Test Provues Per Ushtrime

10 Pyetjet | Total Attempts: 240

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Provues Per Ushtrime

Ky test online është përgatit për nxënësit e Gjimnazit " Kuvendi i Arbërit", Ferizaj           Koha : 45 minuta         Përgatiti : Faton Hyseni


Questions and Answers
 • 1. 
  1.  Diagonalja e katrorit është 6cm. Sa është syprina e katrorit?
  • A. 

  • B. 

   12 

  • C. 

   18 

  • D. 

   36 

 • 2. 
  2.  Identifiko se syprina e trapezit varet nga :
  • A. 

   Krahët dhe lartësia

  • B. 

   Dy bazat dhe lartësia

  • C. 

   Nuk varet nga lartësia

  • D. 

   Varet vetëm nga bazat

 • 3. 
  3. Sa është syprina e trekëndëshit në figurë ?
  • A. 

   210

  • B. 

   205

  • C. 

   200

  • D. 

   180

 • 4. 
  4.  Numri i diagonaleve të  7 këndëshit është :
  • A. 

   7

  • B. 

   14

  • C. 

   21

  • D. 

   28

 • 5. 
  5.  Te cili shumëkëndësh, numri i diagonaleve është 54 :
  • A. 

   7 këndëshi

  • B. 

   10 këndëshi

  • C. 

   12 këndëshi

  • D. 

   15 këndëshi

 • 6. 
  6.  Syprina e drejtkëndëshit është , kurse njëra brinja është .  Sa është brinja tjetër?  
  • A. 

   5 cm

  • B. 

   10 cm

  • C. 

   15 cm

  • D. 

   20 cm

 • 7. 
  7.  Syprina e sektorit rrethor me rreze  dhe me gjatësinë e harkut  është : 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  8.  Syprina e sipërfaqes së fushës sportive, të paraqitur në figurë, është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  10.  Sa është syprina e trapezit të dhënë në figurë ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top