Microsoft Access 2007 - функции

13 | Total Attempts: 76

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Microsoft Access 2007 - функции

Microsoft Access 2007 - функции


Questions and Answers
 • 1. 
  Как създавате нов отчет върху съществуваща таблица?
  • A. 

   Копирам данните от таблицата и ги поставям в отчета

  • B. 

   Избирам таблицата в навигационния екран и щраквам върху Report в раздела Create

  • C. 

   Записвам таблицата като отчет

  • D. 

   В раздела Create, в групата Reports щраквам върху Labels

 • 2. 
  Форматирането, което прилагате с помощта на инструментите за оформление на формуляри, се записва веднага щом го видите, така че внимавайте.
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 3. 
  Кое от следните твърдения за файловия формат на Access 2007 е вярно?
  • A. 

   Базиран е на XML

  • B. 

   Работи с всички предишни версии на Access

  • C. 

   Предлага подобрена защита и намалени размери на файловете

  • D. 

   Изисква да конфигурирате отново вашия принтер

 • 4. 
  Базите данни на Access 2007 не могат да бъдат споделяни с хора, които използват предишни версии на Access
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 5. 
  Таблица може да се създаде в:
  • A. 

   Datasheet View

  • B. 

   Design View

  • C. 

   и в двата изгледа

 • 6. 
  Типът на данните може да бъде редактиран в Design View:
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 7. 
  Вече създадена таблица може ли да се преименува?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 8. 
  Какво представлява първичния ключ?
  • A. 

   уникален идентификатор за всеки запис

  • B. 

   уникален идентификатор за всяка таблица

  • C. 

   уникален идентификатор за всеки отчет

 • 9. 
  Вярно ли е,че две или повече полета заедно могат да изпълняват ролята на първичен ключ на таблицата (комбиниран ключ)?
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Невярно

 • 10. 
  Връзката между две таблици е един-към-много, когато:
  • A. 

   първичният ключ на едната и външния ключ на другата таблица съвпадат

  • B. 

   на няколко записа от първат таблица съответстват няколко записа от втоата таблица

  • C. 

   на един запис о първата таблица съответстват няколко записа от втората

 • 11. 
  В кой изглед се създават релации между таблици?
  • A. 

   Datasheet View

  • B. 

   Design View

  • C. 

   и в двата

 • 12. 
  За да проектирате заявка, може да използвате функцията:
  • A. 

   Form Design

  • B. 

   Query Desing

  • C. 

   Report Design

 • 13. 
  Как ще се провери, каква част от от даден доклад ще бъде разпечатано?
  • A. 

   чрез опцията Print Preview

  • B. 

   чрез опцията Report View

  • C. 

   чрез опцията Layout View

Back to Top Back to top