Matte Quiz 1b Statistik Och Sannolikhetslära

21 frgor | Total Attempts: 198

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Matte Quiz 1b Statistik Och Sannolikhetslra

Questions and Answers
 • 1. 
  Folk på gatan fick svara på frågan: "Hur många syskon har du?". Resultatet visas i nedanstående diagram: Hur många personer svarade på frågan?
 • 2. 
  Folk på gatan fick svara på frågan: "Hur många syskon har du?". Resultatet visas i nedanstående diagram: Vad är typvärdet?
 • 3. 
  Folk på gatan fick svara på frågan: "Hur många syskon har du?". Resultatet visas i nedanstående diagram: Vad är medelvärdet?
 • 4. 
  Folk på gatan fick svara på frågan: "Hur många syskon har du?". Resultatet visas i nedanstående diagram: Vad är medianen?
 • 5. 
  En kulturförening ville ta reda på kommunens invånares intresse för ett nytt kulturhus. Man delade därför ut en enkät till 200 personer vid entrén till teatern. Vilka av följande alternativ är den högsta bidragande faktorn till ett mätfel som begås i denna undersökning:
  • A. 

   200 människor är inte tillräckligt - fler borde bli tillfrågade!

  • B. 

   Man måste göra ett slumpmässigt urval! Folk som besöker teatern är mer intresserade av kultur än den genomsnittliga medborgaren!

 • 6. 
  En påse med kulor innehåller 5 svarta och 3 vita kulor. Du tar två kulor utan att titta (och utan återläggning). a) Ange sannolikheten att den första kulan du tar är svart. (I bråkform)
 • 7. 
  En påse med kulor innehåller 5 svarta och 3 vita kulor. Du tar två kulor utan att titta (och utan återläggning). Ange sannolikheten att båda kulorna du tar är svarta (i bråkform).
 • 8. 
  Du har fått ett telefonnummer på en lapp, men den sista siffran i numret saknas! 073-309601.... Ange sannolikheten att du får rätt telefonnummer genom att gissa den sista siffran.
 • 9. 
  Alla elever i en kommun fick göra ett test för färgblindhet: Normal syn:           Pojkar 9800        Flickor 9360 Färgblind:              Pojkar 720          Flickor 120 a)Ange sannolikheten att en pojke är färgblind (ange i procentform med en decimal) 
 • 10. 
  Alla elever i en kommun fick göra ett test för färgblindhet: Normal syn: Pojkar 9800 Flickor 9360 Färgblind: Pojkar 720 Flickor 120 a) Ange sannolikheten att en flicka är färgblind (i procentform med en decimal)
 • 11. 
  Använd diagrammet för att bestämma sannolikheten att få siffersumman 7 när man kastar två tärningar (skriv i bråkform).
 • 12. 
  Använd diagrammet för att avgöra vilken av följande händelser som har den största sannolikheten: att få summan 5 eller att få summan 10 när två tärningar kastas?
  • A. 

   Att få summan 5 har högre sannolikhet

  • B. 

   Att få summan 10 har högre sannolikhet

 • 13. 
  M=Male (Pojke) F=Female (Flicka) Använd träddiagrammet för att bestämma sannolikheten att en trebarnsfamilj består av tre pojkar. (Svara i bråkform)
 • 14. 
  M=Male F=Female Använd träddiagrammet för att bestämma sannolikheten att barnen i en trebarnsfamilj är av olika kön. (Svara i bråkform)
 • 15. 
  I en byrålåda ligger 4 gråa, 4 svarta och 4 vita sockar. Du tar upp två sockar utan att titta (och utan återläggning). Vad är sannolikheten att de två sockarna har samma färg? (Rita ett träddiagram över händelsen och svara sedan i bråkform)
 • 16. 
  Lille skutt ska så ett morotsland. På fröpåsen han köper står det att 80% av fröna förväntas gro. Om Lille skutt sår tre frön, vad är då sannolikheten att inte ett enda frö gror? (Svara i procentform)
 • 17. 
  Lille skutt ska så ett morotsland. På fröpåsen han köper står det att 80% av fröna förväntas gro. Om Lille skutt sår tre frön, vad är då sannolikheten att åtminstone ett frö gror? (Svara i procentform)
Back to Top Back to top