) = 3(x + 5) adalah ....
  • A. 

   1

  • B. 

   6

  • C. 

   3

  • D. 

   9

 • 11. 
  Himpunan penyelesaian dari 3x + 10 > 6x - 8 adalah ....
  • A. 

   {x|x < 2, x bilangan real}

  • B. 

   {x|x > 2, x bilangan real}

  • C. 

   {x|x < 6, x bilangan real}

  • D. 

   {x|x > 6, x bilangan real}

 • 12. 
  Himpunan penyelesaian dari untuk xhimpunan bilangan bulat adalah....
  • A. 

   {..., -5, -4, -3}

  • B. 

   {-3, -2, -1, 0, ...}

  • C. 

   {..., -5, -4, -3, -2}

  • D. 

   {-2, -1, 0, 1, ...}

 • 13. 
  Notasi penyelesaian dari untuk x bilangan bulat adalah ...
  • A. 

   [-1, )

  • B. 

   [-2, )

  • C. 

   (- , -2)

  • D. 

   (- , -3)

 • 14. 
  Tiga bilangan genp berurutan jumlahnya 144. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah ....
  • A. 

   84

  • B. 

   88

  • C. 

   92

  • D. 

   96

 • 15. 
  Penyelesaian dari pertidaksamaan adalah ....
  • A. 

   A > 6

  • B. 

   A 6

  • C. 

   A < 6

  • D. 

   A 6

 • 16. 
  Bentuk pertidaksamaan dari 15 diantara 10 dan 20 adalah ....
  • A. 

   10 < 15 < 20

  • B. 

   10 > 15 > 20

  • C. 

   10 < 15 > 20

  • D. 

   10 > 15 < 20

Back to Top Back to top