Test 1 MA Diagnos Fredrika Bremergymnasiet (M)

41 frgor | Total Attempts: 415

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test 1 MA Diagnos Fredrika Bremergymnasiet (M)

Hej!Du ska nu göra ett diagnostiskt prov i matematik. Provet är till för att visa vad du och andra elever kan bra och vad ni är mindre bra på.Provet består av 41 st uppgifter:taluppfattning, aritmetik, geometri, samband och förändring, algebra, ekvationer, statistik, sannolikhetsläraDu klickar på rutan Mitt svar efter sista uppgiften för att skicka in provet!Lycka till !


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket var ditt betyg i åk 9? Vilken skola gick du i? Berätta gärna om sådant din mattelärare bör veta om dig/ dina mattekunskaper.
 • 2. 
  Vilket tal motsvarar två hela och femhundradelar?
  • A. 

   2,05

  • B. 

   2,50

  • C. 

   205

  • D. 

   502

  • E. 

   Vet ej

 • 3. 
  Beräkna produkten av 0,1 och 10
  • A. 

   0,9

  • B. 

   1,0

  • C. 

   10,1

  • D. 

   100

  • E. 

   Vet ej

 • 4. 
  Hur stor är differensen mellan 10,1 och 0,05
  • A. 

   0,505

  • B. 

   9,55

  • C. 

   9,95

  • D. 

   10,05

  • E. 

   Vet ej

 • 5. 
  Beräkna kvoten av 36 och 3
  • A. 

   12

  • B. 

   33

  • C. 

   39

  • D. 

   108

  • E. 

   Vet ej

 • 6. 
  Beräkna 4 + 4 ∙ 4 - 4/4
  • A. 

   7

  • B. 

   19

  • C. 

   3

  • D. 

   0

  • E. 

   Vet ej

 • 7. 
  Avrunda 3 749 till hundratal
  • A. 

   375

  • B. 

   380

  • C. 

   3700

  • D. 

   3800

  • E. 

   Vet ej

 • 8. 
  Hur långt kommer en bil på 65 liter bensin om den förbrukar 0,8 liter/mil?
  • A. 

   Ca 6 mil

  • B. 

   Ca 8 mil

  • C. 

   Ca 60 mil

  • D. 

   Ca 80 mil

  • E. 

   Vet ej

 • 9. 
  Vilket påstående är fel?
  • A. 

   3a= 2a+a

  • B. 

   3a= 3•a

  • C. 

   3a= 3+a

  • D. 

   3a= a+a+a

  • E. 

   Vet ej

 • 10. 
  Vilket påstående är fel?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Vet ej

 • 11. 
  Hur många cm är 2,5 m?
  • A. 

   25 cm

  • B. 

   250 cm

  • C. 

   0,25 cm

  • D. 

   2500 cm

  • E. 

   Vet ej

 • 12. 
  Beräkna 2 – 8 + 2
  • A. 

   -8

  • B. 

   -4

  • C. 

   12

  • D. 

   8

  • E. 

   Vet ej

 • 13. 
  Beräkna  5 + (–12) – (–3)   
  • A. 

   -10

  • B. 

   -4

  • C. 

   10

  • D. 

   20

  • E. 

   Vet ej

 • 14. 
  Beräkna 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Vet ej

 • 15. 
  Beräkna
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Vet ej

 • 16. 
  Beräkna
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Vet ej

 • 17. 
  Skriv 37 000 i grundpotensform
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 

   Vet ej

 • 18. 
  Vilket tal saknas i talmönstret:  3  6  12  __  48
  • A. 

   18

  • B. 

   24

  • C. 

   36

  • D. 

   42

  • E. 

   Vet ej

 • 19. 
  En rektangel har sidorna 3 dm och 2 dm. Hur stor är rektangelns area?
  • A. 

   6 dm 

  • B. 

   6 dm²  

  • C. 

   10 dm  

  • D. 

   3 dm²  

  • E. 

   Vet ej

 • 20. 
  En cirkel har omkretsen 30 cm. Ge ett ungefärligt värde på diametern.
  • A. 

   10 cm

  • B. 

   15 cm

  • C. 

   20 cm

  • D. 

   180 cm

  • E. 

   Vet ej

 • 21. 
  En kub har sidlängden 2 dm. Hur stor är volymen?  2 dm
  • A. 

   2 dm³  

  • B. 

   4 dm³  

  • C. 

   6 dm³  

  • D. 

   8 dm³  

  • E. 

   Vet ej

 • 22. 
  Vilken är vinkeln v i triangeln?
  • A. 

   50°   

  • B. 

   100°   

  • C. 

   60°   

  • D. 

   90°   

  • E. 

   Vet ej

 • 23. 
  Ange arean i triangeln  nedan.
  • A. 

   6 cm²  

  • B. 

   7,5 cm²  

  • C. 

   12 cm²   

  • D. 

   15 cm²    

  • E. 

   Vet ej

 • 24. 
  Ett hus avbildas på kartan som 2 cm långt. Hur långt är det i verkligheten om skalan är 1:1000?
  • A. 

   1 000 cm

  • B. 

   2 000 cm

  • C. 

   200 cm

  • D. 

   10 m

  • E. 

   Vet ej

 • 25. 
  Hur mycket är 8% av 200 kr?
  • A. 

   12 kr

  • B. 

   16 kr

  • C. 

   160 kr

  • D. 

   32 kr

  • E. 

   Vet ej

Back to Top Back to top