Matematika Uts Semester Ganjil Sd Kelas I

30 Questions | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Matematika Uts Semester Ganjil Sd Kelas I

UTS SEMESTER GANJIL SD KELAS I


Questions and Answers
 • 1. 
  Jumlah gajah di samping adalah... 
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

 • 2. 
  Lambang bilangan dua belas adalah...
  • A. 

   11

  • B. 

   21

  • C. 

   12

 • 3. 
  9 dibaca...
  • A. 

   Delapan

  • B. 

   Sembilan

  • C. 

   Sepuluh

 • 4. 
   + 
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

 • 5. 
  Felix mempunyai 9 buku. Diberikan pada Tarisa 4 buku. Sisa buku Felix....buku.
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

 • 6. 
  7 + 9 = ....
  • A. 

   15

  • B. 

   16

  • C. 

   17

 • 7. 
  3, 1, 7, 5 urutan bilangan dari yang terbesar adalah...
  • A. 

   3,5,7,1

  • B. 

   1,3,5,7

  • C. 

   7,5,3,1

 • 8. 
  6 + ... = 9
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   1

 • 9. 
  13 - 5 = ...
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

 • 10. 
    Wortel lebih ........ daripada cabe.
  • A. 

   Sedikit

  • B. 

   Banyak

  • C. 

   Sama dengan

 • 11. 
  6 + 7 = ... + 6
  • A. 

   13

  • B. 

   7

  • C. 

   6

 • 12. 
  1 puluhan + 4 satuan = ...
  • A. 

   41

  • B. 

   5

  • C. 

   14

 • 13. 
  Jari kaki ku ada ...
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   10

 • 14. 
  3 + 2 + 1 = ...
  • A. 

   7

  • B. 

   6

  • C. 

   5

 • 15. 
  9 - 7 = ...
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   1

 • 16. 
  8 + 6 = ...
  • A. 

   14

  • B. 

   15

  • C. 

   16

 • 17. 
  20 ........ 15
  • A. 

   =

  • B. 

  • C. 

   >

 • 18. 
  5 - ... = 2
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 19. 
  11, 15, 9, 13, 17 Bilangan yang paling kecil adalah...
  • A. 

   11

  • B. 

   13

  • C. 

   9

 • 20. 
  16 ... 18 Bilangan yang terletak antara 16 dan 18 adalah...
  • A. 

   15

  • B. 

   17

  • C. 

   19

 • 21. 
  15 dibaca...........................
 • 22. 
  Lambang bilangan sembilan adalah..........................
 • 23. 
  Yosi mempunyai 6 kelereng, Yesa mempunyai 5 kelereng. Jumlah kelereng Yosi dan Yesa adalah.................................
 • 24. 
  12 - 4 = ..................
 • 25. 
  10 = ... puluhan + ... satuan
Back to Top Back to top