Mehanika II Kol. 1b

15 Questions | Total Attempts: 1500

SettingsSettingsSettings
Mehanika II Kol. 1b - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Teziste nesimetricnog poprecnog preseka:
  • A. 

   Ne nalazi se na preseku tezisnih osa

  • B. 

   Moze se odrediti i bez prorarucana

  • C. 

   Nalazi se na preseku tezisnih osa

  • D. 

   Ne nalazi se na preseku glavnih osa

 • 2. 
  Sopstveni centrifugalni momenat inercije kvadratnog poprecnog preseka za teziste ose je :
  • A. 

   Jednak je momentu savijanja

  • B. 

   Manji je od nule

  • C. 

   Veci je od nule

  • D. 

   Jednak je nuli

 • 3. 
  Ukoliko je presek osupljen njegovi momenti inercije za tezisne ose su
  • A. 

   Manji od onih koje bi imao pun presek

  • B. 

   Manji od nule

  • C. 

   Isti kao oni koje bi imao pun presek

  • D. 

   Veci je od onih koje bi imao pun presek

 • 4. 
  Ako je stap aksijalno zategnut u njemu se javljaju
  • A. 

   Negativni normalni naponi

  • B. 

   Pozitivni normalni naponi

  • C. 

   Pozitivni smicuci napini

  • D. 

   Negativni smicuci naponi

 • 5. 
  Kod aksijalni napregnutih stapova racunaju se
  • A. 

   Momenti savijanja

  • B. 

   Deformacije po Hook-ovom zakonu

  • C. 

   Ugibi i nagibi po M...(ne vidim sta pise)

  • D. 

   Smicuci naponi

 • 6. 
  Dilatacija ili specificno izduzenje stapa je kolicnik
  • A. 

   Prvobitne duzine stapa i njegovog izduzenja

  • B. 

   Prvobitne duzine stapa i normalnog napona u stapu

  • C. 

   Normalnog napona u stapu i prvobitne duzine stapa

  • D. 

   Izduzenje stapa i njegove prvobitne duzine

 • 7. 
  Celicna sipka poprecnog preseka stranice 10mm opterecana je silom zatezanja od 20kN,naponi u njoj su
  • A. 

   σ=20MPa

  • B. 

   σ=200MPa

  • C. 

   τ=20MPa

  • D. 

   σ=20MNm

 • 8. 
  Dimenzionisanje nosaca napregnutih na aksijalno naprezanje se vrsi koriscenjem uslova da :
  • A. 

   Minimalna vrednost dozvoljenog napona bude veca od stvarnog napona

  • B. 

   Maximalna vrednost dozvoljenog napona nebude veca od stvarnog napona

  • C. 

   Minimalna vrednost stvarnog napona ne bude veca od odzvoljenog napona

  • D. 

   Maximalna vrednost stvarnog napona ne bude veca od dozvoljenog napona

 • 9. 
  Savijanje se javlja usled dejstva sile:
  • A. 

   Po pravcu ose stapa

  • B. 

   Po pravcu momenta ukljestenja

  • C. 

   U pravcu oslanjanja

  • D. 

   U pravcu pod uglom u odnosu na osu stapa

 • 10. 
  Minimalni smicuci napon pri savijanju kod pravougaonog poprecnog preseka javlja se
  • A. 

   U krajnjim donjim i krajnjim gornjim vlaknima preseka

  • B. 

   U krajnjim donjim vlaknima preseka i pozitivan je

  • C. 

   U vlaknima koja prolaze kroz teziste preseka

  • D. 

   U krajnjim gornjim vlaknima preseka i negativan je

 • 11. 
  Neutralna osa pri pravom savijanju prolazi kroz valkna poprecnog preseka gde su:
  • A. 

   Smicuci naponi minimalnog intenziteta

  • B. 

   Normalni naponi maximalnog intenziteta

  • C. 

   Normalni naponi jednaki nuli

  • D. 

   Smicuci naponi jednaki nuli

 • 12. 
  Fiktivni nosac konzole je:
  • A. 

   Prosta greda

  • B. 

   Konzola kod koje su oslonci zamenili mesta

  • C. 

   Konzola za pripadajucim opterecenjem

  • D. 

   Nosac koji ima jednake ugibe kao i stvarni nosac

 • 13. 
  Ugib grednog nosaca tipa konzole opterecenog koncentrisanom silom na polovini raspona najveci je
  • A. 

   Na polovini duzine konzole

  • B. 

   Na slobodnom kraju konzole

  • C. 

   Ne moze se odrediti

  • D. 

   Na ukljestenom kraju konzole

 • 14. 
  Kada ravan savijanja ne sadrzi ni jednu od glavnih tezisnih osa poprecnog preseka a prolazi kroz teziste preseka javlja se naprezanje koje nazivamo:
  • A. 

   Cisto savijanje

  • B. 

   Ekscentricno zaprezanje

  • C. 

   Cisto koso savijanje

  • D. 

   Izvijanje

 • 15. 
  Sila pritiska intenziteta od 1600kN deluje na uglu kvadrtanog poprecnog preseka dimenzija 40/40 cm. Za ovakav slucaj potrebno je u proracunu postupkom super pozicije napona uvesti uticaje
  • A. 

   Od sile pritiska intenziteta 1600kN i momenta savijanja oko x i y ose intenziteta po 320kNm

  • B. 

   Od sile pritiska intenziteta od 1600kN i momenta savijanja oko x i y ose po 640kNm

  • C. 

   Od sile pritiska intenziteta od 1600kN i momenta savijanja oko jedne ose intenziteta od 320kNm

  • D. 

   Od sile pritiska i intenziteta od 1600kN i momenta savijanja oko jedne ose intenziteta od 640kNm

Back to Top Back to top