Mennyi az idő? - Egy időpont, sok verzió / What's the time? - one time, a lot of versions
6 Questions
Jelöld meg a helyes megoldásokat! Több helyes megoldás lehet! / Mark the correct answers. More than one correct answer is possible.