Menghindari Perbuatan Dosa Besar

10 Pertanyaan
Menghindari Perbuatan Dosa Besar

Belajarlah dengan sungguh-sungguh..!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Tujuan diberlakukannya syariat Islam diantaranya adalah menjaga harta dari pencurian dan perampokan. Istilah menjaga harta adalah...
  • A. 

   Hifdzul Mal

  • B. 

   Hifdzul din

  • C. 

   Hifdzul nafsi

 • 2. 
  Mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari semestinya disebut...
  • A. 

   Perampokan

  • B. 

   Pencurian

  • C. 

   Penjambretan

 • 3. 
  Hukuman bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan adalah...
  • A. 

   Dipotong tanganya

  • B. 

   Denda

  • C. 

   5 tahun penjara

 • 4. 
  Hukuman bagi pelaku zina muhson adalah...
  • A. 

   Dilempari batu sampai mati

  • B. 

   Dicambuk 100 kali

  • C. 

   Diasingkan ke luar negeri

 • 5. 
  Hak asasi manusia yang pertamakali diberikan adalah...
  • A. 

   Hak berpendapat

  • B. 

   Hak milik

  • C. 

   Hak hidup

 • 6. 
  Dibawah ini yang tidak termasuk istilah untuk akhlak yang baik adalah...
  • A. 

   Mahmudah

  • B. 

   Mazmumah

  • C. 

   Akhlak hasan

 • 7. 
  Berikut ini yang bukan dampak pembunuhan bagi pelakunya, adalah...
  • A. 

   Hidupnya tidak tenang

  • B. 

   Menunjukkan keberanian

  • C. 

   Memperoleh hukuman berat

 • 8. 
  Mengambil atau menguasai harta orang lain dengan cara paksa, diikuti kekerasan, dan ancaman kepada pemiliknya, adalah...
  • A. 

   Perampokan

  • B. 

   Pencurian

  • C. 

   Pencopetan

 • 9. 
  Nabi bersabda:"Dosa adalah sesuatu yang menimbulkan kerisauan dalam hati dan kamu tidak senang apabila...
  • A. 

   Dimiliki orang lain

  • B. 

   Diminta orang lain

  • C. 

   Diketahui orang lain

 • 10. 
  Pencuri akan terbebas dari hukuman apabila...
  • A. 

   Yang kecurian memaafkan

  • B. 

   Pencuri mengembalikan barang curi

  • C. 

   Semuanya benar