Lmt Jaunie Tarifu Plāni Un Izmaiņas Pakalpojumos ārvalstīs

20 Questions | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Lmt Jaunie Tarifu Plāni Un Izmaiņas Pakalpojumos ārvalstīs

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Klients 25.aprīlī pieslēdz tarifu plānu „Brīvība Eiropā”. Kāda būs summa par šo pakalpojumu rēķinā, ko klients saņems maijā par aprīli?
  • A. 

   30.00EUR

  • B. 

   5.00EUR

  • C. 

   6.00EUR

 • 2. 
  Kā tiks aprēķinātas tarifu plānu fiksētās mēneša maksas, veicot pieslēguma veida maiņu no „Brīvība Latvijā” uz „Brīvība Eiropā”?
  • A. 

   Pilna fiksētā mēneša maksa par „Brīvība Latvijā” un „Brīvība Eiropā”

  • B. 

   Pa dienām proporcionāli izmantoto dienu skaitam katram pieslēguma veidam

  • C. 

   Proporcionāli pa dienām par „Brīvība Latvijā” un pilna fiksētā mēneša maksa par „Brīvība Eiropā”

 • 3. 
  Kā var pieslēgt „Brīvība Eiropā (diena)”, atrodoties Latvijā?
  • A. 

   Ar īsziņas komandu, LMT mājas lapā, MansLMT, LMT klientu centrā vai zvanot pa LMT bezmaksas informatīvo tālruni 80768076

  • B. 

   LMT Klientu centrā vai zvanot pa LMT bezmaksas informatīvo tālruni 80768076

  • C. 

   Ar īsziņas komandu, LMT Klientu centrā vai zvanot pa LMT bezmaksas informatīvo tālruni 80768076

 • 4. 
  Klients ar tarifu plānu „Brīvība Eiropā (diena)” atrodas Francijā un veic izejošo zvanu uz Latviju. Kāda maksa klientam tiks aprēķināta par šo dienu?
  • A. 

   0.50EUR

  • B. 

   2.50EUR

  • C. 

   3.00EUR

 • 5. 
  Kāda būs „Internets ceļojumā” dienas maksa 08.05.2016. klientam, kurš pakalpojumu lietos Vācijā?
  • A. 

   1.40EUR

  • B. 

   4.22EUR

  • C. 

   3.27EUR

 • 6. 
  Kādu „Internets ceļojumā” iekļauto apjomu klients varēs izmantot Albānijā 05.05.2016?
  • A. 

   30MB

  • B. 

   70MB

  • C. 

   Varēs lietot tikai internetu ar maksu par MB

 • 7. 
  Vai klients var pieslēgt „Brīvība Latvijā+” līdz 30.04.2016?
  • A. 

   Nevar, tarifu plānu var pieslēgt tikai sākot ar 30.04.2016.

  • B. 

   Var, tarifu plāns stāsies spēkā 30.04.2016. un klients saņems apstiprinājuma īsziņu par tarifu plānu maiņu

  • C. 

   Var, tikai LMT klientu centrā vai zvanot pa LMT bezmaksas informatīvo tālruni 80768076

 • 8. 
  Vai „Brīvība Eiropā VIP” lietotājam ir pieejams pakalpojums „Atzvans”?
  • A. 

   Nav pieejams

  • B. 

   Ir pieejams, bet tas nav iekļauts tarifu plāna mēneša maksā

  • C. 

   Ir pieejams tikai ārpus EEZ valstīm

 • 9. 
  Vai LMT Kartes lietotājs varēs lietot saziņu ārvalstīs pēc 30.04.2016?
  • A. 

   Varēs kā līdz šim

  • B. 

   Nevarēs

  • C. 

   Varēs ar izdevīgākiem tarifiem EEZ valstīs

 • 10. 
  Klients ar tarifu plānu „Brīvība Latvijā+ (diena)” atrodas Spānijā, neatbild uz ienākošajiem zvaniem, neveic zvanus un nesūta SMS. Kāda maksa klientam tiks aprēķināta par šo dienu?
  • A. 

   Papildu fiksētajai mēneša maksai 9.95EUR tiks aprēķināta dienas maksa 0.50EUR

  • B. 

   Dienas maksa netiks aprēķināta papildu fiksētajai mēneša maksai 9.95EUR

  • C. 

   Papildu fiksētajai mēneša maksai 9.95EUR tiks aprēķināta dienas maksa 3.00EUR

 • 11. 
  Klients ar tarifu plānu „Brīvība Eiropā VIP” zvana no Latvijas uz Dāniju. Kāda būs maksa par šo zvanu?
  • A. 

   0.23 EUR/min

  • B. 

   0.29 EUR/min

  • C. 

   Maksa par šo zvanu ir iekļauta tarifu plāna mēneša maksā

 • 12. 
  Klients ar tarifu plānu „Brīvība Latvijā” 09.05.2016. zvana no Latvijas uz Baltkrieviju. Kāda būs maksa par šo zvanu?
  • A. 

   0.23 EUR/min

  • B. 

   0.29 EUR/min

  • C. 

   0.59 EUR/min

 • 13. 
  Vai „Brīvība Latvijā” lietotājs 16.05.2016. varēs lietot saziņu, atrodoties Francijā?
  • A. 

   Varēs kā līdz šim

  • B. 

   Nevarēs

  • C. 

   Varēs ar izdevīgākiem tarifiem EEZ valstīs

 • 14. 
  Klients ar tarifu plānu „Brīvība Latvijā+ (minūtes)” 02.05.2016. atrodas Itālijā un veic izejošo zvanu uz Latviju. Kāda maksa klientam tiks aprēķināta?
  • A. 

   0.23EUR/min par šo zvanu papildu fiksētajai mēneša maksai 9.95EUR

  • B. 

   2.50EUR dienas maksa par šo dienu papildu fiksētajai mēneša maksai 9.95EUR

  • C. 

   3.00EUR dienas maksa par šo dienu papildu fiksētajai mēneša maksai 9.95EUR

 • 15. 
  Amigo priekšapmaksas klients ar pakalpojumu „Zemcenu Tarifs 2” atrodas Zviedrijā un veic izejošo zvanu uz Latviju. Kāds tarifs būs par šo zvanu?
  • A. 

   0.1005 EUR/min

  • B. 

   0.2028 EUR/min

  • C. 

   0.26 EUR/min

 • 16. 
  Vai Amigo pēcapmaksas klients ar pakalpojumu „Lielais” varēs lietot saziņu ārvalstīs pēc 30.04.2016?.
  • A. 

   Varēs automātiski

  • B. 

   Nevarēs

  • C. 

   Varēs, ja būs pieslēdzis „Pakalpojums ceļojumam”

 • 17. 
  Amigo pēcapmaksas klients ar aktivizētu „Pakalpojums ceļojumam” 07.05.2016. atrodas Vācijā un nosūta vienu SMS, bet neveic izejošos zvanus un neatbild uz ienākošajiem zvaniem. Kāda pakalpojuma maksa „Pakalpojums ceļojumam” tiks aprēķināta par šo dienu?
  • A. 

   Pakalpojuma maksa par šo dienu netiks aprēķināta

  • B. 

   2.50EUR par šo dienu

  • C. 

   3.00EUR par šo dienu

 • 18. 
  Amigo pēcapmaksas klients ar aktivizētu „Pakalpojums ceļojumam” 01.05.2016. atrodas Francijā un zvana uz Vāciju. Kāda maksa tiks aprēķināta par šo zvanu?
  • A. 

   2.50 EUR dienas maksa

  • B. 

   0.23 EUR/min par šo zvanu

  • C. 

   2.50 EUR dienas maksa + 0.23EUR/min par šo zvanu

 • 19. 
  Amigo klients ar pakalpojumu „Pensionāriem” 10.05.2016. zvana no Latvijas uz Krieviju. Kāds tarifs būs par šo zvanu?
  • A. 

   0.13 EUR/min

  • B. 

   0.29 EUR/min

  • C. 

   0.51 EUR/min

 • 20. 
  Kādu „Internets ceļojumā” iekļauto apjomu Amigo klients ar aktivizētu „Pakalpojums ceļojumam” varēs izmantot Vācijā 08.05.2016?
  • A. 

   30MB

  • B. 

   70MB

  • C. 

   Varēs lietot tikai internetu ar maksu par MB

Back to Top Back to top