Monikulttuurisuus Ja Kansainvälisyys-visa

11 Questions

Settings
Please wait...
Monikulttuurisuus Ja Kansainvlisyys-visa

Valitse alla olevista vaihtoehdoista


Questions and Answers
 • 1. 
  Kotikansainvälisyys on kansainvälistymistä
  • A. 

   Oppilaitoksen opetusryhmän tasolla

  • B. 

   Maakunnan tasolla

  • C. 

   Kunnan tasolla

 • 2. 
  Mihin seuraavista vähemmistöryhmistä saamelaiset kuuluvat?
  • A. 

   Kansallinen vähemmistö

  • B. 

   Perinteinen vähemmistö

  • C. 

   Alkuperäiskansa

 • 3. 
  Miten kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta tulee kiinteä ja luonnollinen osa suomalaista koulujärjestelmää?
  • A. 

   Kaikki materiaalit on oltava saatavilla englannin kielellä

  • B. 

   Henkilökunnasta täytyy löytyä tarpeeksi paljon eri kulttuurien edustajia

  • C. 

   Erityisopetuksen määrää täytyy lisätä

 • 4. 
  Mitä tarkoittaa intrakulttuurinen koulu?
  • A. 

   Vain yhden kulttuurin sisältä opiskelijoista muodostunut koulu

  • B. 

   Koulu jossa opetellaan erilaisten kulttuurien sisältö

  • C. 

   Eri ryhmien luontevaa vuorovaikutusta tukeva koulu

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Mitä on monikulttuurisuus?
  • A. 

   Kulttuuripiirteiltään eroavien ryhmittymien olemassaoloa maailmanlaajuisesti

  • B. 

   Monimuotoisiin identiteetteihin perustuva yhteiskuntamuoto.

  • C. 

   Yhteisössä elää monista eri kulttuureista kotoisin olevia henkilöistä.

 • 6. 
  Yhteisöllinen monimuotoisuus perustuu
  • A. 

   Itsenäisten lähiöiden harrastustoimintaan

  • B. 

   Itsestään tietoisiin ja organisoituneitiin yhteisöihin

  • C. 

   Lähikapakan tikanheittokisaan

 • 7. 
  ETwinning on European Schoolnetin (EUN) koordinoima
  • A. 

   Verkkopohjainen yritysohjelma

  • B. 

   Verkkopohjainen ystävyyskouluohjelma

  • C. 

   Verkkopohjainen kaverihakuohjelma

 • 8. 
  Europassi on todistus, jossa annetaan tietoja
  • A. 

   Ammattiin johtavasta koulutuksesta

  • B. 

   Kansainvälisestä työharjoittelusta

  • C. 

   Työkokeilusta suoriutumisesta

 • 9. 
  CEDEFOP on
  • A. 

   Kansainvälisen vaihdon kehittämiskeskus

  • B. 

   Ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

  • C. 

   Opettajien täydennyskoulutuskeskus

 • 10. 
  Mihin monimuotoisuuteen kulttuurinen monimuotoisuus voidaan jakaa
  • A. 

   Alakulttuuriseen

  • B. 

   Näkökulmalliseen

  • C. 

   Yhteisölliseen

 • 11. 
  UArctic eli Arktinen yliopisto on
  • A. 

   Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto

  • B. 

   Yliopisto Norjassa

  • C. 

   Vaihto-ohjelma