Løsøre (Avtaleekstinksjon)

7 Questions | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Lsre (Avtaleekstinksjon)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av disse lovbestemmelser gir hjemmel for avtaleekstinksjon av rettigheter i (uregistrert) løsøre?
  • A. 

   Ekstl. § 1 nr. 1

  • B. 

   Avtl. § 34

  • C. 

   Ekstl. § 3 nr. 1

  • D. 

   Tgl. §§ 20 og 27

  • E. 

   Deknl. § 2-2

  • F. 

   Kjl. § 61 (2)

 • 2. 
  Hvordan kan S som hovedregel få rettsvern mot senere avtaleerverv i løsøreting?
  • A. 

   Overlevering

  • B. 

   Ingen rettsvernsakt er nøvendig

  • C. 

   Registrering i løsøreregisteret

  • D. 

   Registrering i grunnboka

 • 3. 
  Det private museet, Lillevik museum, hadde et nydelig maleri til utstilling som var malt av den verdenskjente kunstneren, Peter Ace. (Dette er for øvrig samme fyr som i dirigentpinneoppgaven fra første avdeling). En vakker dag underslo museumsdirektøren maleriet, og solgte det videre til Lars Holm. Lars betalte ca. 1/2 av markedspris for maleriet. Har Lars ekstingvert museets rett til maleriet? Hvis ikke: Hvorfor? (PS: Det kan være flere grunner)
  • A. 

   Nei, pga maleriet tilhørte en "privat samling" som "er åpen for allmennheten", jf § 2 nr 2 

  • B. 

   Nei, pga Lars ikke betalte full markedspris

  • C. 

   Nei, pga maleriet er fravendt eieren ved "tyveri", jf § 2 nr 1

  • D. 

   Nei, pga malerier som dette er ikke omfattet av ekstl., jf ekstl. § 5

  • E. 

   Ja

 • 4. 
  A er legitimert til å råde over løsøreting selv om han er konkurs
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Jussprofessoren Lars Holm eide en flott sykkel som han brukte til og fra jobb. Lars hadde kontor i Domus Media og pleide å parkere sykkelen ulåst utenfor Aulakjelleren. "Man må da kunne stole på folk", mente han.  En vakker dag fikk professoren smake litt på virkeligheten. Da Lars skulle hjem fra jobb var det dessverre ikke lenger en sykkel som stod å ventet på han i sykkelstativet.  3 uker senere fikk Lars øyet på sin gamle sykkel. Lars skulle holde forelesning i diskrimineringsrett i Edderkoppen, og sykkelen stod låst til sykkelstativet rett utenfor. Lars startet naturligvis forelesningen med å spørre "hvem i HÆLV***TE" som hadde tatt sykkelen hans. Etter en stund med klein stillhet rakk den uskyldige jusstudenten Peder Ås opp hånda. Peder hadde kjøpt sykkelen dagen før på finn.no uten å ane noe annet enn fred og ingen fare. Prinsipalt nektet Peder å gi fra seg sykkelen. Subsidiært krevde han erstatning av Lars for kjøpesummen som han hadde betalt til selgeren av sykkelen. Den arrogante professoren lo høyt av Peders anførsler. Har Peder rett?
  • A. 

   Peder må gi fra seg sykkelen, men kan kreve at Lars dekker kjøpesummen som Peder har betalt

  • B. 

   Peder må dessverre levere tilbake sykkelen uten å få noe tilbake 

  • C. 

   Peder kan velge mellom å beholde sykkelen eller få erstatning for kjøpesummen

  • D. 

   Peder kan nekte å gi fra seg sykkelen, men Lars kan få kjøpe den til en god pris

 • 6. 
  Til sikkerhet for et krav som Marte hadde mot Hans Tastad AS, fikk hun utlegg i en råflott veggpeis som Hans hadde hengende hjemme i stua. Utlegget ble registrert i løsøreregisteret. Litt senere solgte Hans veggpeisen til Kari. Kari tok med seg veggpeisen hjem umiddelbart. Marte mente at Kari måtte respektere utlegget. Blant annet viste Marte til at utlegget hadde rettsvern etter pantel. § 5-6. Har Marte rett? 
  • A. 

   Nei

  • B. 

   Ja, men henvisningen til pantel. § 5-6 er unødvendig. Ekstl. § 1 nr 1 gir ikke hjemmel for å ekstingvere kreditorbeslag

  • C. 

   Ja, jf pantel. § 5-6

  • D. 

   Ja, men henvisningen til pantel. § 5-6 er unødvendig. Her holder det å vise til at utlegget er stiftet først i tid.

 • 7. 
  Banken hadde pant i varelageret til Lars Holms sykkelbutikk. Varelagerpanteretten var registrert i løsøreregistreret og tjente som sikkerhet for et lån som var større enn verdien av varelageret. Sakte, men sikkert, gikk det dårligere med sykkelbutikken. Kundemassene uteble og regningene hopet seg opp. En vakker dag ble det åpnet konkurs i Lars' bo. Konkursboet abandonerte straks varelageret (kkl. § 117b) etter å ha fått se bankens panterett og dokumentasjon på restgjelden. På den annen side oppstod det tvist mellom banken og et par kjøpere som hadde hentet sykkel i siste liten: Peder Ås hadde vært innom butikken til Lars og kjøpt sykkel for ca. to uker siden. Peder var på kjøpstidspunktet klar over at varelageret var pantsatt og at butikken hadde økonomiske utfordringer, men mente at dette ikke kunne ha noen betydning. Banken mente at Peder levere sykkelen tilbake. En uke før konkursåpningen hadde også Hans Tastad vært innom butikken og kjøpt seg sykkel. Banken mente at Hans også måtte levere fra seg sykkelen. Banken viste til at de et par dager i forkant hadde sendt Lars Holm varsel om tvangsinndrivelse av lånet etter tvangsl. § 4-18. Hans var uenig i alt banken sa. Hvem må levere fra seg sykkelen?
  • A. 

   Ingen

  • B. 

   Peder

  • C. 

   Hans

  • D. 

   Peder og Hans