Mid Semester Fikih Mi-alishlahiyah Kelas IV 2012

20 Questions | Total Attempts: 211

SettingsSettingsSettings
Mid Semester Fikih Mi-alishlahiyah Kelas IV 2012 - Quiz

PILIHLAH JAWABAN YANG KAMU ANGGAP BENAR


Questions and Answers
 • 1. 
  Menurut bahasa zakat berarti...
  • A. 

   Membersihkan/bersih

  • B. 

   Mengurangi

  • C. 

   Memupuk

  • D. 

   Menghilangkan

 • 2. 
  Zakat termasuk rukun islam ke...
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Hukum membayar zakat bagi yang mampu adalah...
  • A. 

   Fardu kifayah

  • B. 

   Fardu 'ain

  • C. 

   Sunnah muakad

  • D. 

   Sunnah goer muakad

 • 4. 
  Ibadah zakat diwajibkan pada tahun...hijriah
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   1

 • 5. 
  Kata zakat disebut dalam al-qur'an sebanyak...
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   100

 • 6. 
  Fungsi atau manfaat zakat fitrah adalah...
  • A. 

   Pertanda orang dermawan

  • B. 

   Meningkatkan status sosial

  • C. 

   Bertanda orang kaya

  • D. 

   Menghapus kesalahan

 • 7. 
  Khalifah yang memerang orang yang tidak membayar zakat...
  • A. 

   Abu bakar sidik

  • B. 

   Usman bin affan

  • C. 

   Ali bin abi tholib

  • D. 

   Umar bin khotob

 • 8. 
  Besarnya zakat fitrah untuk satu orang adalah...
  • A. 

   2.5 liter

  • B. 

   3,5 liter

  • C. 

   2 kg

  • D. 

   3 kg

 • 9. 
  Orang yang berhak menerima zakat disebut....
  • A. 

   Mustamik

  • B. 

   Mzaki

  • C. 

   Mustahik

  • D. 

   Mumasiz

 • 10. 
  Orang yang zakat disebut...
  • A. 

   Fakir

  • B. 

   Amil

  • C. 

   Miskin

  • D. 

   Garim

 • 11. 
  Jika membayar zakat fitrah sesudah alat idul fitri maka dianggap sebagai....
  • A. 

   Sah

  • B. 

   Haram

  • C. 

   Sedekah biasa

  • D. 

   Tetap fitrah

 • 12. 
  Nisab kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah....
  • A. 

   30 ekor

  • B. 

   40 ekor

  • C. 

   5 ekor

  • D. 

   50 kor

 • 13. 
  Niab sapi paling sedikit ...
  • A. 

   30 ekor

  • B. 

   40 ekor

  • C. 

   20 ekor

  • D. 

   50 ekor

 • 14. 
  Zakat emas adalah
  • A. 

   20,5%

  • B. 

   2,5%

  • C. 

   3,5%

  • D. 

   4%

 • 15. 
  Nisab perak adalah....
  • A. 

   67,6%

  • B. 

   627 grm

  • C. 

   672 grm

  • D. 

   67,7 grm

 • 16. 
  Zakat digolongkan menjadi ...macam
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 17. 
  Zakat mal disebut zakat...
  • A. 

   Fitrah

  • B. 

   Jiwa

  • C. 

   Harta

  • D. 

   Emas

 • 18. 
  Barang tambang yang wajib dizakati adalah....
  • A. 

   Perak dan besi

  • B. 

   Emas dan perak

  • C. 

   Emas dan perunggu

  • D. 

   Perak dan perunggu

 • 19. 
  Orang yang baru masuk islam disebut...
  • A. 

   Garim

  • B. 

   Mualaf

  • C. 

   Amil

  • D. 

   Miskin

 • 20. 
  Kelompok yang berhak menerima zakat kecuali....
  • A. 

   Fakir

  • B. 

   Miskin

  • C. 

   Merdeka

  • D. 

   Amil

Back to Top Back to top