Log1-

300 Küsimused | Total Attempts: 181

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Log1-

Questions and Answers
 • 1. 
  Kes moodustavad väärtusahelas ülavoo ja allvoo?
  • A. 

   Tarnija on ĂĽlavoog ja kliendid on allvoog

  • B. 

   Kliendid on ĂĽlavoog ja tarnijad allvoog

  • C. 

   Log. partnerid on ĂĽlavoog ja kliendid allvoog

  • D. 

   Tarnijad on ĂĽlevoog ja log. partnerid allvoog

 • 2. 
  Siselogistika e intralogistika käsitleb logistiliste toimingute sooritamist ja juhtimist ettevõte siseruumides.
  • A. 

   Ettevõtte siseruumides

  • B. 

   Kindla ettevõtte sees või kindlapiirilisel territooriumil

  • C. 

   Kontserni sees, selle erinevates ettevõtete ja nende vahel

  • D. 

   Kaubamajade keti ja selle kesklao vahel

 • 3. 
  Kes on tarneahela liider?
  • A. 

   Kõige suurem ettevõte tarneahelas

  • B. 

   Alati tarneahela viimane lüli, selle lõpus asuv ettevõte

  • C. 

   Alati tootja, kuna tema suudab üldjuhul dikteerida tarneahela osapooltele, millistel tingimustel tarneahel töötab

  • D. 

   Ettevõte tarneahelas, kellel on kõige paremad võimalused juhtida tarneahelas voogusid ja rakendada tarneahela muud osapooled lähtuvalt eelkõige teda rahuldavatest tingimustest

 • 4. 
  Logistika juhtimise peamisteks eesmärkideks?
  • A. 

   Ettevõtte kasumi ja turuosa suurendamine

  • B. 

   Ettevõtte kasumi ja rentaabluse suurendamine

  • C. 

   Ettevõtte kasumi, rentaabluse ja turuosa suurendamine

  • D. 

   Lõpptarbija rahuolu suurendamine

 • 5. 
  Logistilise süsteemi lülideks/liikmed on
  • A. 

   On kõik ettevõtted, kes osalevad oma tegevustega tarneahelas (tarneahela osapooled)

  • B. 

   Saavad olla ainult tootmis- ja kaubandusettevõtted tarneahelas, kuna nemad on mingi aja jooksul kauba omanikud

  • C. 

   Saavad olla tarneahelas ainult logistikateenuseid osutavad ettevõtted

  • D. 

   On kõik ettevõtted tarneahelas, kelle vahel on kehtestatud teatud funktsionaalsed sidemed ja suhted

 • 6. 
  Mida mõeldakse efektiivsuse all logistikas?
  • A. 

   Võimet osutada logistilis teenuseid võimalikult odavalt

  • B. 

   Võimet toota väikese ressursikuluga sellega võrreldes oluliselt suuremat tulu

  • C. 

   Suurema tootlikkuse saavutamine võrreldes konkurentidega

  • D. 

   Oskust tegutseda nii, et ressursi kulud ei ĂĽletaks kunagi ressursside rakendamisest saadud tulu

 • 7. 
  Mis on läbimisaeg ehk täitmisaeg?
  • A. 

   Ajavahemik hetkest, mil tekib vajadus sooritada kindlaksmääratud logistilised toimingud kuni hetkeni, mil need toimingud on sooritatud

  • B. 

   Läbimisaeg on alati seesama, mis tarneaeg

  • C. 

   Läbimisaeg on toodete jaotamiseks kuluv ajavahemik

  • D. 

   Läbimisaeg on ajavahemik, mille kestel tooted läbivad kogu tarneahela

 • 8. 
  Tarneaeg on
  • A. 

   Ajavahemik tellimuse esitamisest kuni hetkeni, mil kaup antakse ĂĽle kliendi valdusesse

  • B. 

   Ajavahemik tellimuse kinnituse tegemisest kuni hetkeni, mil kaup antakse ĂĽle kliendile .

  • C. 

   Aeg, mis kulub tarne sooritamiseks

  • D. 

   Aeg, mis kulub tootmiseks (ostmiseks) ja tarne sooritamiseks

 • 9. 
  Ettevõtte kujutab endas logistikas?
  • A. 

   Makroloogilist sĂĽsteemi

  • B. 

   Mikroloogilise sĂĽsteemi allsĂĽsteemi

  • C. 

   Mikrologistlilist sĂĽsteemi.

  • D. 

   Kas mikro- või makroloogilistsüsteemi sõltuvalt selle suurusest

 • 10. 
  Toote elutsükkel
  • A. 

   Periood, mil alustati toote tootmise ja müügiga kuni ajani, mil lõpetati turgudel toote realiseerimine

  • B. 

   Perioodi toote kasutuselevõtmisest kuni hetkeni, mil alustatakse uue analoogtoote müüki

  • C. 

   Toote kasutusaega

  • D. 

   Toote kasutusiga kuni esimese remondini

 • 11. 
  Mis on LCA? (life cycle anakysis)
  • A. 

   Selgitatakse välja kõik toote tootmise, tarbimise, utiliseerimise ja jäätmete ladestamisega seotud keskkonnamõjutused

  • B. 

   Selgitakse välja kõik toote tootmise, tarbimise, utiliseerimise ja jäätmete ladestamisega seotud kulud

  • C. 

   Selgitakse välja ja kaardistatakse kõik etapid, mis on toote ttomise ja kasutusringluse vahepeal

  • D. 

   Analüüsitakse keskkonnamõjusid, mis on põhjustatud toodete tootmisest ja tarbimisest

 • 12. 
  Mis on keskkonnajuhtimise süsteem ettevõttes?
  • A. 

   Süsteem, millega määratletakse, kuidas toimub jäätmete kogumine, sorteerimine, hoiustamine ja äravedu ettevõttes

  • B. 

   Süsteem meetmetes, millega vähendatakse ettevõtte tegevuses keskkonna koormamist kahjulike jäätmetega

  • C. 

   Osa ettevõtte haldamissüsteemist, mida vajatakse keskkonnaalaste otsuste vastuvõtmiseks ja täideviimiseks

  • D. 

   Osa ettevõtte juhtimissüsteemist, millega määratletakse, kuidas toimub keskkonnaalaste juhtimisotsuste vastuvõtmine

 • 13. 
  Kuidas tähistatakse rahvusvahelist keskkonnastandardit?
  • A. 

   Iso 9001

  • B. 

   Iso 14001

  • C. 

   Emas 9001

  • D. 

   Ippc 96/61

 • 14. 
  Tõukejuhtimise strateegiale on iseloomulikud
  • A. 

   Suured tootmispartiid, suured laovarud, arvestatud hinnaalandused

  • B. 

   Väikesed tootmispartiid, väikesed laovarud, sagedased tarned

  • C. 

   Vähene infovahetus, JIT, Lean Production

  • D. 

   Sagedane infovahetus, MRP II, suured tellimuspartiid

 • 15. 
  Tõmbejuhtimise strateegiale on iseloomulikud
  • A. 

   Sagedane infovahetus, POS, väiksed tootmispartiid

  • B. 

   Vähene infovahetus, suured laovarud, sagedased müügikampaaniad

  • C. 

   Suured laovarud, suured tarnepartiid

  • D. 

   Väikesed laovarud, vähene infovahetus

 • 16. 
  Ettevõtte logistikastrateegia väljatöötamisel ja määratlemisel
  • A. 

   Lähtutakse ettevõtte äri- ja merkteingistrateegiast

  • B. 

   Lähtutakse äri marketingi ja klientidevajadustest tulenevast teenindamise strateegiast

  • C. 

   Lähtutakse klientide vajadustest tulenevast teenindamise strateegiast

  • D. 

   Pole vaja arvestada eelnevates vastusevarianditides loetletud strateegiad

 • 17. 
  Mida kujutab endast postponement?
  • A. 

   Toote lõpliku koostamise viimine logistilise ahela lõpu tarbija lähedale

  • B. 

   Kullerteenuste osutamine koostöös postiettevõtetega

  • C. 

   Kullerteenuste osutamine postiettevõtte poolt

  • D. 

   Postiettevõtete massiline siirdumine suurte saadetiste logistikasse

 • 18. 
  Millist kasu on võimalik saada varude tsentraliseerimisest
  • A. 

   Veokulude vähendamine

  • B. 

   Laokulude vähendamine

  • C. 

   Tarneaegade lĂĽhenemine

  • D. 

   TellimustsĂĽkli lĂĽhenemine

 • 19. 
  Kuidas on ettevõtte äritegevuses seotud marketingi ja logistika strateegiad?
  • A. 

   Logistika strateegia lähtub marketingi strateegiast

  • B. 

   Marketingustrateegia lähtub logistikastrateegiast

  • C. 

   Marketingi- ja logistikastrateegia on võrdseld olulised ja üks ei lähtu teisest

  • D. 

   Marketingi- ja logistikastrateegia pole omavahel seotud ja seetõttu võib käsitleda alati eraldi

 • 20. 
  Mis on äritegevuses primaarne logistika või marketingi?
  • A. 

   Kõigepealt töötatakse ettevõttes marketingi strateegia. Sellest lähtuvalt logistika strateegia

  • B. 

   Kõigepealt töötatakse ettevõttes välga logistika strateegia ja sellest lähtuvalt marketingustrateegia

  • C. 

   Marketingu- ja logistikastrateegia tööötatakse välja üldjuhul samaaegselt

  • D. 

   Marketingu- ja logistikastrateegia ei sõltu teineteisest

 • 21. 
  Juhul kui tootja ja tarbija vahel logistilises ahelas on jaekaubandus ettevõtte
  • A. 

   On tegemist ešelonsüsteemiga

  • B. 

   On tegemist multiešelonsüsteemiga

  • C. 

   Pole tegemist ešelonsüsteemiga

  • D. 

   On tegemist kolmeastmelise ahelaga

 • 22. 
  Logistika tsentraliseeritud juhtimine
  • A. 

   Suurendab logistikakulusd, kuid parandab andmevoogude juhtimist

  • B. 

   Suurendab logistikakulusid ja vähendab logistika toimiise efektiivsust

  • C. 

   Aitab vähendada logistikakulusid ja muudab logistika toiminguid efektiivsemaks

  • D. 

   Aitab vähendada logistikakulusid, kuid logistika toimimise efektiivsus väheneb

 • 23. 
  Logistika tsentraliseeritud juhtimise rakendamine  hulgi ettevõtetes.
  • A. 

   On hõlpsasti rakendav

  • B. 

   On raskesti rakendatav

  • C. 

   On hõlpsasti rakendatava, vaid juhul kui tootevalik pole suure ja kliendid on kobardunud

  • D. 

   On üldjuhul raskesti rakendatav, kuna jaoutsvedude korraldamine ühtse skeemi alusel pole tavaliselt võimalik

 • 24. 
  Juhul kui ettevõtte logistika toimingute teostamisel on võimalik kasutada nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud juhtimist
  • A. 

   Tuleks eelistada detsentariliseeritud juhtimist

  • B. 

   Tuleks eelistada tsentraliseeritud juhtimist

  • C. 

   Tuleks eelidata detsentraliseeritud juhtimist juhul kui logistikatoimingute juhtimine on hajutatud erinevate allĂĽksuste vahel

  • D. 

   Tuleks eelistda tsentraliseeritud juhtimist ainult siis, kui logistika juhtimine ettevõttes on koondatud ühte allüksusse

 • 25. 
  Logistika juhtimiseks ettevõttes on loodud paremad tingimused kui
  • A. 

   Logistika juhile on allutatud kõikide logistikatoimingute juhtimine, ka ostud ja klienditeenindus

  • B. 

   Logistikajuhile on allutatud ostmine, varude juhtimine, veondus ja laod

  • C. 

   Logistikajuhile on allutatud ainult veondus ja laod, ostude ja mĂĽĂĽgiga tegelevad juhid alluvad tegevdirekorile

  • D. 

   Logistikajuhile on allutatud lisaks logistikatoimingutele ka mĂĽĂĽgiosakonna juhtimine

Back to Top Back to top