Mehanika II Kol. 2b

15 Questions | Total Attempts: 867

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mehanika II Kol. 2b

Questions and Answers
 • 1. 
  Teziste simetricnog poprecnog preseka
  • A. 

   Ne moze se odrediti bez proracuna

  • B. 

   Nalazi se na preseku tezisnih osa

  • C. 

   Ne nalazi se na preseku tezisnih osa

  • D. 

   Ne nalazi se na preseku glavnih osa

 • 2. 
  Aksijalni moment inercije poprecnog preseka mora uvek biti
  • A. 

   Jednak nuli

  • B. 

   Manji od nule

  • C. 

   Veci od nule

  • D. 

   Jednak mometu savijanja

 • 3. 
  Centrifugalni momenat inercije je jednak nuli
  • A. 

   Kod nesimetricnog poprecnog preseka

  • B. 

   Kod simetricnih poprecnih preseka

  • C. 

   Kod linijskih nosaca

  • D. 

   Kod amorfnih poprecnih preseka

 • 4. 
  Normalni napor pri aksijalnom naprezanju izrazava se kolicnikom
  • A. 

   Intenziteta sile i velicine povrsine poprecnog preseka stapa

  • B. 

   Velicine povrsine poprecnog preseka stapa intenziteta sile

  • C. 

   Momenta savijanja i otpornog momenta poprecnog preseka

  • D. 

   Normalne sile i otpornog momenta poprecnog preseka

 • 5. 
  Aksijalni pritisak u stapu izaziva
  • A. 

   Povecanje dimenzija poprecnog preseka stapa

  • B. 

   Smanjenje dimenzija poprecnog preseka stapa

  • C. 

   Smanjenje zapremine stapa

  • D. 

   Povecanje duzine stapa

 • 6. 
  Dilatacija ili specificno izduzenje stapa je kolicnik
  • A. 

   Prvobitne duzine stapa i njegovog izduzenja

  • B. 

   Prvobitne duzine stapa i normalnog napona u stapu

  • C. 

   Izduzenje stapa i njegove prvobitne duzine

  • D. 

   Normalnog napona u stapu i prvobitne duzine stapa

 • 7. 
  Celicna sipka kvadratnog poprecnog preseka ima stranice 10mm opterecena je silom zatezanja od 15kN,naponi u njoj su
  • A. 

   σ=15MPa

  • B. 

   σ=150MNm

  • C. 

   τ=15MPa

  • D. 

   σ=150MPa

 • 8. 
  Neutralna osa poprecnog preseka prolazi kroz vlakna
  • A. 

   Gde su normalni naponi pozitivni

  • B. 

   Gde su normalni naponi jednaki nuli

  • C. 

   Gde su smicuci naponi jednaki nuli

  • D. 

   Gde su smicuci naponi negativni

 • 9. 
  Dimenzionisanje nosaca napregnutih na savijanje se vrasi koriscenjem uslova da
  • A. 

   Maximalna vrednost stvarnog napona ne bude veca od dozvoljenog napona

  • B. 

   Maximalna vrednost dozvoljenog napona ne bude veca od stvarnog napona

  • C. 

   Minimalna vrednost stvarnog napona ne bude veca od dozvoljenog napona

  • D. 

   Minimalna vrednost dozvoljenog napona da ne bude veca od stvarnog napona

 • 10. 
  Smicuci naponi pri savijanju zavise od intenziteta
  • A. 

   Normalnih sila

  • B. 

   Momenata savijanja

  • C. 

   Transverzalnih sila

  • D. 

   Normalnih napona

 • 11. 
  Neutralna osa pri pravom savijanju prolazi kroz vlakna poprecnog preseka gde su
  • A. 

   Smicuci naponi minimalnog intenziteta

  • B. 

   Normalni naponi maximalnog intenziteta

  • C. 

   Smicuci naponi jednaki nuli

  • D. 

   Smicuci naponi maximalnog intenziteta

 • 12. 
  Po morovoj analogiji racunaju se
  • A. 

   Ugibi i nagibi samo prostih greda

  • B. 

   Ugibi i nagibi svih grednih nosaca

  • C. 

   Izduzenja i skracenja nosaca

  • D. 

   Pomeranje oslonca

 • 13. 
  Ugib grednog nosaca tipa konzole opterecenog ravnomerno raspodeljenim opterecenjem po celom nosacu najveci je:
  • A. 

   Na polovini prepusta konzole

  • B. 

   Na ukljestenom kraju konzole

  • C. 

   Ne moze se odrediti

  • D. 

   Na slobodnom kraju konzole

 • 14. 
  Koso savijanje grede javlja se kada ravan savijanja:
  • A. 

   Ne sadrzi pravac dejstva opterecanja

  • B. 

   Sadrzi jednu od glavnih osa poprecnog preseka nosaca

  • C. 

   Ne sadrzi ni jednu od glavnih osa poprecnog preseka nosaca

  • D. 

   Ne sadrzi poduznu osu nosaca

 • 15. 
  Sila pritiska intenziteta 1500kN deluje na uglu kvadratnog poprecnog preseka dimenzije 50/50cm za ovakav slucaj potrebno je u proacunu postupkom super pozicije napona uvesti uticaje
  • A. 

   Od sile pritiska intenziteta 1500kN i momenta savijanja oko x i y ose intenziteta po 750kNm

  • B. 

   Od sile pritiska intenziteta 1500kN i momenta savijanja oko jedne ose intenziteta po 375kNm

  • C. 

   Od sile pritiska intenziteta 1500kN i momenta savijanja oko x i y ose intenziteta po 375kNm

  • D. 

   Od sile pritiska intenziteta 1500kN i momenta savijanja oko jedne ose intenziteta po 750kNm

Back to Top Back to top