Melestarikan Lingkungan

12 Pertanyaan
Melestarikan Lingkungan

Telah nampak kerusakan di muka bumi disebabkan ulah tangan manusia

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Siapakan orang yang kafir dalam QS. Shad ayat 27?
  • A. 

   Orang yang merusak alam

  • B. 

   Orang yang Menganggap sia-sia ciptaan Allah

  • C. 

   Orang yang celaka

 • 2. 
  Menurut QS. Al A'raf ayat 58, siapakan orang yang yang diangggap bersyukur itu?
  • A. 

   Orang yang pandai

  • B. 

   Orang yang Taqwa

  • C. 

   Orang yang dapat memahami Tanda-tanda kebesaran Allah

 • 3. 
  Menurut QS. Al A'raf ayat 57, rahmat allah itu sangat dekan dengan...?
  • A. 

   Muhsinin

  • B. 

   Mukminin

  • C. 

   Musyrikin

 • 4. 
  Menurut QS. Al A'raf ayat 57, bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang telah mati?
  • A. 

   Dengan menurunkan hujan

  • B. 

   Dengan kun fayakun

  • C. 

   Dengan angin

 • 5. 
  Kenapa Allah menciptakan bencana alam?
  • A. 

   Agar kembali ke jalan yang benar

  • B. 

   Agar Musnah

  • C. 

   Agar orang baik masuk syurga

 • 6. 
  Dalam QS. Arrum ayat 42, orang yang merusak alam disebut?
  • A. 

   Musyrikin

  • B. 

   Munafiqin

  • C. 

   Muhajirin

 • 7. 
  Apakah arti dari "sahaban siqoolan" dalam QS. Al A'raf ayat 58!
  • A. 

   Angin

  • B. 

   Hujan

  • C. 

   Awan Mendung

 • 8. 
  Apakah arti "Al Fasaadu" dalam QS. Surat Ar Rum ayat 41?
  • A. 

   Hancur

  • B. 

   Kerusakan

  • C. 

   Pencipta

 • 9. 
  Siapakan Orang yang celaka didalam QS. Shad ayat 27..?
  • A. 

   Kafir

  • B. 

   Musyrik

  • C. 

   Muhsin

 • 10. 
  Yang dimaksud dengan ikhfa' syafawi adalah apabila nun mati bertemu dengan...
  • A. 

   Ya

  • B. 

   Ba

  • C. 

   Nun

 • 11. 
  Ayat yang menjelaskan Proses terjadinya hujan yaitu...
  • A. 

   Al A'raf ayat 57

  • B. 

   Al A'raf ayat 8

  • C. 

   Al A'raf ayat 58

 • 12. 
  Sesungguhnya rahmat Allah SWT. itu amat dekat dengan...
  • A. 

   Muhsinin

  • B. 

   Musyrikin

  • C. 

   Munafikin