Loét Dạ Dày Tá Tràng - Điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 191

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Loét Dạ Dày Tá Tràng - Điều Trị

 rui


Questions and Answers
 • 1. 
  Nguyên tắc điều trị loét dạ dày-tá tràng nào sau đây được cho là KHÔNG đúng:  
  • A. 

   A-Giảm đau với thuốc kháng viêm non-steroid

  • B. 

   B-Giảm tiết với anti-H2 hay ức chế bơm proton

  • C. 

   C-Bảo vệ niêm mạc dạ dày với bismuth hay sucrafate

  • D. 

   D-Diệt H. pylori nếu H. pylori (+)

  • E. 

   E-Ngưng thuốc lá và rượu

 • 2. 
  Loại thuốc giảm tiết acid dạ dày nào sau đây được cho là có tác dụng yếu nhất:  
  • A. 

   A-Famotidine

  • B. 

   B-Ranitidine

  • C. 

   C-Cimetidine

  • D. 

   D-Omeprazole

  • E. 

   E-Pantoprazole

 • 3. 
  Loại thuốc giảm tiết acid dạ dày nào sau đây được cho là có tác dụng mạnh nhất:  
  • A. 

   A-Famotidine

  • B. 

   B-Omeprazole

  • C. 

   C-Pantoprazole

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 4. 
  Để điều trị loét dạ dày-tá tràng, các loại thuốc sau nên được uống lúc bụng đói, TRỪ:  
  • A. 

   A-Anti-H2

  • B. 

   B-Ức chế bơm proton

  • C. 

   C-Antacid

  • D. 

   D-Bismuth

  • E. 

   E-Sucrafate

 • 5. 
  Để điều trị loét dạ dày-tá tràng, loại thuốc nào sau đây ÍT được chỉ định:  
  • A. 

   A-Anti-H2

  • B. 

   B-Ức chế bơm proton

  • C. 

   C-Antacid

  • D. 

   D-Bismuth

  • E. 

   E-Sucrafate

 • 6. 
  Công thức diệt H. pylori thường là:  
  • A. 

   A-Một loại thuốc giảm tiết và hai loại kháng sinh

  • B. 

   B-Một loại kháng sinh và hai loại thuốc giảm tiết

  • C. 

   C-Ba loại thuốc giảm tiết

  • D. 

   D-Ba loại thuốc kháng sinh

  • E. 

   E-Câu A,D đúng

 • 7. 
  Loại kháng sinh nào sau đây KHÔNG có tác dụng diệt H. pylori:  
  • A. 

   A-Metronodazole

  • B. 

   B-Peflacin

  • C. 

   C-Clarythromycine

  • D. 

   D-Amoxicillin

  • E. 

   E-Tetracycline

 • 8. 
  Loại thuốc nào sau đây tuy không phải kháng sinh nhưng có tác dụng diệt H. pylori:  
  • A. 

   A-Bismuth

  • B. 

   B-Sucrafate

  • C. 

   C-Omeprazole

  • D. 

   D-Ranitidine

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 9. 
  Phác đồ điều trị loét dạ dày-tá tràng H. pylori (+):  
  • A. 

   A-2 tuần diệt H. pylori và 4-8 tuần giảm tiết acid dạ dày

  • B. 

   B-4 tuần diệt H. pylori và 4-8 tuần giảm tiết acid dạ dày

  • C. 

   C-4-8 tuần diệt H. pylori và 2 tuần giảm tiết acid dạ dày

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 10. 
  Để đánh giá hiệu quả điều trị nội khoa loét dạ dày tá tràng, yếu tố nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên:  
  • A. 

   A-Sự biến mất của triệu chứng

  • B. 

   B-Kết quả test hơi thở-urê

  • C. 

   C-Kết quả huyết thanh chẩn đoán H. pylori

  • D. 

   D-Kết quả nội soi và sinh thiết

  • E. 

   E-Kết quả test urease nhanh (CLO test)

 • 11. 
  Một ổ loét ác tính của dạ dày KHÔNG thể có các đáp ứng nào sau đây đối với điều trị nội khoa loét:  
  • A. 

   A-Ổ loét lành hẳn

  • B. 

   B-Triệu chứng đau biến mất

  • C. 

   C-H. pylori chuyển sang (-)

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

Back to Top Back to top