Microsoft Excel 2007 - функции

28 | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Microsoft Excel 2007 - функции

Microsoft Excel 2007 - функции


Questions and Answers
 • 1. 
  Нуждаете се от нова работна книга. Как я създавате?
  • A. 

   В групата Cells щраквате върху Insert и после върху Insert Sheet

  • B. 

   Щраквате върху бутона Microsoft Office и след това щраквате върху New. В прозореца Blank and recent щраквате върху Create.

  • C. 

   В групата Cells щраквате върху Insert и после върху Insert Cells.

 • 2. 
  Името за поле ви показва съдържанието на активната клетка.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 3. 
  В нова работна книга трябва да започнете с въвеждане в клетка A1.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 4. 
  С всяка нова работна книга има три работни листа. Ако искате, можете да промените този автоматично задаван брой.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 5. 
  Натискането на клавиша ENTER премества селекцията с една клетка надясно.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 6. 
  За да въведете дроб, като например 1/4, първото нещо, което въвеждате е
  • A. 

   Едно

  • B. 

   Нула

  • C. 

   Знак минус

 • 7. 
  В упражненията научихте, че ###### означава:
  • A. 

   Въвели се число неправилно

  • B. 

   Направили сте грешка при въвеждане

  • C. 

   Клетката не е достатъчно широка

 • 8. 
  За да въведете месеците на годината без въвеждане на всеки месец поотделно, използвате:
  • A. 

   Автодовършване

  • B. 

   Автозапълване

  • C. 

   CTRL+ENTER

 • 9. 
  Кое от тези Excel ще разпознае като дата?
  • A. 

   Февруари 6 1947

  • B. 

   2,6,47

  • C. 

   2-фев-47

 • 10. 
  За да изтриете форматирането от клетка, ще:
  • A. 

   Изтриете съдържанието на клетката

  • B. 

   Щракнете върху групата Font на раздела Home

  • C. 

   Щракнете върху групата Edit на раздела Home

 • 11. 
  За да добавите колона, щраквате в клетка в колоната отдясно на мястото, където искате да е новата колона.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 12. 
  За да добавите нов ред, щраквате върху коя да е клетка в реда непосредствено над мястото, където искате да е новият ред.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 13. 
  Можете да персонализирате Excel 2007 посредством добавяне на команди към лентата с инструменти за бърз достъп
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 14. 
  Някои команди се появяват, само когато се нуждаете от тях
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 15. 
  Ако записвате файл, който е създаден в предишна версия на Excel, като файл на Excel 2007, файлът може да използва всичките нови функции на Excel.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 16. 
  Файловият формат на Excel 2007 е променен на XML, понеже:
  • A. 

   Към Excel могат да се добавят нови характеристики

  • B. 

   Файловете са по-безопасни

  • C. 

   По-малък риск от повреждане на файлове

  • D. 

   Намален размер на файловете

  • E. 

   Всичко по-горе

 • 17. 
  При инсталиран Microsoft Compatibility Pack, файловете на Excel 2007 могат да се отварят в тези версии на Excel:
  • A. 

   Excel 95 – Excel 2003

  • B. 

   Excel 97 – Excel 2003

  • C. 

   Excel 2000 – Excel 2003

 • 18. 
  Някой ви изпраща файл на Excel 2003, който вие отваряте в Excel 2007. Когато приключите работата си с него в 2007, файлът автоматично ще бъде записан като Excel 2007, освен ако не промените опцията.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 19. 
  След като създадете отчет с обобщена таблица, не можете да променяте оформлението
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 20. 
  Както научихте в упражненията, когато виждате знака плюс (+) до поле, в отчета има още подробни данни за полето.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 21. 
  Какво е абсолютна препратка към клетка?
  • A. 

   Препратката към клетка автоматично се променя, когато формулата се копира надолу в колоната или през реда.

  • B. 

   Препратката към клетка е фиксирана

  • C. 

   Препратката към клетка използва стил на препратките A1.

 • 22. 
  Коя препратка към клетка се отнася за диапазон от клетки в колона B, редове от 3 до 6, включително?
  • A. 

   (B3:B6)

  • B. 

   (B3,B6)

 • 23. 
  Кое от следните е абсолютна препратка?
  • A. 

   B4:B12

  • B. 

   $A$1

 • 24. 
  Ако копирате формулата =C4*$D$9 от клетка C4 в клетка C5, каква ще е формулата в клетка C5?
  • A. 

   =C5*$D$9

  • B. 

   =C4*$D$9

  • C. 

   =C5*$E$10

 • 25. 
  Можете да видите дали към дадено поле е приложен филтър.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

Back to Top Back to top