matematik tahun 2

10 Pertanyaan
Matematik Tahun 2
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  45 + 67 =
  • A. 

   150

  • B. 

   76

  • C. 

   112

  • D. 

   120

 • 2. 
  28 - 12 =
  • A. 

   15

  • B. 

   10

  • C. 

   20

  • D. 

   16

 • 3. 
  45 x 3 =
  • A. 

   135

  • B. 

   140

  • C. 

   125

  • D. 

   130

 • 4. 
  Ali mempunyai 30 biji buah durian. Dia telah memberikan 10 biji durian kepada adiknya. Sekarang dia mempunyai berapa biji durian?
  • A. 

   15 biji durian

  • B. 

   20 biji durian

  • C. 

   10 biji durian

 • 5. 
  Abu memiliki 145 batang pensel. Lee Chong memiliki 127 batang pensel. Berapakah jumlah pensel yang mereka memiliki?
  • A. 

   179 batang pensel

  • B. 

   272 batang pensel

  • C. 

   100 batang pensel

 • 6. 
  36 x 2 =  72
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  50 - 25 = 20
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  9 x ___ = 18
 • 9. 
  ______ + 10 = 75
 • 10. 
  Isikan jawapan yang betul. 
  • A. 12 x 4 =
  • A.
  • B. 78 + 5 =
  • B.