Lnp 01.04 Lakukan Pemasangan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Lan)

10 Soalan | Total Attempts: 115

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Lnp 01.04 Lakukan Pemasangan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Lan)

Questions and Answers
 • 1. 
  Model OSI mempunyai 7 lapisan. Di lapisan manakah access point beroperasi?
  • A. 

   Physical

  • B. 

   Data link

  • C. 

   Network

  • D. 

   Application

 • 2. 
  Nyatakan DUA langkah yang diperlukan oleh wireless client untuk dikaitkan dengan access point
  • A. 

   Ip addressing

  • B. 

   Wireless address translation

  • C. 

   Wireless client authentication

  • D. 

   Channel identification

  • E. 

   Wireless client association

 • 3. 
  Nyatakan dua kaedah yang menyumbang kepada keselamatan WLAN.
  • A. 

   WPA2

  • B. 

   Menggunakan pelbagai saluran(channel)

  • C. 

   Sembunyikan SSID

  • D. 

   Open authentication

  • E. 

   AES

 • 4. 
  Apakah istilah yang digunakan untuk produk yang diuji untuk beroperasi bagi PSK dan 802.1X/Extensible Authentication Protocol (EAP) bagi tujuan pengesahan?
  • A. 

   Personal mode

  • B. 

   WPA2 compatible

  • C. 

   RADIUS authenticated

  • D. 

   Enterprise mode

  • E. 

   Pre-shared key anthenticated

 • 5. 
  Untuk memastikan keselamatan rangkaian tanpa wayar, apakah IEEE standard yang harus digunakan oleh syarikat?
  • A. 

   802.11a

  • B. 

   802.11b

  • C. 

   802.11c

  • D. 

   802.11i

 • 6. 
  Berdasarkan kepada gambarajah, pengesahan yang manakah memberikan tahap keselamatan tertinggi.
  • A. 

   Open

  • B. 

   Shared

  • C. 

   WPA

  • D. 

   WPA-PSK

 • 7. 
  Apakah dua saluran 802.11b RF yang membenarkan dua access point beroperasi serentak dalam satu bilik tanpa berlaku pertindihan pada saluran? Pilih DUA.
  • A. 

   Saluran 10 dan 6

  • B. 

   Saluran 9 dan 6

  • C. 

   Saluran 8 dan 5

  • D. 

   Saluran 7 dan 2

  • E. 

   Saluran 6 dan 2

  • F. 

   Saluran 6 dan 11

 • 8. 
  Kenapa peranti tanpa wayar seperti telefon, kadangkala terganggu dengan signal access point?
  • A. 

   Peranti tersebut beroperasi pada frekuensi yang sama

  • B. 

   Peranti tersebut beroperasi pada frekuensi yang sama dan mempunyai RF yang lebih tinggi

  • C. 

   Peranti dipenuhi dengan spektrum frekuensi keseluruhan dengan bunyi kuasa yang rendah, yang boleh menyebabkan kehilangan isyarat

  • D. 

   Isyarat daripada peranti tanpa wayar adalah bukan polarisasi dan bergabung dengan isyarat polarisasi access point, sekali gus mengurangkan kekuatan isyarat

Back to Top Back to top