2. Matte 2b Quiz - Algebra Och Icke-linjära Modeller

42 Questions | Total Attempts: 260

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2. Matte 2b Quiz - Algebra Och Icke-linjära Modeller

Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av följande uttryck:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 2. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt omskrivning av följande uttryck:
  • A. 
  • B. 
 • 3. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt påbörjad lösning till ekvationen
  • A. 
  • B. 
 • 4. 
  Vilka av följande alternativ stämmer om talet i (OBS! Flera alternativ kan stämma)
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   I finns på tallinjen

  • D. 

   I är ett imaginärt tal och finns inte på tallinjen

 • 5. 
  Skriv som ett imaginärt tal
 • 6. 
  En rektangulär hästhage har omkretsen 100 m. Vilket av följande alternativ är ett uttryck för hagens area om vi kallar ena sidan x?
  • A. 
  • B. 
 • 7. 
  En sten faller fritt från höjden 100 meter. Stenens höjd h meter över marken efter t sekunder beskrivs av formeln a) På hur många meters höjd befinner sig stenen efter 2 sekunder?
 • 8. 
  En sten faller fritt från höjden 100 meter. Stenens höjd h meter över marken efter t sekunder beskrivs av formeln b) Efter hur många sekunder träffar stenen marken?
 • 9. 
  Vad kallas den röda linjen?
 • 10. 
  Vad kallas dessa två röda punkter där grafen skär x-axeln?
 • 11. 
  Vilket x-värde ligger symmetrilinjen på?
 • 12. 
  En andragradsfunktion har symmetrilinjen x=4 och ett nollställe för x=1. Vilket är funktionens andra nollställe? 
 • 13. 
  En andragradsfunktion har symmetrilinjen x=1. Grafen går också genom punkten (4,5). Ange en tredje punkt på grafen. Ledtråd: Kom ihåg att grafen är symmetrisk kring symmetrilinjen. Det innebär att grafen har två punkter med y-värde 5 som ligger på samma avstånd från symmetrilinjen...
 • 14. 
  Hur gör du för att algebraiskt bestämma nollställena till andragradsfunktionen  ? (alltså utan att avläsa från en bild)
  • A. 

   Stoppar in x=0 i funktionen, alltså beräknar:

  • B. 

   Ersätter y med 0 och löser ekvationen, alltså:

  • C. 

   Beräknar symmetrilinjen först, och hittar sedan nollställena

 • 15. 
  Funktionen  har nollställena x=0 och x=2. Bestäm funktionens minsta värde (y-värde).
 • 16. 
  Höjden y meter för en boll som rört sig x meter framåt kan beskrivas med funktionen  På hur många meters höjd befinner sig bollen då den rört sig 10 meter framåt?
 • 17. 
  Höjden y meter för en boll som rört sig x meter framåt kan beskrivas med funktionen  Vilket av följande alternativ beräknar efter hur många meter från utsparken som bollen träffar marken?
  • A. 
  • B. 
 • 18. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av uttrycket  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 19. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av uttrycket  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 20. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av uttrycket  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av uttrycket ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 22. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av uttrycket ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 23. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt förenkling av uttrycket  ?
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   3

  • D. 
 • 24. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt påbörjad lösning till ekvationen
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 25. 
  Vilket av följande alternativ är en korrekt påbörjad lösning till ekvationen
  • A. 
  • B. 
  • C. 
Back to Top Back to top